Döküm Parça Kalitesini Arttırma

551 kişi okudu

Beslemeye yardımcı malzemeler ve besleyici gömlekleri; döküm fabrikalarının döküm parça kalitesini arttırma ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmakta ve yıllar boyu geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Dökümhaneler, sektörün rekabet koşullarının artması ile birlikte, pazara ayak uydurmak için mücadele koşullarını da arttırmakta dolayısı ile döküm parça kalitesini arttırma daha da önem kazanmaktadır.

Bu nedenle devamlı olarak;
•Üretkenliği artırma,
•Döküm parça kalitesini arttırma
•Sağlam (çekintisiz) parça üretmenin

yollarını aramaktadırlar.

Döküm parça kalitesini arttırma için;doğal besleyiciler,yardımcı malzemeler ve besleyici gömlekleri için geliştirme& iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Dökümcüler açısından besleyici kullanımı;
•Çekintileri önler
•Parça verimini azaltır
•Temizleme ve taşlama maliyetlerini artırır.Bu nedenle uygulama olarak istenmez.

Besleyicilerin görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için;
•Uygun modülde (hacmin yüzey alanına oranı) olmalı,
•Beslenmesi planlanan bölgeden daha geç katılaşmalı
•İçinde bağlı bulunduğu kesitteki hacimsel çekmeyi karşılamaya yetecek oranda sıvı metal bulunmalıdır

Bu nedenlerden ötürü zamanla besleyici yerleşimi ve şekli ile ilgili bazı tasarım kuralları ortaya çıkmıştır.

Daha önceleri besleyiciler döküm parça ve yolluk sistemi ile birlikte aynı kalıplama malzemesi ile kalıplanıyordu. Bu nedenle, besleyici yüzeyindeki ısı kaybı ile döküm parçanın ısı kaybı aynı olduğu için besleyicinin geometrik modülü, besleme için oldukça önemli bir parametreyi teşkil etmekteydi.

Bu tip besleyiciler doğal besleyiciler olarak adlandırılmaktaydı. Günümüzde de hala kullanılmakta olan bu doğal besleyiciler, artık yerini besleme verimliliğini arttıran başka malzemelere bırakmaktadır.

Doğal besleyicilerde toplam hacmin sadece az bir bölümü besleme sıvısı olarak kullanılabilmektedir.

Doğal besleyicilerin hacimlerinin büyük bir bölümü; besleme için gereken metali sıvı tutmak için zorunlu olarak kullanılmakta ve bundan ötürü israf edilmiş olmaktadır.

Doğal besleyiciler ile birlikte artık günümüzde mini besleyiciler adı altında çok değişik besleyiciler gündeme gelmektedir.

Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »