Browsing: KUM DÖKÜM

Son zamanlarda yeni kalıplama ve kalıp sıkıştırma metodları geliştirilmiş ve bu metodlar pratikte de başarılı bir şekilde uygulama alanı bulmuştur. Uluslararası pazarlarda döküm parçalarının yüzde 65-80 i bentonit bağlayıcılı kalıp kumu ile üretilir. Almanya’da bulunan dökümhanelerde yapılan araştırmalarda döküm parçalarının yüzde 70’nin bu metod ile üretildiği tespit edilmiştir. Son dönemlerde…

Devamını oku

Kalıp kumu kalitesi için önceden verilen parametreler içinde tutabilmek ve homojen bir yapı sağlayabilmek önemlidir. Bu amaçla uygulanan iki yöntem vardır. Kalıp kumu kalitesi için birinci yöntem; üretim verilerini esas alarak , bir sonraki üretim aşamasında önlem alabilecek ayar tekniğini yerleştirmektir. Bu yöntem laboratuar verilerinden bağımsız olarak yapılmalıdır. Kalıp kumu…

Devamını oku

Döküm Teknikleri içine dahil edilebilecek bir çok metal döküm türü olmasına rağmen, kum dökümü en yaygın kullanılan türdür. Kum Döküm basit bir tekniktir. Dökümü gerçekleştirilmek istenen metal parçanın bir kopyası, nesnenin oyuk bir “negatif” oluşturduğu döküm kumu içine itilir. Bu boşluk erimiş metalle doldurulur ve döküm parçanın bütün ayrıntılarını toplar.…

Devamını oku

Mekanik ve otomatik çalışma prensibine sahip kalıplama sistemindeki arıza ve hatalar ya da istenmeyen olaylar aşağıdaki gibidir: Kumun karıştırılmasında, sevkinde, stoklanmasında, dozajlanmasında, kalıp içine boşaltılmasında ve sıkıştırılmasında akıcılık ve yapışma problemi Kalıbın sıyrılmasında kalıp kırılma problemleri 1.Kumun Akışkanlığı Kalıplama sistemindeki arıza ve hatalar denildiğinde ilk akla kumun akışkanlığı gelmelidir. Kil…

Devamını oku

Optimal Aktive Edilen Bentonit ’ten Hangi Özellikler İstenir? Aktive edilen Bentonit ne kuru ne de çok ıslak olmalıdır. Islak bentonit çok zor sevk edilme problemi yarattığı gibi, Kuru Bentonit’te suyu bünyesine geç alarak, ıslanması ve şişmesi, bu sayede istenen bağlama kabiliyetini çok geç kazanması gibi problemlere yol açar. Aynı zamanda…

Devamını oku

Sentetik kum karışımların bağlayıcısı Bentonit’tir. Bentonit kili özellikle montmorillont kil minerallerinden oluşmuş bir kildir. Kimyasal olarak içinde su bulunan ve ince olarak yayılan plakacık şeklindeki Al-Silikat olarak görülebilir. Montmorillont haricinde içerisinde Kuvars, Glimmer, Feldspat, Kireç, Dolomit, Kaolin,İllit, Pirit, Rutil, Demir Oksit, Alüminyum Oksit ya da değişen miktarlarda Alüminyum Hidroksit gibi…

Devamını oku

Kalıplama prosesi içinde kalıp kumu kalitesi önemli bir yer teşkil eder. Kalıp kumu kalitesi stabilitesi için; kum karışımı içimde kullanılan additiflerin katkı malzemelerinin ve bağlayıcıların kalitesinin sürekli aynı olması ve değişmemesi esastır. Bundan dolayı kalıp kumunun hazırlanmasında değişecek değerler kompanse edilebilir ve stabil olmalıdır. Bu durumun sağlanabilmesi için; -Kalıp kumunun…

Devamını oku

Nem kontrolü;kalıp kumunun hazırlanmasında, kumun sıkıştırılma kapasitesi ve izafi yoğunluğu, kum neminin kumanda edilmesi sonucu kontrol altına alınabilir. “Kumun içerdiği su miktarı” deyimi doğru değildir. Onun yerine “Kumun nem miktarı” deyimini kullanmak gerekir ki bu özellik kum kalitesini etkiler. Çünkü su ihtiyacı kum içinde bulunan ve su bağlayıcı özellikleri olan…

Devamını oku

Aşağıda farklı adlarda Kalıp Kumu çeşitlerinden bahsedilmektedir. Kromit Kumu: Genellikle FeO. Cr_2 O_3 mineralinden çıkarılır. Doğal mineral yataklarından çıkarılır. Bu mineralin kum kazanım tesislerinde işlenmesi ile en az %45 lik kromoksit içerikli kum elde edilir. Kromoksit içerikli kum yatakları jeolojik olarak Güney Afrika ve Finlandiya da bulunur. Yoğunluğu 4,5 gr/cm³…

Devamını oku