Browsing: DÖKÜM TEKNİKLERİ

SDD’nin fiziksel ve mekanik özellikleri kendine hastır. Bu özellikleri nedeniyle metal sektöründe oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Sfero dökme demirin uygun maliyetler ile dökülebilir ve işlenebilir olması ayrıca ısıl işlem yapılabilmesi de kullanımını daha da arttırmaktadır. Bu özelliklerinin yanı sıra aşağıda SDD’nin fiziksel ve mekanik özellikleri de sıralanmaktadır. Çekme Dayanımı Sfero dökme…

Devamını oku

Karmaşık şekilli, boyut toleransları dar ve çok sayıda üretilecek parçalar için kokil döküm tercih edilmektedir. Basınç uygulanmaksızın ergimiş metalin yerçekimi ortamında sıcak metal kalıba dökülmesi işlemine kokil döküm denilmektedir. En iyi kokil döküm pratiği; iyi bir kalıp dizaynı ile doğru bir ön hazırlık yapılarak dökümcüye rahat bir çalışma sağlayan tekniktir…

Devamını oku

Pik dökümün avantajları arasında en önemlisi en basit döküm tekniği olmasıdır.  Hammadde maliyeti düşüktür. Ayrıca düşük üretim maliyetine sahiptir.  Bu gibi özellikleri nedeniyle ülkemizde en yaygın görülen döküm tekniğidir. Temel olarak pik döküm tekniğinde, kalıplama için yaş kum kullanılmaktadır. Hammadde olarak ham pik alınarak sıvı metal elde edilmektedir. Yüksek fırında…

Devamını oku

İnce cidarlı silindirleri dökmek için kullanılan yönteme Savurma Döküm ya da Santrifüj Döküm (Centrifugal Casting- Rotacasting) denilmektedir. Bu yöntemde dökme demir, ekseni etrafında hızla dönen bir kokile dökülür. Döküm parçanın konfigürasyonuna bağlı olarak kalıp yatay veya dikey eksende dönebilir. Böylece sıvı metal merkezkaç kuvvetinin etkisiyle silindirik savurma kokilin iç cidarına…

Devamını oku

Sfero Demirin Kullanım Alanları Aşağıdaki Gibidir : Madencilik ve Metalürji Sanayi Pres Makinaları Kalıplama Dereceleri Merdaneler Cüruf Potaları Konveyör Dirsekleri Kırıcı gövdeleri Alüminyum &Kurşun Ergitme Potaları Kimya Sanayi Pompalar Valfler Rafineri valfleri Kurutma silindirleri Doğal gaz boruları Plastik Ekstrüzyon Silindirleri Plastik Karıştırıcılar Makine Endüstrisi Krank Pres Dişlileri Her Çeşit…

Devamını oku

Ocaktan Metal Nasıl Alınmalıdır? Ocaktan metal alma işlemi için; metal ya tek bir büyük potaya alınır, buradan daha küçük potalara verilerek kalıplara dökülür, ya da doğrudan bu pota ile döküm yapılır. Metalin her bir potadan diğerine transferinde 10°-100° arasında sıcaklık kaybolur. Bu nedenle potadan potaya olacak şekilde asgari transfer yapılmalıdır.…

Devamını oku

Havacılık ,savunma sanayi gibi grift döküm parça ihtiyacı olan sektörler için hassas döküm en uygun çözüm yollarından  biridir. Özelikle seri üretim ve prototip yapımı için oldukça uygundur. İyi bir döküm alabilmek için hassas dökümün aşamaları da iyi bir şekilde uygulanmalıdır. Döküm yapabilmek için, dökülecek parçanın şeklin negatifi olan 3 boyutlu…

Devamını oku

Bronz döküm ‘Cire Perdue’ veya  ‘Lost-Wax’  yani ‘Kayıp Balmumu’ yöntemi olarak bilinen seramik kabuğa erimiş bronz dökülerek yapılır. Bronz Nedir? Önceleri bakır ve kalaydan meydana gelen bakır alaşımlarına bronz denilmekteydi. Bununla birlikte bronz terimi modern kullanımda bakırın bakır-nikel, bakır-berilyum ve bakır-çinko alaşımı dışındaki bütün alaşımları için kullanılmaktadır. Bronz döküm denilince;…

Devamını oku

Son zamanlarda yeni kalıplama ve kalıp sıkıştırma metodları geliştirilmiş ve bu metodlar pratikte de başarılı bir şekilde uygulama alanı bulmuştur. Uluslararası pazarlarda döküm parçalarının yüzde 65-80 i bentonit bağlayıcılı kalıp kumu ile üretilir. Almanya’da bulunan dökümhanelerde yapılan araştırmalarda döküm parçalarının yüzde 70’nin bu metod ile üretildiği tespit edilmiştir. Son dönemlerde…

Devamını oku

Kalıp kumu kalitesi için önceden verilen parametreler içinde tutabilmek ve homojen bir yapı sağlayabilmek önemlidir. Bu amaçla uygulanan iki yöntem vardır. Kalıp kumu kalitesi için birinci yöntem; üretim verilerini esas alarak , bir sonraki üretim aşamasında önlem alabilecek ayar tekniğini yerleştirmektir. Bu yöntem laboratuar verilerinden bağımsız olarak yapılmalıdır. Kalıp kumu…

Devamını oku