Gözatma: VERMİKÜLER DÖKÜM

Dökme demirin manyetik özellikleri, uygulama aralığı ile özellikle manyetik alan uygulamaları için tercih edilir. Manyetik özellikler dökme demirin kimyasal bileşimine, mikroyapısına, sıcaklığına ve soğutma hızına bağlıdır.  Dökme demirin manyetik özellikleri, manyetik alanın şiddetine, yönüne ve frekansına bağlı olarak değişebilir. Malzemeler manyetik alanlara nasıl tepki verdiğine göre sınıflandırılır. Manyetik Özellikler Nasıl Sınıflandırılır?…

Devamını oku

Vermiküler dökme demirin üretimi, modern döküm endüstrisinin kalbidir. Bu üretim yöntemleri sayesinde, endüstri mükemmel mekanik ve termal özelliklere sahip ürünler elde eder. Bu da vermiküler dökme demirin otomotiv, inşaat ve birçok diğer sektörde giderek daha fazla tercih edilmesini sağlar. Neden Vermiküler Dökme Demir? Vermiküler dökme demir, geleneksel dökme demirlere göre…

Devamını oku

Vermiküler dökme demir, dökme demir ailesinin özel bir üyesidir ve mikro yapısında vermiküler veya bölünmüş grafit formu bulunur. Vermiküler dökme demirin kimyasal kompozisyonları, bu özel grafit morfolojisini elde etmek için optimize edilmiştir. 1. Temel Kompozisyon: Vermiküler dökme demir, temelde demir, karbon ve silisyumdan oluşur. Ancak, grafitin vermiküler formunu elde etmek…

Devamını oku

Vermiküler dökme demir, dökme demir ailesinin özgün bir üyesidir ve grafitin hem lamel hem de nodüler formda bulunduğu bir yapıya sahiptir. “Vermiküler” terimi, Latince “vermis” kelimesinden türetilmiştir ve “solucan” anlamına gelir. Bu nedenle, vermiküler grafitin solucan benzeri bir yapıya sahip olduğu söylenir. İşte vermiküler demirin mikro yapısı: 1. Grafit Morfolojisi:…

Devamını oku

Ön şartlandırma, sıvı metaldeki serbest ve bağlı Oksijeni azaltır.Baz metaldeki Kükürt miktarı ölçülebildiği için rahatlıkla bilinebilmektedir. Ancak sfero üretiminde ve özellikle Vermiküler Dökme Demir üretimi için kritik olan Oksijen ölçülemez. Oksijen, Kükürt ’ün iki katı Magnezyum ’la birleştiğinden, sıvı metal içindeki Oksijen miktarının da düşük olması beklenmelidir. Bu nedenle Magnezyum…

Devamını oku

Vermiküler dökme demir; mukavemet,süneklik, ve termal iletkenlik gibi farklı özelliklerin optimal bir kombinasyonunu içerir. Bu özellikleri nedeni ile otomotiv sektöründe , motor ve makine parçalarının ve bir çok farklı uygulamanın üretiminde önemli bir rolü vardır.Günümüzde, vermiküler dökme demir ürünlerinin dökümü için çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve nihai mikroyapı üzerinde kesin bir…

Devamını oku

Tel Yöntemiyle CGI üretimi ya da  “Tel Yöntemi ile Vermiküler Demirin Üretim Yöntemi”  Vermiküler Grafitli Dökme Demir üretiminde kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Bu yöntemde Kükürt ve Titanyum miktarı önemlidir. Tel yöntemi ile CGI Üretimi için ergitme ocağından sıvı metalin potaya alınması aşamasında ön şartlandırıcı ilavesi yapılmalıdır. Daha sonra pota…

Devamını oku

Vermiküler demir üretiminde genel olarak dökümhane personeli; otomatik testlerle birlikte aşağıdaki kriterlere göre de değerlendirme yapmalıdır. Vermiküler Grafitli Demir; •Grafit uzunluğu yaklaşık 50 µm •zunluk/genişlik oranı < 10 •Grafit uçları yuvarlak Lamel Grafitli Demir; •Lamellerin grafit uzunluğu 500 µm ‘ye kadardır. •Uzunluk/genişlik oranı 50 -100 arasındadır. •Grafit uçları sivridir. Vermiküler…

Devamını oku

Vermiküler Dökme Demir üretim yöntemleri uygulanırken; baz metalin analizinden döküme kadar geçen bütün süreçte parametrelerin oldukça sık ve iyi bir şekilde, takip ve kontrol edilmesi çok önemlidir. Vermiküler Dökme Demir üretim yöntemlerinde en yaygın olarak kullanılanı; sıvı metale küreselleşmeye neden olamayacak ölçüde Magnezyum ilave etmektir. Bu nedenle kullanılan farklı yöntemler…

Devamını oku

VERMİKÜLER DÖKME DEMİRİN KULLANIM ALANLARI: VERMİKÜLER DÖKME DEMİR Vermiküler Dökme Demir; lamel ve küresel grafit arasında geçiş sayılan bir grafit yapısındadır. Vermiküler yapı günümüzde yeni bir malzeme olarak ortaya çıkmış ve küresel grafit üretiminde olumsuz ya da istenmeyen bir grafit tipi olarak görülmüştür. Vermiküler Grafitli Demirin Küresel Grafitli Demir ile…

Devamını oku