Browsing: VERMİKÜLER DÖKÜM

Ön şartlandırma, sıvı metaldeki serbest ve bağlı Oksijeni azaltır.Baz metaldeki Kükürt miktarı ölçülebildiği için rahatlıkla bilinebilmektedir. Ancak sfero üretiminde ve özellikle Vermiküler Dökme Demir üretimi için kritik olan Oksijen ölçülemez. Oksijen, Kükürt ’ün iki katı Magnezyum ’la birleştiğinden, sıvı metal içindeki Oksijen miktarının da düşük olması beklenmelidir. Bu nedenle Magnezyum…

Devamını oku

Vermiküler dökme demir; mukavemet,süneklik, ve termal iletkenlik gibi farklı özelliklerin optimal bir kombinasyonunu içerir. Bu özellikleri nedeni ile otomotiv sektöründe , motor ve makine parçalarının ve bir çok farklı uygulamanın üretiminde önemli bir rolü vardır.Günümüzde, vermiküler dökme demir ürünlerinin dökümü için çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve nihai mikroyapı üzerinde kesin bir…

Devamını oku

Tel Yöntemiyle CGI üretimi ya da  “Tel Yöntemi ile Vermiküler Demirin Üretim Yöntemi”  Vermiküler Grafitli Dökme Demir üretiminde kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Bu yöntemde Kükürt ve Titanyum miktarı önemlidir. Tel yöntemi ile CGI Üretimi için ergitme ocağından sıvı metalin potaya alınması aşamasında ön şartlandırıcı ilavesi yapılmalıdır. Daha sonra pota…

Devamını oku

Vermiküler demir üretiminde genel olarak dökümhane personeli; otomatik testlerle birlikte aşağıdaki kriterlere göre de değerlendirme yapmalıdır. Vermiküler Grafitli Demir; •Grafit uzunluğu yaklaşık 50 µm •zunluk/genişlik oranı < 10 •Grafit uçları yuvarlak Lamel Grafitli Demir; •Lamellerin grafit uzunluğu 500 µm ‘ye kadardır. •Uzunluk/genişlik oranı 50 -100 arasındadır. •Grafit uçları sivridir. Vermiküler…

Devamını oku

Vermiküler Dökme Demir üretim yöntemleri uygulanırken; baz metalin analizinden döküme kadar geçen bütün süreçte parametrelerin oldukça sık ve iyi bir şekilde, takip ve kontrol edilmesi çok önemlidir. Vermiküler Dökme Demir üretim yöntemlerinde en yaygın olarak kullanılanı; sıvı metale küreselleşmeye neden olamayacak ölçüde Magnezyum ilave etmektir. Bu nedenle kullanılan farklı yöntemler…

Devamını oku

VERMİKÜLER DÖKME DEMİRİN KULLANIM ALANLARI: VERMİKÜLER DÖKME DEMİR Vermiküler Dökme Demir; lamel ve küresel grafit arasında geçiş sayılan bir grafit yapısındadır. Vermiküler yapı günümüzde yeni bir malzeme olarak ortaya çıkmış ve küresel grafit üretiminde olumsuz ya da istenmeyen bir grafit tipi olarak görülmüştür. Vermiküler Grafitli Demirin Küresel Grafitli Demir ile…

Devamını oku

VERMİKÜLER DÖKME DEMİRİN KULLANIM ALANLARI: Vermiküler Dökme Demir; lamel ve küresel grafit arasında geçiş sayılan bir grafit yapısındadır. Vermiküler yapı günümüzde yeni bir malzeme olarak ortaya çıkmış ve küresel grafit üretiminde olumsuz ya da istenmeyen bir grafit tipi olarak görülmüştür. Vermiküler Grafitli Demirin Küresel Grafitli Demir ile Karşılaştırılması: ERMİKÜLER DÖKME…

Devamını oku

Lamel Grafitli Dökme Demir, Vermiküler Grafitli Dökme Demir ve Küresel Grafitli Dökme Demirin Özellikleri Nelerdir? Yukarıdaki tabloda; lamel, vermiküler ve küresel grafitli dökme demirin *kopma dayanımı, *akma sınırı *eğilme dayanımı, *basma dayanımı, *Brinell sertlik *E- modülü *ısıl iletkenlik *hacimsel sertlik gibi faktörlere bağlı özelliklerinin birbirleriyle olan karşılaştırması yer almaktadır.

Devamını oku

VERMİKÜLER DEMİRİN MİKROYAPISI: Mikroyapıda %20 oranında küresel grafit ve %80 oranında VERMİKÜLER grafit bulunur. Lamel grafitleri yoktur. Grafitlerin uzunluğunun çapına oranı 2-10 arasındadır. Küresel grafitle oran 1, lamel grafitle oran 50 civarındadır. Mikroyapıda çil oluşumu yüksektir. Bu yüzden Cr gibi karbür oluşturucu elementlerin miktarı en çok %0,1 olmalıdır. Kimyasal kompozisyonda…

Devamını oku