Browsing: TEMEL KONULAR

Çelik ve demirin özellikleri ; dayanım , sertleştirilebilir olma, korozyana karşı direnç gibi özellikler nedeniyle üretimde oldukça önemlidir. Örnek olarak saf, karbon içermeyen demir, çok yumuşak ve zayıf olduğundan döküm malzemesi olarak kullanılamaz. Ancak karbon miktarı arttıkça sertlik ve dayanım da artar. Çeliklerin kimyasal kompozisyonlarına göre sınıflandırılması¹ Karbonlu çelikler;…

Devamını oku
9.0
DÖKÜM

Metal hammadde veya malzemelerini ergime sıcaklıklarının üstündeki sıcaklıklarda ısıtmak yoluyla katı halden sıvı hale getirme işlemine ergitme denir. Çelik hurda, düşük fosforlu saçlar ve pres artıkları, demiryolu rayları ve çelikleri, sac parçaları ve konstrüksiyon malzemeleri, parça çelik hurdalar, Şeritler (Lamalar), dökümhane çeliği, döndüler(İşleme Artıkları) ve benzerileri ergitme malzemeleri olarak adlandırılabilir. Ergitme…

Devamını oku
9.7
DÖKÜM

Katı haldeki ergitme malzemelerini, ergitme sıcaklığı üzerinde bir sıcaklığa ısıtarak sıvı hale getirme işlemine Ergitme denir.  Ergitme işlemi bazı aşamalardan oluşur. Malzeme Seçimi, Havadan gaz kapmayı önlemek, Gaz Gidermek Tane küçültmek Temizleme yapmak 1)Ergitme İşlemi İçin Nasıl Malzeme Seçilmelidir? Alaşımın kirlenmesini önlemek için; ham malzeme ve hurda malzemeler, satın alınan yer…

Devamını oku

Karbonlu çeliğin üç faklı rejimle soğumasına ait diyagramlarda sınırlı zaman içinde soğumayı temsil eden diyagramlardan şekildeki C diyagramı kademeli soğuma diyagramı (TTT diyagramı/ Time- Temparature- Transformation) dır. Tipik bir soğuma diyagramı olmakla birlikte düşük alaşımlı çelikler halinde diyagram farklı olabilmektedir. Genel olarak sürekli soğuma diyagramı ve kademeli soğuma diyagramı benzer…

Devamını oku

Soğuma diyagramları karbonlu çeliğin üç farklı rejimle soğumasına ait diyagramlardır. Sürekli soğuma diyagramı (CTT diyagramı / Continuous Cooling Transformation) karbonlu çeliğin sınırlı bir zamanda sürekli soğuması sırasında billursal yapı türlerini gösteren diyagramdır. Sürekli soğuma diyagramı (CTT diyagramı)üzerinde %0,30 C içeren çeliğin östenit sıcaklığından itibaren  üç farklı hızla soğuması sırasında uğrayacağı…

Devamını oku

Çeliğin metalurjik yapısı hem sıcaklıkla hem de Karbon (C ) oranı ile değişir. Bu değişimin diyagramına Demir-Karbon Denge Diyagramı – Fe-C Denge Diyagramı ya da Faz Diyagramı denir. Faz Diyagramı- FeC Denge Diyagramı Faz, kendine ait bir atom yapısına sahip ve sınırlarla çevrilmiş bir yapıdır. Çeliğin yapısı da genel olarak çeşitli…

Devamını oku

Net şekilli parçaların karmaşık bir hale getirilmesinde demir tozu metalurjisi (ferrous powder metallurgy P/M) düşük maliyetli ve verimli bir işleme tekniği olarak görülmektedir. Bu teknikle üretilen parçalar diğer tekniklere oranla; •damgalama, •döküm •dövme gibi geleneksel işleme teknikleriyle, •maliyet, •geri dönüşüm ortamı ve özellikleri bakımından rekabet etmektedir. Hatta ikincil işlemleri ortadan…

Devamını oku

Performans Rulman seçim sürecindeki ilk adım, anlamak ve belgelendirmektir: •gerekli performans •çalışma koşulları ve varsayımları •diğer uygulama önkoşulları Rulman kullanımını gerektiren bazı uygulamalar da çeşitli gereksinimler olabilir. Hemen hemen ortak gereksinimler şunlardır: •dayanma ömrü •hız yeteneği ve uygulanan hızlanma seviyelerine dayanma yeteneği •milin radyal ve eksenel pozisyonunun hassaslığı •düşük veya…

Devamını oku

Rulmanlar makine kullanımı gerektiren tüm sektörler için oldukça önemlidir. O yüzden yeni bir projede, doğru rulman seçimi genel proje başarısı için kritik öneme sahiptir. Fakat, doğru faktörlere odaklanılırsa, doğru rulmanı seçmek çok daha kolay olur. Bilindiği gibi , performans sorunları ve öngörülemeyen olaylar ortaya çıkabilir. Bu nedenle rulman seçiminin yeniden…

Devamını oku

Aşılama; sıvı metale çekirdek ilave edilmesidir. Böylece mikro yapı ve katılaşma mekanizmasında istenilen özellikler elde edilebilmektedir. Bu yazıda aşılama yöntemleri ve uygulama şekilleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ön Aşılama: Sıvı metalin içerisine, ergitme ocağında ya da metal ocaktan potaya alınırken çekirdeklenme etkisi yaratacak malzemeler ilave edilir. Aşılama yöntemleri içerisinde gösterilebilecek…

Devamını oku