Browsing: KAYNAK

Çekiçleme ile Gerilim Giderme tarihsel bir yöntemdir. Kaynak kabiliyeti düşük, özellikle problem olabilecek malzemelerin kaynaklanmasında çekiç önemli bir alettir. Tamamen el hünerine dayanan bir uygulamadır. İyi yapılırsa gerçekten başarılıdır. İyi bir uygulama olmazsa aksi sonuçlar verir. Çekiç darbesiyle metal akmaya zorlanır. Akmanın yaratacağı olumlu sonuçlar gerilmenin çözülmesidir. Kaynakta çekiçleme, şayet…

Devamını oku

MEKANİK YÖNTEMLER Gerilim giderilmesinde, çatlama ve çarpılma eğiliminin frenlenmesinde normal, etkin ve standartlarca kabul edilmiş yöntem ısıl işlemdir. Ancak ısıl işlemin teknik olarak mümkün olmadığı ya da maliyetli olacağı durumlarda başvurulan yöntemler vardır. Bunlar hiç ısıtmadan yapılan gerilim gidermedir . Kısacası mekanik yöntemler diye adlandırılır. Mekanik yöntemlerde dayanak noktası; iç…

Devamını oku

Titreşimle ve Isıtmadan Gerilim Giderme malzemenin imalat geçmişinden arda kalan iç gerilmeleri onu ısıtmadan, fakat titreştirmek suretiyle gidermektir. Dayandığı temel prensip basittir. Önce malzemeye bir titreşim enerjisi verilerek onun içinde dinamik bir gerilim ortamı meydana getirilir. Böylece oluşturulan yapay gerilmelerle mevcut iç gerilmelerin toplamının, malzemenin dayanımını aştığı noktalarda kalıcı (plastik)…

Devamını oku

Alüminyum Kaynak Çeşitleri TIG / TIG GMAW / MIG Lazer Işını Kaynağı ve Elektron Işını Kaynağı Direnç kaynağı Gaz Tungsten Atıl Gaz (GTAW) /Tungsten İnert Gaz (TIG) Alüminyum kaynak çeşitleri içinde en popüler kaynak işlemlerinden biri, tungsten atıl gaz (TIG) kaynağı olarak da bilinen gaz tungsten ark kaynağıdır (GTAW-Gas Tungsten…

Devamını oku

Kaynak bir eritme ve katılaşma işlemidir ve kendine özgü metalürjik bir yapı ile doğar.Yapı denilince akla ilk olarak alaşım oranı yani kimyasal bileşimi gelir. Dolayısı ile alüminyum ve alaşımları ile yapılan kaynağa da alüminyum kaynak denilir. Alüminyum kaynak için uygun olmayan birkaç işlem vardır. Örtülü kaynak, Özlü ark kaynağı ve…

Devamını oku

Çevrenin malzeme üzerinde soğukta gevrekleşme gibi farklı etkileri olabilir. Ferritik çelikler (karbonlu çelikler ve düşük alaşımlı çelikler) soğukta gevrekleşirler. Sünekliklerini kaybedip camlaşırlar. Darbeye karşı dayanımın azalmasına ve çentiğe karşı duyarlığın artmasına GEVREKLEŞME denir. Çeliğin soğuktan etkilenme derecesinin ölçüldüğü standart yönteme de ÇENTİK DARBE DENEYİ denir. Bu yöntem de malzeme üstünde…

Devamını oku

Gerilim korozyonu çatlaması metallerde korozyonun ve durgun çekme gerilmelerinin ortak etkisi altında oluşan bir olaydır. Çekme gerilmelerine ve korozif ortama maruz metallerde oluşan içi pas dolu çatlaklardır. Çatlak ilerleyip metal kırıldığı zaman, kırılma yüzeyinin bir bölümü ileri derecede paslı, diğer bölümü ise temiz, ancak gevrek kırılmış bir metalin pürüzlü yüzeyi…

Devamını oku

Hidrojen, kaynağın ısıl etki alanında yani dikişin hemen iki yanında ince çatlaklara neden olur. Hidrojenin çeliği çatlatması ile ilgili sebepler henüz bilinmemekle birlikte genel olarak düşünülen; *metal içinde yayınan hidrojenin üç eksenli yüksek gerilim bölgelerinde yani dislokasyonların veya mikroskobik çatlakların sivri uçlarında toplanması *toplanıp buradaki gerilimi daha da arttırması *ve…

Devamını oku

Kaynakta ısıl işlemi zorunlu kılan haller işletme koşullarına bağlı olarak iki gruba ayrılabilir. 1)İşletme koşullarının malzemeyi etkilemesi: Malzeme işletme koşullarından etkilenir ise ve bu etki iç gerilmelerin varlığı ile artar ise önlem almak gerekir. Bu önlem bahsedilen zararlı etkinin ortadan kaldırılmasını sağlamak ve kaynakta ısıl işlemi zorunlu kılan haller düşünülerek…

Devamını oku

Düşük alaşımlı çelikler kaynak esansında ısıl işlem gereksinimi açısından karbon eşdeğerine (CE) ye göre üç grupta sınıflandırılırlar. CE düşük çelikler ısıl işlem olmaksızın kaynatılabilir ama CE değeri yükseldikçe ısıl işlem gereksinimi zorunlu hale gelir. Düşük alaşımlı çelikler için ısıl işlem gereksinimi önlemek amacı ile düşük hidrojenli elektrod kullanılabilir. Bu yöntem…

Devamını oku