Browsing: ISIL İŞLEMLER

Kimyasal olarak allotropi bir çok değişik fiziksel halde bulunma özelliğine verilen bir isimdir. Örnek olarak Oksijen, Karbon, Kükürt, Fosfor gibi bir çok elementin farklı yapıları vardır. Piyasada beyaz fosfor,kırmızı fosfor vb. duyulmaktadır. Aynı şekilde Oksijen ve Ozon un katı, sıvı ve gaz olarak üç hali mevcuttur. Bu değişik yapılar için…

Devamını oku

Çekiçleme ile Gerilim Giderme tarihsel bir yöntemdir. Kaynak kabiliyeti düşük, özellikle problem olabilecek malzemelerin kaynaklanmasında çekiç önemli bir alettir. Tamamen el hünerine dayanan bir uygulamadır. İyi yapılırsa gerçekten başarılıdır. İyi bir uygulama olmazsa aksi sonuçlar verir. Çekiç darbesiyle metal akmaya zorlanır. Akmanın yaratacağı olumlu sonuçlar gerilmenin çözülmesidir. Kaynakta çekiçleme, şayet…

Devamını oku

MEKANİK YÖNTEMLER Gerilim giderilmesinde, çatlama ve çarpılma eğiliminin frenlenmesinde normal, etkin ve standartlarca kabul edilmiş yöntem ısıl işlemdir. Ancak ısıl işlemin teknik olarak mümkün olmadığı ya da maliyetli olacağı durumlarda başvurulan yöntemler vardır. Bunlar hiç ısıtmadan yapılan gerilim gidermedir . Kısacası mekanik yöntemler diye adlandırılır. Mekanik yöntemlerde dayanak noktası; iç…

Devamını oku

Titreşimle ve Isıtmadan Gerilim Giderme malzemenin imalat geçmişinden arda kalan iç gerilmeleri onu ısıtmadan, fakat titreştirmek suretiyle gidermektir. Dayandığı temel prensip basittir. Önce malzemeye bir titreşim enerjisi verilerek onun içinde dinamik bir gerilim ortamı meydana getirilir. Böylece oluşturulan yapay gerilmelerle mevcut iç gerilmelerin toplamının, malzemenin dayanımını aştığı noktalarda kalıcı (plastik)…

Devamını oku

Isıl işlem yöntemleri arasında aşağıdakileri saymak mümkündür. 1)Fırında Isıtma: Hacimsel olarak büyük olan, şekil olarak karışık olan ya da çok sayıda parçalar genel olarak fırında tavlama yapılırlar. Fırında ısıtma; hem homojen bir ısıtmanın sağlandığı hem de istenirse inert atmosfer yaratarak parçada oksitlenmenin (tufal oluşumu) önüne geçildiği önemli Isıl işlem yöntemleri…

Devamını oku

Isıl İşlem Çeşitleri olarak sayabileceğimiz; Gerilim Giderme Normalizasyon Tavlama gibi bazı uygulamalar ve kullanım amaçları aşağıda yer almaktadır. Gerilim Giderme Nedir?: Gerilim giderme “Isıl İşlem Çeşitleri” nden biridir  ve demir &demir dışı metallere uygulanır. Buradaki amaç; talaşlı işlem, soğuk şekillendirme ve kaynak gibi, ön imalat sırasında meydana gelen iç kalıcı…

Devamını oku

Isıl işlem aşamaları olarak 1)Ön ısıtma ve pasolararası sıcak tutma 2)Ardısıtma 3)Gerilim gidermeyi vb sayabiliriz 1)Ön Isıtma ve Pasolararası Sıcak Tutma: Ön ısıtma; kaynak dikişi çevresinde sıcaklık dağılımını yumuşatır ve kaynak dikişinin soğuma hızını azaltır. Böylece sertleşmeyi, iç gerilme oluşumunu ve çarpılmayı bir ölçüde önlemiş olur. Böylelikle; •Çekme gerilmeleri azaltılır…

Devamını oku

Kaynakta ısıl işlemi zorunlu kılan haller işletme koşullarına bağlı olarak iki gruba ayrılabilir. 1)İşletme koşullarının malzemeyi etkilemesi: Malzeme işletme koşullarından etkilenir ise ve bu etki iç gerilmelerin varlığı ile artar ise önlem almak gerekir. Bu önlem bahsedilen zararlı etkinin ortadan kaldırılmasını sağlamak ve kaynakta ısıl işlemi zorunlu kılan haller düşünülerek…

Devamını oku

Kriyojenik, Yunanca Kryos (soğuk ) ve Genes (doğum ) kelimelerinden türetilmiştir. Cryogenics Society of America,  ‘ya göre kriyojenik sıcaklıklar 120K (-244F, -153C) altındaki sıcaklıklar olarak tanımlanır. Kriyojenik işlem ise, muamele sırasında meydana gelen morfolojik değişiklikler yoluyla servis ömrünü arttırmak için sıfırın altındaki sıcaklıklara (0 ° C’nin altında) bir malzeme gönderme…

Devamını oku

Kimyasal olarak iki maddenin atomsal ve molekülsel karışımına eriyik denir.Bu karışımın katı halde olması katı eriyik olarak adlandırılır. Eriyebilirliğin bir sınırı vardır ki buna doyma denir. Sıcaklık yükseldikçe; eriyebilirlik artar. Sıcaklık düştükçe; eriyebilirlik azalır. Demir de karbonu eritir. Oda sıcaklığında eritme azdır. Sıcaklık arttıkça artar. Allotropik sıcaklığa ulaşınca eritme oldukça…

Devamını oku