Yazarlar

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü mezunudur. Uzun yıllar Türkiye'nin lider kuruluşlarında Üretim, Planlama, Kalite, Satış ve Pazarlama bölümlerinde çalışmıştır. Üretim Müdürü, Fabrika Müdürü, Proje Direktörü vb gibi görevler üstlenmiştir. Halen sektörde profesyonel kariyerine devam etmektedir.

Dünya Çelik Üreticileri Kimler? Dünya Çelik Birliği (WSA) Ekim 2021’de yayınladığı güncelleme ile; 2021’de çelik talebinin 2020’ye göre %4,5 artarak 1.855,4 milyon tona yükseleceğini tahmin ediyor. 2022’de ise çelik talebinin 2021’e göre %2.2 artışla 1.896,4 milyon tona yükseleceğini öngörüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın Demir Çelik Sektörü Raporu 2020 ‘ye göre dünya çelik üreticileri sıralamasında ilk on ülke: Çin, Hindistan, Japonya, Rusya, A.B.D., Güney Kore, Türkiye, Almanya, Brezilya ve İran olarak sıralanmakta. Yine aynı raporda 2018 yılındaki üretim rakamlarına (milyon ton) göre ilk on firma;  ArcelorMittal – 96.42  China Baowu Group- 67.43  Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation – 49.22  HBIS…

DÜNYADA ALÜMİNYUM ÜRETİMİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER NELERDİR? Dünya genelinde emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle iç piyasadaki baskıyı azaltmak isteyen Rusya, Haziran 2021’de demir ve demir dışı metaller ihracatına vergi getirmeyi planlıyordu. Rusal gibi; Çin dışında konumlanmış dünyanın en büyük Alüminyum üreticilerine ev sahipliği yapan Rusya’nın, bu “ihracat vergi planı” Alüminyum fiyatlarını yukarı doğru hareketlendirdi. Rusya, net ithalat yapan bölgelerde başlıca alüminyum tedarikçisi olduğundan, küresel alüminyum primleri üzerinde de bilindiği gibi bir etki oluştu. Temmuz 2021 de; İngiltere-Avustralya merkezli çokuluslu, dünyanın en büyük metal ve madencilik şirketlerinden biri olarak adlandırılan Rio Tinto Grup; Kanadalı sendika Unifor ile yapılan görüşmelerin başarısız olmasının ardından…

Paslanmaz Çelik Üretimi ‘nde Yeni Trendler Ne Olmalıdır? Türkiye’de paslanmaz çelik üretimi için ön çalışmalar başladı. “Milli Sanayi Hamlesi’nde Döküm Stratejileri” adlı yazımda da bu gelişmelere değinmiştim. Tek kristal türbin kanadı yapmaya başlayabildiğimiz şu günlerde bu konuda daha çok ses getiren çalışmalar olmalıdır. Tam da bu yüzden iyi niyetle yapılan tüm özel sektör çalışmalarına destek verilmesi, hayati önem taşımaktadır. Paslanmaz Çelik Üretimi konusunda sektörde Uzak Doğu’nun tartışılmaz üstünlüğü devam etmekte ve bu ürünlerin tamamına yakını tedarik amaçlı ithal edilmektedir. Ancak vergi konusundaki yenilikler ile artan ithalat maliyetleri, özellikle yurt içi piyasada üreticilerin farklı arayışlara kaymasına sebep olmaktadır. Birçok ülkede de…

Magnezyum Karbonata Manyezit adının verilmesi 19.yüzyıla dayanmaktadır. Manyezit cevheri hem ham olarak kuullanılmakta hem de kalsine edilebillmektedir. Hatta sinterleştirme sonrası metalürjik işlemlerde refraktör olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde dünyanın en kaliteli doğal manyezit yatakları mevcuttur. Kümaş Manyezit Türkiye’de 1972 ‘den beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Kümaş Manyezit refraktör pazarının lideri konumuna gelmiştir. Dünya kriptokristalin manyezit cevheri ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’lik bölümünü karşılamaktadır. Kümaş tarafından üretilen madenler başta demir çelik, bakır sektörü olmak üzere çimento, kireç ve cam sektörleri için de oldukça kritik bir öneme sahiptir. Kümaş,cevher ihtiyacını Kütahya, Eskişehir ve Bilecik ‘deki üç tesisinde sahip oldukları doğal manyezit ve dolomit cevheri madenlerinden elde etmektedir.…

Döküm sektörünün gelişimi Milli Sanayi Hamlesi’ nin gereğidir. Günümüzde Döküm Teknikleri ile, Uzay Savunma Havacılık Denizcilik Demiryolu Otomotiv Enerji Madencilik Hidroelektrik Tarım İnşaat Madencilik gibi bir çok sektöre parça üretilerek hizmet verilmektedir. Dolayısı ile döküm sektörü çalışanlarını, ana faaliyet konularının yanı sıra pek çok sektörün alt ve /veya yan çalışanı olarak tanımlayabiliriz. Milli Sanayi Hamlesi ’nde döküm sektörünün üzerine düşen görevi en iyi şeklide yerine getirmesi için bazı noktalarda gelişim kaçınılmaz olmaktadır. Milli Sanayi Hamlesi olarak Döküm Sektörü’nün daha da gelişmesi için neler yapılabilir? Dökümhanelerde çalışacak ara kademe personel bulmak çok zor. Meslek liselerinde dökümcü, kalıpçı, ocakçı, modelci, maçacı gibi…

Demir Çelik Sektörü ‘nün pandemi yılını yani 2020 yılını değerlendirebilmek için 2019 yılındaki verilere ve gelişmelere bakmak gerekir. Avrupa Birliği ve A.B.D pazarının ülkemizle ilgili demir çelik ürünlerine getirdiği kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle 2019 yılı sonunda 2018 yılına göre demir çelik üretiminde %9,7 demir çelik tüketiminde de %21,5 oranında azalma gerçekleşmişti. 2020 yılına girdiğimizde ise Covid-19 pandemi tedbirleri dünya çapında uygulanmaya başladı. Bundan  diğer sektörlerde olduğu gibi Demir Çelik Sektörü’ de payını aldı. Hem  yurtiçi hem de dünyada talep düştü. Ticaret ve kur savaşları hararetlendi.  Bununla birlikte kotaların da azaltılmasıyla sektör olumsuz yönde etkilendi, Haziran 2020 ayı itibariyle de hurda fiyatlarında…

Pandemi süresince hep birlikte ekonomi ve sanayi üretimi verilerinde özellikle de Döküm Sektörü verilerinde düşüş gözlemledik. Aslında 2020 yılı beklentileri umut vadediyordu. Ancak 2019 yılının on ikinci ayı itibariyle önce inşaat sonra otomotiv sektörlerindeki daralma, sinyal verdi. Dolayısı ile pandemi sürecinin döküm sektöründeki yansımalarını 2020 yılı başında ve üretimin rölantiye girmesiyle hissettik. Ekonominin tabanın yaslandığı inşaat sektöründeki daralma ile birlikte; madencilik, taş ocakçılığı, imalat sanayi, elektrik-gaz-buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörleri endeksleri düşüşe geçti. TÜİK verilerine göre Mart 2019 ile Mart 2020 ayı endeks verilerini kıyasladığımızda ise ; • Madencilik ve taş ocakçılığı %5,6, • İmalat sanayi %1,9 •…

Tüyap’ta düzenlenen ANKİROS / ANNOFER /TURKCAST 2018 14.Uluslararası Demir&Çelik ve Döküm Teknolojileri Fuarı 24 Ekim standların kurulması ve akşamında da TÜSİAD başkanı Sn.Umur Denizci’nin konuşması ile açılmış oldu. Özellikle öğrenciler ve yeni mühendislerin oldukça ilgi gösterdiği ve sektörün önde gelen kuruluşlarının yöneticilerinin ve de akademisyenlerin yaptığı sunumlar ilgiyle dinlendi. Sunumlar vasıtasıyla yönetici ve akademisyenler bilgi ve tecrübelerini aktarmış oldular. Fuarda Türk dökümcüler ile birlikte İran, Çin, Hindistan,Alman ,İngiliz ve Japon katılımcılar da vardı. Fuar aynı ülkelerden ziyaretçileri ve yanı sıra Solvenya, Avusturalya, Yeni Zelanda, Cezayir, Fas ve İspanya gibi ülkelerin ziyaretçilerini de ağırladı. Uluslararası olan ve iki yılda bir düzenlenen…

NODULANT Nedir ? İçerisinde %10 magnezyum ve çok az miktarda kalsiyum, seryum, silisyum ve karbon içeren sıkıştırılmış demir tozuna NODULANT denir. Nodulant daha çok saf magnezyum TREATMAN sistemini basitleştirir. Silisyum ilavesine bağlı olarak, tamamen magnezyum kontrolüne olanak sağlar. Silisyumun Etkisi Ve Kontrolü: Küresel grafitli dökme demire (SFERO) özelliklerini kazandıran ana elementlerden biri silisyumdur. Silisyum sadece ergimiş haldeki demire değil, katılaşma karakteristiklerine ve mekanik özelliklerine de etki eder. Ergimiş demir: Silisyum miktarının artması ergimiş demirin akışkanlığını arttırır. Aynı zamanda dökme demirde silisyum miktarının artması ile karbonun erime kabiliyeti azalır. Normalde bu bir sorun oluşturmaz. Ancak, HİPERÖTEKTİK demir, düşük dökme sıcaklığında dökülürse…

Translate »