Yazarlar

Kalıp kumu kalitesi için önceden verilen parametreler içinde tutabilmek ve homojen bir yapı sağlayabilmek önemlidir. Bu amaçla uygulanan iki yöntem vardır. Kalıp kumu kalitesi için birinci yöntem; üretim verilerini esas alarak , bir sonraki üretim aşamasında önlem alabilecek ayar tekniğini yerleştirmektir. Bu yöntem laboratuar verilerinden bağımsız olarak yapılmalıdır. Kalıp kumu kalitesi için ikinci yöntem; kalıp kumu geri dönüş sistemine yerleştirilen test teknikleri vasıtası ile, test sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki döngüde aynı anda düzeltme yapmaktır. 1)Konvansiyonel Test Metodları ile Üretilen Kalıp Kumunun Özellikleri Mukavemet, sıkıştırılabilirlik gibi ulaşılabilmesi gerekli değerler, belirli bir süre zarfında ölçülür ve olması gereken yani istenen değerler ile…

Soğuma diyagramları karbonlu çeliğin üç farklı rejimle soğumasına ait diyagramlardır. Sürekli soğuma diyagramı (CTT diyagramı) karbonlu çeliğin sınırlı bir zamanda sürekli soğuması sırasında billursal yapı türlerini gösteren diyagramdır. Sürekli soğuma diyagramı (CTT diyagramı)üzerinde %0,30 C içeren çeliğin östenit sıcaklığından itibaren  üç farklı hızla soğuması sırasında uğrayacağı yapısal değişimler incelenir. (1) ile gösterilen soğuma rejimi; sonsuz zamanda soğuma, sürekli soğuma ve kademeli soğuma arasında en yavaş soğumayı temsil eder. Örneğin sonsuz zamanda soğuma diyagramında; seçilen çelik bileşiminde ve denge şartlarında sıcaklık henüz 800 °C ye inmeden östenit billurlarının bozulmaya başlayacaklarını görürüz. Halbuki sürekli soğuma diyagramında (1) numaralı soğuma hızında, söz konusu…

Kimyasal olarak allotropi bir çok değişik fiziksel halde bulunma özelliğine verilen bir isimdir. Örnek olarak Oksijen, Karbon, Kükürt, Fosfor gibi bir çok elementin farklı yapıları vardır. Piyasada beyaz fosfor,kırmızı fosfor vb. duyulmaktadır. Aynı şekilde Oksijen ve Ozon un katı, sıvı ve gaz olarak üç hali mevcuttur. Bu değişik yapılar için elementlerin “allotropik halleri” denir. Allotropi yapısal bir olaydır. Allotropi nin temel özelliklerinden biri olarak dönüşümler bir türden başka bir türe farklı yöntemler kullanılmak sureti ile sağlanabilir. Örneğin kırmızı fosfora geçmek için, beyaz fosforu ısıtmak yeterlidir. Ancak ters yönde dönüşüm için buhar evresinden geçiş gerekir. Ozondan Oksijen e geçiş içinde ısıtma…

Çekiçleme ile Gerilim Giderme tarihsel bir yöntemdir. Kaynak kabiliyeti düşük, özellikle problem olabilecek malzemelerin kaynaklanmasında çekiç önemli bir alettir. Tamamen el hünerine dayanan bir uygulamadır. İyi yapılırsa gerçekten başarılıdır. İyi bir uygulama olmazsa aksi sonuçlar verir. Çekiç darbesiyle metal akmaya zorlanır. Akmanın yaratacağı olumlu sonuçlar gerilmenin çözülmesidir. Kaynakta çekiçleme, şayet yapılacaksa, her paso için ayrı ve paso henüz tam soğumadan yapılır. Sıcaklık olayın püf noktalarından biridir. Paso kırmızı rengini kaybetmesinden hemen sonra çekiçlenmelidir. Yani çekiçleme siyah sıcaklıkta yapılırsa yararlıdır. Metalin henüz mukavemetini kazanmadığı, dolayısı ile içinde gerilmelerin daha oluşmadığı kırmızı sıcaklıkta yapılan çekiçlemenin bir anlamı yoktur. Diğer taraftan gecikmiş çekiçlemenin…

MEKANİK YÖNTEMLER Gerilim giderilmesinde, çatlama ve çarpılma eğiliminin frenlenmesinde normal, etkin ve standartlarca kabul edilmiş yöntem ısıl işlemdir. Ancak ısıl işlemin teknik olarak mümkün olmadığı ya da maliyetli olacağı durumlarda başvurulan yöntemler vardır. Bunlar hiç ısıtmadan yapılan gerilim gidermedir . Kısacası mekanik yöntemler diye adlandırılır. Mekanik yöntemlerde dayanak noktası; iç gerilmelerle esasen yüklü olan malzemeyi, dıştan ayrıca zorlayarak onun akmasını sağlamaktır. Akma sınırına gelindiğinde metal içerisinde hareket başlar, dolayısıyle gerilmeler o düzeyi aşamaz. Malzemenin akmasıyla içinde kilitlenmiş bulunan gerilmeler çözülür. Malzeme rahatlar, çatlama ve çarpılma eğilimi azalır. Soğutulmaya başlayınca malzeme boyu kısalmak isteyeceğinden basınç gerilmeleri de küçülerek sıfıra düşer. Bu…

Titreşimle ve Isıtmadan Gerilim Giderme malzemenin imalat geçmişinden arda kalan iç gerilmeleri onu ısıtmadan, fakat titreştirmek suretiyle gidermektir. Dayandığı temel prensip basittir. Önce malzemeye bir titreşim enerjisi verilerek onun içinde dinamik bir gerilim ortamı meydana getirilir. Böylece oluşturulan yapay gerilmelerle mevcut iç gerilmelerin toplamının, malzemenin dayanımını aştığı noktalarda kalıcı (plastik) deformasyonlar oluşur. Sonuç olarak oralarda kalmış iç gerilmelerde kısmi bir çözülme sağlanır. Kısmi çözülme denir çünkü mekanik titreşim iç gerilme dağılımındaki sivrilikleri törpüleyen bir işlemdir yoksa tamamını bütünüyle gideren bir işlem değildir. Bir başka deyişle titreşimle kondüsyon kazandırma da denilenbilir. Titreşimle ve ısıtmadan gerilim giderme yöntemi uygulamada da oldukça basittir.…

Isıl işlem yöntemleri arasında aşağıdakileri saymak mümkündür. 1)Fırında Isıtma: Hacimsel olarak büyük olan, şekil olarak karışık olan ya da çok sayıda parçalar genel olarak fırında tavlama yapılırlar. Fırında ısıtma; hem homojen bir ısıtmanın sağlandığı hem de istenirse inert atmosfer yaratarak parçada oksitlenmenin (tufal oluşumu) önüne geçildiği önemli Isıl işlem yöntemleri arasındadır. 2)Propan Gazıyla Yerel Isıtma: •Alevle Isıtma: Alevle ısıtılarak gerilim giderme de insan faktörü çok önemli bir rol oynar. Çünkü denetim ancak anında mümkündür ve iş bitince doğal olarak denetim olanağı da ortadan kalkar. O yüzden işi yapanın dikkatine bağlıdır. •Kızılötesi ışınla ısıtma: İnfrared ısıtıcı değişik bir çeşit gazlı ısıtıcıdır…

Renyum Renyum gümüşümsü beyaz renkli nadir bir element olup; İridyum, Osmiyum ve Platinden sonraki en yoğun dördüncü elementtir. “Re” ile gösterilir. En yüksek kaynama noktasına ve üçüncü en yüksek erime noktasına sahiptir. Periyodik cetvelin 7-B grubunda yer alan bir ağır geçiş metalidir. Yüksek kaynama noktası ve ısıya dayanıklı kristal yapısı nedeniyle çok iyi bir refrakterdir. Doğada Renyum saf bir metal olarak nadiren bulunur. En çok bakır madenciliğinin bir yan ürünü olarak üretilir. Ayrıca Renyum’un nabit elementi ya da sülfürlü mineral hali de oldukça nadirdir. Sinterlenmiş Renyumun Mekanik Özellikleri ve Mikroskobik Analizi Nedir? “Monotonik gerilime ve tek eksenli yorgunluğa maruz kalan…

Bronz döküm ‘Cire Perdue’ veya  ‘Lost-Wax’  yani ‘Kayıp Balmumu’ yöntemi olarak bilinen seramik kabuğa erimiş bronz dökülerek yapılır. Bronz Nedir? Önceleri bakır ve kalaydan meydana gelen bakır alaşımlarına bronz denilmekteydi. Bununla birlikte bronz terimi modern kullanımda bakırın bakır-nikel, bakır-berilyum ve bakır-çinko alaşımı dışındaki bütün alaşımları için kullanılmaktadır. Bronz döküm denilince; Alüminyum Bronz Kızıl Bronz üretimde en çok akla gelen ve en bilinen bronz çeşitlerindendir. %14’e kadar alüminyum içeren bakır esaslı alaşımlar Alüminyum Bronz’ları oluşturur. Alüminyum Bronzlar diğer alaşımlardan farklı mekanik ve kimyasal özelliklere sahiptir. Bu özellikler alüminyum bronzlara bir çok üstünlük sağlar. Sertlikleri 40 – 42 RC’ye kadar çıkan türleri…

Paslanmaz çeliklerin önemli özellikleri döküm teknikleri açısından paslanmaz çelik dökümü önemli bir noktaya taşımaktadır. Paslanmaz Çelik Nedir? %10,5 ve üzeri oranda krom ve %1,2 ve altında karbon içeren ve bundan dolayı korozyona karşı dayanıklılık sağlayan paslanmaz çelik, kendini onaran bir yüzey tabakası oluşturan demir alaşımıdır. Paslanmaz çelik, 1900’lü yılların başında Avrupa’da bulunmuş ve 1912 yılında patent altına alınmıştır. Günümüzde çok çeşitli aşamalardan geçerek inşaat, gıda, otomotiv, makine, elektrik, elektronik ve beyaz eşya gibi birçok sektörde ve sahada kullanılmaktadır. Böylelikle endüstriye ve günlük yaşama büyük kolaylık ve ekonomik katkı sağlamıştır. Özellikle hijyen gerektiren ürün ve tesislerin yapımında kullanılmaktadır. Bugün önemli bir…

1 2 3 34
Translate »