Browsing: SFERO DÖKÜM

SDD’nin fiziksel ve mekanik özellikleri kendine hastır. Bu özellikleri nedeniyle metal sektöründe oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Sfero dökme demirin uygun maliyetler ile dökülebilir ve işlenebilir olması ayrıca ısıl işlem yapılabilmesi de kullanımını daha da arttırmaktadır. Bu özelliklerinin yanı sıra aşağıda SDD’nin fiziksel ve mekanik özellikleri de sıralanmaktadır. Çekme Dayanımı Sfero dökme…

Devamını oku

Sfero Demirin Kullanım Alanları Aşağıdaki Gibidir : Madencilik ve Metalürji Sanayi Pres Makinaları Kalıplama Dereceleri Merdaneler Cüruf Potaları Konveyör Dirsekleri Kırıcı gövdeleri Alüminyum &Kurşun Ergitme Potaları Kimya Sanayi Pompalar Valfler Rafineri valfleri Kurutma silindirleri Doğal gaz boruları Plastik Ekstrüzyon Silindirleri Plastik Karıştırıcılar Makine Endüstrisi Krank Pres Dişlileri Her Çeşit…

Devamını oku

Sfero yani Küresel Grafitli Demir Dökümde küreselleşmeye etki eden faktörler ve ayırt edici kriterlerden biri “sıralı küreler” dir. Sıralı Küreler Düşük karbon eşdeğeri Hipo-ötektik katılaşma Sert dentrit yapılara sebep olan yetersiz aşılama Küre sırası dentrit kollarındadır Yüksek döküm sıcaklıkları

Devamını oku

Kalıpta küreselleştirme prosesinin amacı işlem görmemiş ana demiri kalıba dökmek ve küreselleştirme işlemini kalıbın içinde yapmaktır. Böylelikle kalıpta küreselleştirme prosesi ile, tek adımlı bir işlemle sfero döküm gerçekleştirilebilmektedir. Kalıbın içerisindeki hareketli sisteme küreselleştirici MgFeSi alaşımı içeren bir reaksiyon odacığı eklenir. İşlem, döküm yapılan boşluğa girmeden önce demirin reaksiyon odacığı boyunca…

Devamını oku

Magnezyum miktarının önemi; ana malzeme demirin içerdiği tüm kükürt ve oksijen miktarındaki dalgalanmaları bertaraf etmek içindir. Magnezyum dökme demir eriyiklerine genellikle magnezyum ferrosilis alaşımı MgFeSi veya FeSiMg olarak ilave edilir. Magnezyum, demirde bulunan kükürt ve oksijenle birleşerek sülfür ve oksitler oluşturur. Ana malzeme demirin içerdiği tüm kükürt ve oksijen miktarındaki…

Devamını oku

Yukarıdaki tabloda; *Verilen değerler tavsiye edilen maksimum Mangan değerleridir. **Çarpma özelliklerinin istendiği durumlarda maksimum Silisyum değeri %2,5 ‘tir. ISO standardında tavsiye edilen sfero dökümde analiz oranları tabloda yer almaktadır. Tavsiye edilen Karbon, Silis ve Mangan bileşikleri oranları da sfero dökümde analiz oranları tablosunda verilmiştir. Dikkat edilmesi gereken noktalar: • 800/2,…

Devamını oku

Genel olarak sfero dökümde kullanılan aşılayıcılar; Kalsiyum, Baryum, Stronsiyum ve Zirkonyum’dur. Kalsiyum: Dökümhane şartlarında kullanılan ferrosilisyumlar dengeli miktarlarda kalsiyum ve alüminyum içerir. Malzemelerin çoğunluğu dökümde delik gibi problemlere yol açan yüksek Alüminyum içeren (>%3) kaynaklardan elde edildiği için, malzeme seçimi de dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Orta ölçekli dökümhanelerde iyi FG…

Devamını oku

Aşılayıcı seçimi istenen sonucun elde edilmesi bakımından önemlidir.Özellikle sfero dökümde şarj malzemeleri ve grafitleştiriciler (küreselleştiriciler) ne kadar doğru seçilmiş olursa olsun eğer aşılayıcı seçimi yanlışsa, istenen sonuç alınamaz. Bu yüzden aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır: Aşağıdakiler demirde kendi çekirdek yoğunluğunu düşürerek aşılamayı zorlaştırır. •Ne tip grafitleştirici kullanıldığı •Plunging •Tel besleme…

Devamını oku

Sfero dökümden gelen Magnezyum içeren reaksiyon ürünleri; sfero dökümde magnezyum cüruf hataları (inklüzyon) meydana getiren oldukça önemli bir nedendir. Cüruf inklüzyonları, sıvı metal işlemi sırasında uygunsuz ayrılışın bir sonucu olarak maça yüzeyinin üzerinde veya hemen altında oluşur. Magnezyum cüruf hataları, kalıbın kontrolsüz doldurulmasından da kaynaklanabilmektedir. Döküm sırasında metal çıkışının olmadığı…

Devamını oku

Silisyumun Etkileri Ergimiş Demir Üzerinde Silisyumun Etkileri Ergimiş demir üzerinde Silisyumun etkileri üç kısımda toplanabilir. 1)Akıcılık 2)Karbon erime kabiliyeti 3)Refraktöre olan zarar 1)Akıcılık: Silisyum miktarı arttıkça, SFERO yani küresel grafitli dökme demirin akıcılığı çoğalır. 2)Karbon Erime Kabiliyeti: Dökme demirin içindeki karbonun eriyebilme kabiliyeti, büyük miktarda Silisyum miktarına bağlıdır. Bu durum…

Devamını oku