Gözatma: KOKİL DÖKÜM

Karmaşık şekilli, boyut toleransları dar ve çok sayıda üretilecek parçalar için kokil döküm tercih edilmektedir. Basınç uygulanmaksızın ergimiş metalin yerçekimi ortamında sıcak metal kalıba dökülmesi işlemine kokil döküm denilmektedir. En iyi kokil döküm pratiği; iyi bir kalıp dizaynı ile doğru bir ön hazırlık yapılarak dökümcüye rahat bir çalışma sağlayan tekniktir…

Devamını oku

Kalıp boyasının ömrü ve etkili olması, doğru bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Boyama işlemine gerekli önem verilerek özel bir boyacı operatör eğitilmelidir. Her bir kalıp için boyama tekniğini belirten yazılı bir kayıt tutulmalı, kalıp sicili işlenmelidir. Boyamanın yapılacağı kalıp boşluğunu gösteren veya uygun termik şartları veren bir resim Referans Metot ’unu…

Devamını oku

Kalıp Boyasının Seçimi Kalıp boyası; kalıbı korumak, ısısal değişimleri kontrol altına almak ve döküm parçanın genleşmesini kolaylaştırmak için kullanılır. Kalıp boyası iki ana tipte yapılır; a)kalıbı izole etmek b)kalıbı yağlamak İzole boyasının seçimi; a)döküm parçanın dizaynına b)kullanılan alaşıma c)döküm sıcaklığına göre yapılır. Bazı izole boyası döküm parçanın katılaşma hızını yavaşlatır…

Devamını oku

Alüminyum kokil dökümde iyi bir kalite için önemli olan üç nokta vardır. 1)Amaca uygun en iyi metot ve malzemenin seçilip seçilmediği 2)Düzgün bir döküm sistemi ve zaman kontrolü 3)Kötü pratik ve düşük standartları uygulaması bakımından operatörün kontrol edilmesi. Mümkün olduğu kadar çabuk ve doğru kalıp boyama ve en iyi metotlarla,…

Devamını oku