Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri


Kimyasal olarak iki maddenin atomsal ve molekülsel karışımına eriyik denir.Bu karışımın katı halde olması katı eriyik olarak adlandırılır. Eriyebilirliğin bir sınırı vardır ki buna doyma denir. Sıcaklık yükseldikçe; eriyebilirlik artar. Sıcaklık düştükçe; eriyebilirlik azalır. Demir de karbonu eritir. Oda sıcaklığında eritme azdır. Sıcaklık arttıkça artar. Allotropik sıcaklığa ulaşınca eritme oldukça hızlanır. Düşük sıcaklıktakine alfa katı eriyiği Birinci Allotropik sınırın üzerindekine gamma katı eriyiği İkinci Allotropik sınırın üzerindekine delta katı eriyiği denilir. Çelik soğurken karbonu eritme kabiliyeti düşer ve karbon çökelmesi meydana gelir. Çökelen karbon, sıcaklığın 727-912°C etkisiyle demir ile kimyasal olarak Fe3C- karbür bileşiğini oluşturur. Demir karbüre  sementit denir. Oda…

Aşılama; sıvı metale çekirdek ilave edilmesidir. Böylece mikro yapı ve katılaşma mekanizmasında istenilen özellikler elde edilebilmektedir. Bu yazıda aşılama yöntemleri ve uygulama şekilleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ön Aşılama: Sıvı metalin içerisine, ergitme ocağında ya da metal ocaktan potaya alınırken çekirdeklenme etkisi yaratacak malzemeler ilave edilir. Aşılama yöntemleri içerisinde gösterilebilecek ön aşılam uygulaması, metalürjik yapının ilk başladığı aşamadan itibaren, sıvı metalde en uygun yapı ve grafit oluşumunu sağlamak içindir. Ce-Zr-Mn içeren ön şartlandırıcı kullanılır ve sıvı metalin içerisindeki çözünmüş Oksijen seviyesinin, oksit bileşikleri oluşturarak, azalmasına ve sıvı metal içinde çekirdeklenmenin çekirdek dağılımının iyileştirilmesine etki eder. Baryum ya da Alüminyum içeren…

Besleyici malzemeleri ile ilgili işlevsellikleri ve performansları için sürekli geliştirme ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Besleyici malzemeler hakkındaki bu iyileştirme ve geliştirmeler sadece prosese bağlı değildir. Dökümcüler tarafından kullanılan bu sarf malzemelerin yani besleyici malzemeleri ve kullanımı döküm kalitesini ve performansını arttırmaktadır. Aynı zamanda bu besleyici malzemeleri ve kullanımı ile tüm maliyetler güvenli ve etkin bir şekilde azaltılmış olmaktadır. Besleyici dizaynında yapılan son gelişmeler, pek çok yararın bir araya toplandığı tek bir ürüne dönüştürülerek yeni bir besleyici oluşturmuştur. Bu sayede dökümcüler, sadece döküm parça üzerinde besleyici boynunun parça ile temas ettiği bölgede oluşan izden kurtulmuş olmayacak aynı zamanda da kullanıldıkları besleyicilerin ağırlıkları…

Besleyici Gömlek Nedir? Besleyici gömlekleri genel olarak, besleyicinin dış silindirik yüzeyini yani en büyük yüzey alanını kaplayacak şekliyle üretilirler. Besleyici Gömleklerin Üretim Şekilleri Nedir? •Yalıtkan •Ekzotermik •Yalıtkan ve ekzotermik olarak üretilebilir. Besleyici Uygulamaları Nedir? •Kalıp boşluğunu sıkı geçme şeklinde uygulama ( insertable) •Model üzerine konularak kalıplama şeklinde uygulamadır. (ram-up) Bu besleyicilerde besleyicilerin üstü kapalı olabilir. İlk besleyici gömlekleri yalıtkan malzemelerle kil, su, bezir yağı ve nişasta gibi pişirilebilen bağlayıcılar kullanılarak hazırlanmış karışımların model üzerindeki besleyici figürü üzerine dövülerek şekillendirilmesi ile uygulanmaktaydı. Besleyici gömlekleri de sıcak başlıklar gibi yalıtkandırlar ve/veya ısı artışı sağlarlar. Besleyici gömleklerin en önemli özellikleri; besleyicini modülüne yapmış…

1 2 3 35
Translate »