Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri


Brinell sertlik ölçme yöntemi; kaynak teknolojisinde en çok kullanılan ve en eski yöntemlerden biridir. İsmi İsveçli mühendis Brinell ’den gelmektedir. Standart ölçülerdeki bilye, yaklaşık 3 ton kuvvetle ve standart kabul edilen 30 saniye süre ile malzeme yüzeyine bastırılarak, yüzeyde oluşan çukurun çapı ölçülür. Buradan hareketle çukurun yüzey alanı hesaplanır. Uygulanan kuvvetin alana oranı malzemenin Brinell Sertliği ‘ni oluşturmaktadır. Brinell Sertlik = Kuvvet/ Alan BS=Brinell Sertlik (Kgf/mm²) F=Kuvvet (Kgf) A=Çukurun yüzey alanı (mm²) D=Bilye çapı (mm) d=Çukurun çapı (mm) Formülde bulunması gereken tek parametre yüzeyde açılan izin yarıçapıdır. Diğer parametreler bilinmektedir. Aslında pratikte daha basit olarak kullanılabilecek tablolar mevcuttur. Aynı malzeme…

KALIP KUMU DÖKÜM HATALARI | EREZYON Erezyon döküm parçasında girişe yakın bölgelerde çıkıntılarda oluşabilir. Kumun akıp gitmesi ve çoğu zaman da kum inklüzyonlarına yol açması şeklinde görülür. Alınacak Tedbirler: •Kumdaki bentonit oranı arttırılmalıdır. •Kalıp kumunun suyunu hızlı bir şekilde kaybetmesi önlenmelidir. •Kumun karıştırıcıdaki karışma süresi arttırılmalıdır. •Kompaktibilite arttırılmalıdır. •Yüksek miktarda cilalı karbon oluşturma kapasitesine sahip kömür tozu katkıları kullanılmalıdır.

Kontrol vanası, uygulama alanlarına göre kontrol amacıyla tasarlanmış bir çeşit emniyet vanasıdır.Aşağıda çeşitli kontrol vanaları uygulama alanları ve kullanım şekillleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. Basınç Dönüştürücü Vana: Basınç dönüştürücü kontrol vanaları üzerinde pilot mekanizması bulunur. Bu pilot mekanizması sayesinde yüksek giriş basınç değerini hat içerisinde olması istenen basınç değerlerine düşürür. Bu vanalar ayrıca farklı bir enerjiye ihtiyaç duymadan tamamen hidrolik prensiplerle çalışan vanalardır. Basınç düşürücü kontrol vanaları sayesinde, giriş basıncı ne olursa olsun (Giriş basıncının ayarlanan çıkış basıncından yüksek olması koşulu ile) çıkış basıncını sabit tutarak akışkanın şebeke içindeki dengesi sağlanmış olur. Ani Basınç Tahliye (Relief)Vanası Su hızındaki ani değişmeler…

Döküm zamanının hesaplanması için bazı formüller kullanılmaktadır. Kusenesse döküm zamanı formülü de bunlardan biridir. Kusenesse Döküm Zamanı Formülü aşağıdaki gibidir. Dr. KUSENESSE Formülü: T=Dökme zamanı(saniye) r=Kalınlık (cm) W=Döküm ağırlığı (ton) W=1~100 kg arasında β=0,6~0,3 A’nın değeri dökme demir döküm parçalar için aşağıdaki gibidir. Büyük “maça” lı dökümler için A=7 Otomobil parçaları gibi küçük ölçüdeki parçalar için A=3 Diğer genel dökümler için A=0

1 2 3 35
Translate »