Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri


Optimal Aktive Edilen Bentonit ’ten Hangi Özellikler İstenir? Aktive edilen Bentonit ne kuru ne de çok ıslak olmalıdır. Islak bentonit çok zor sevk edilme problemi yarattığı gibi, Kuru Bentonit’te suyu bünyesine geç alarak, ıslanması ve şişmesi, bu sayede istenen bağlama kabiliyetini çok geç kazanması gibi problemlere yol açar. Aynı zamanda kuru bentonit tozudur. Bentonit mutlaka belirli bir öğütme tane inceliğine sahip olmalıdır. Bugünkü kum hazırlama tekniğinde “kısa kum hazırlama zamanı” çok önemlidir. Bentonit özellikle çok yüksek basma ve çekme mukavemetlerini az ilave miktarı ile sağlaması gereklidir. Bentonit ancak çok yüksek sıcaklıklarda kristal suyunu kaybetmelidir. Yani termik olarak stabil olmalıdır. Bentonit…

Mikser çeşitlerini; 1)Kollegrang mikser 1.1)Dikey Kollegrang mikser 1.2)Yatay tekerlekli mikser 2)Türbin mikser şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Kollegrang Mikser: Mikser çeşitleri denilince ilk akla gelen Kollegrang mikseridir.Artı şeklindeki karıştırma ve kılavuz kanatlar üzerine döner tekerlekler yerleştirilir. Karıştırma kanatları kumu döndürür ve mikser içinde karıştırır. Sonrada tekerlek yoluna doğru yönlendirir. Tekerlek içinde kumun hazırlanması oldukça serttir. a)Dikey Kollegrang Mikser: Kumun döndürülmesi ve yönlendirilmesi düşük hızda ve yatay olarak gerçekleşir. Tekerlekler dikey olarak döner. Mikserin yoğurma kapasitesini tekerleklerin yüzeyi ve özgül basıncı belirler. Mikser içinde oluşan santrifüj kuvvet, mikserin dönme sayısı ve buna bağlı kum hazırlama hızını sınırlar. b)Yatay Tekerlekli Mikser: Mikser kanatları yüksek…

KALIP KUMU DÖKÜM HATALARI | PARLAK KARBON İNKLÜZYONLARI Parlak karbon inklüzyonları cilalı karbonun ıslanmama özelliği nedeniyle görülebilen yüzey boşlukları, inklüzyonlar ve çukurlardır. Daha çok cold-box maçaların kullanımında görülür. Alınacak Tedbirler: •Kurutulmuş cold-box maçalar kullanılmalıdır. •Kalıp kumundaki cilalı karbon düşürülmelidir. •Yüksek koklaşma özelliğine sahip bir kömür tozu kullanılmalıdır.

Alaşımsız karbonlu çeliklerin AC3 veya AC1(Karbon miktarına bağlı dönüşüm noktaları) hemen üzerine kadar ısıtmalarının ardından yüzeyde ya da çekirdeğe kadar yüksek sertliği martenzit oluşumu ile sağlayacak bir hızda soğutulmasına SERTLEŞTİRME denir. (Yüksek alaşımlı çeliklerin sertleştirilmesinde bu tanım geçerli değildir.) Genel olarak sertleştirme iki grup altında incelenebilir. Çekirdeğe kadar ani soğutma ile martenzit oluşturma, sertleştirme Parçalar semente edilerek, daha sonra arkasından sertleştirme Çekirdeğe Kadar Ani Soğutma ile Sertleştirme:Sertliğin artabilmesi Martenzit oluşumuna bağlıdır. Martenzit elde edebilme şartları şunlardır: Çelik sertleşebilir olmalı Çelik östenit alanına kadar ısıtılmalıdır(%0,8 ‘den fazla karbonlular AC_1’in üzerine kadar ) Çelik martenziti meydana getirebilecek bir hızla soğutulmalıdır. Soğutma vasıta…

Bronz döküm ‘Cire Perdue’ veya  ‘Lost-Wax’  yani ‘Kayıp Balmumu’ yöntemi olarak bilinen seramik kabuğa erimiş bronz dökülerek yapılır. Bronz Nedir? Önceleri bakır ve kalaydan meydana gelen bakır alaşımlarına bronz denilmekteydi. Bununla birlikte bronz terimi modern kullanımda bakırın bakır-nikel, bakır-berilyum ve bakır-çinko alaşımı dışındaki bütün alaşımları için kullanılmaktadır. Bronz döküm denilince; Alüminyum Bronz Kızıl Bronz üretimde en çok akla gelen ve en bilinen bronz çeşitlerindendir. %14’e kadar alüminyum içeren bakır esaslı alaşımlar Alüminyum Bronz’ları oluşturur. Alüminyum Bronzlar diğer alaşımlardan farklı mekanik ve kimyasal özelliklere sahiptir. Bu özellikler alüminyum bronzlara bir çok üstünlük sağlar. Sertlikleri 40 – 42 RC’ye kadar çıkan türleri…Translate »