Browsing: NEDİR

Son zamanlarda yeni kalıplama ve kalıp sıkıştırma metodları geliştirilmiş ve bu metodlar pratikte de başarılı bir şekilde uygulama alanı bulmuştur. Uluslararası pazarlarda döküm parçalarının yüzde 65-80 i bentonit bağlayıcılı kalıp kumu ile üretilir. Almanya’da bulunan dökümhanelerde yapılan araştırmalarda döküm parçalarının yüzde 70’nin bu metod ile üretildiği tespit edilmiştir. Son dönemlerde…

Devamını oku
9.6
NEDİR

Zirkonyum esaslı kalıp ve maça boyaları döküm proseslerinde mümkün olan en iyi yüzey kalitesini elde etmek için kullanılır. Kalıp ve maçalar için su bazlı ve solvent bazlı boyalar vardır. Refrakterler için tipsotropik , Zirkon içerikli veya su bazlı bazen de Zirkonyum Silikat içeren boyalar kullanılmaktadır. Zirkonyum Nedir? Zirkonyumun 14 minerali…

Devamını oku

Kimyasal olarak allotropi bir çok değişik fiziksel halde bulunma özelliğine verilen bir isimdir. Örnek olarak Oksijen, Karbon, Kükürt, Fosfor gibi bir çok elementin farklı yapıları vardır. Piyasada beyaz fosfor,kırmızı fosfor vb. duyulmaktadır. Aynı şekilde Oksijen ve Ozon un katı, sıvı ve gaz olarak üç hali mevcuttur. Bu değişik yapılar için…

Devamını oku
10.0
DÖKÜM

Cüruf inklüzyonları , kaynak metalinde veya kaynak arayüzünde tutulan metalik olmayan partiküllerdir. Cüruf inklüzyonu hatalı kaynak tekniği, ekleme yanlış erişim veya her ikisinden de kaynaklanabilir. Derz sınırlarında veya kaynak geçişleri arasındaki keskin çentikler cüruf sıkışmasını teşvik eder. Uygun teknikle, cüruf inklüzyonu erimiş kaynak metalinin yüzeyine yükselir. Tungsten inklüzyonları , gaz…

Devamını oku

Gaz Boşluğu Ne Demektir? Gaz boşlukları, sıvı metalin katılaşması sırasında döküm parçanın herhangi bir bölümünde sıvı metalin basıncını aşan gaz basıncının neden olduğu küresel,yassılaşmış ya da uzamış oyuklara verilen addır.. Döküm esnasında meydana  gelen gaz doğallıkla en az dirençle karşılaşacağı  yolu takip eder. Bu nedenle genel olarak döküm parçanın üst…

Devamını oku

Kum emmesi, metal veya metal oksitlerin kum taneleri arasındaki boşluklara kum tanelerini yerlerinden oynatmadan dolması ile oluşan bir döküm hatasıdır. Sert kum kalıplarda çok ufak boyuttaki boşluklar olmasına rağmen, bu döküm hatası meydana gelebilir. Sert kalıp kum emmesi döküm hatasının nedeni tam olarak bilinmese de, kalıp içindeki nem ortamının bu…

Devamını oku

Genleşme dartları, soğuma sonrası dökümde ergimiş metalin bir çapak ile döküm kabına bağlı kaldığı ve metal bir tabaka oluşturduğu bir döküm hatasıdır. Damar dartı; Genleşme dartları başlığı altında altında ya da yüzeye dik olarak keni kendine meydana gelen düzensiz çizgi olarak görülen bir döküm hatasıdır. Boya dartı; Boya dartları adından…

Devamını oku

Erozyon dartı, metalin hareketiyle kumun sürüklenip, döküm hatası  ile döküm parça arasında metal bağlantı oluşan bir çeşit genleşme hatasına denir. Hatalı yer, çekiç ile kırıldığında hata ile parça arasında metalik bağlantı gözle görülebilir. Bununla beraber, erozyon dartının parçanın diğer bölgelerinde kum boşlukları veya kum inklüzyonlarına sebebiyet verebileceği göz önünde  bulundurulmalıdır.…

Devamını oku

Kum kaynaması, kum içerisindeki metal oksitlerin akışkan bir özellik göstermesi ve penetre olması sonucu oluşan kaba parlak bir yüzey hatası olup kum emmesinin bir devamıdır. Demir oksit de dahil olmak üzere birçok metal oksitlerinin silika kumuna afinite (birleşme eğilimi) vardır ve düşük sıcaklıklarda bile reaksiyona girerler. Kimyasal Afinite: Bir atomun…

Devamını oku

Döküm parçada kırık ve çatlaklar genellikle dikkatsiz taşıma ya da mekanik etki nedeniyle oluşur. Parçada Kırık ve Çatlakların Oluşmasının Nedenleri Nelerdir? Parça ve Model Dizaynı (1) Düzensiz kesitler Örneğin izole edilmiş kalın, ince kesitler taşıyan parçalar. Temizleme ve sarsaklarda dikkatli taşımak ve hareket ettirmek gereklidir. Bu kesitlerde ısıl işlem öncesi…

Devamını oku