Browsing: ÇELİK DÖKÜM

Ocaktan Metal Nasıl Alınmalıdır? Ocaktan metal alma işlemi için; metal ya tek bir büyük potaya alınır, buradan daha küçük potalara verilerek kalıplara dökülür, ya da doğrudan bu pota ile döküm yapılır. Metalin her bir potadan diğerine transferinde 10°-100° arasında sıcaklık kaybolur. Bu nedenle potadan potaya olacak şekilde asgari transfer yapılmalıdır.…

Devamını oku

Çelik üretiminde ergitme ve rafinasyon metali arıtmak için uygulanır. Çünkü pirometalürjik süreçlerle cevherden metal üretilirken, metalde bir miktar safsızlıklar oluşur. Bu safsızlıklar; Yan ürün şeklinde ortaya çıkan elementler Tek başına bir etkisi olmayan ama metalin özelliklerine ve değerine olumsuz etki eden elementler Tek başına  bir etkisi olmayan ama metalin özelliklerine…

Devamını oku

Çeliklerin deoksidasyonu; sadece çözünmüş demir oksiti düşük seviyelere indirmek için değil aynı zamanda çelikteki reaksiyon ürünlerini temizlemek için de yapılır. Deoksidasyon, çelik üretiminde  son aşamadır. Aynı zamanda ergimiş metalden oksijeni alma metodudur. Bazik oksijen fırınlarında, istenmeyen safsızlık elementlerinin rafine edilmesi için oksijen kullanımı nedeniyle, çelik banyosu üfleme sonunda 400 -800…

Devamını oku

Metal içinde yüksek Oksijen ‘in çözünebilme nedenleri; 1)Madendeki düşük Karbon veya Silis miktarı 2)Cürufta yüksek FeO miktarı 3)Bazik cüruf kompozisyonu (içeriği) ve düşük cüruf akışkanlığı 4)Yüksek sıcaklıktır. Karbon kaynaması sıcaklık ve karbon miktarı yeterince yüksek olduğunda ve silis miktarı yeterince düşük olduğunda meydana gelir. Rafinasyon işlemi süresince banyodaki oksijen miktarı…

Devamını oku

“ÇEKİNTİ DERİNLİĞİ EŞİTLİĞİ” NE ANLAMA GELMEKTEDİR? Besleyici tasarlanırken makro segragasyon bölgesi sağlıklı olarak tespit edilemiyorsa, besleyici altı segragasyonun anlaşılmasının yararı az olacaktır. Çekinti derinliği eşitliği besleyici parça kombinasyonunda hem çekinti hem de segragasyon derinliğini doğru bir biçimde tespit etmek için kullanılabilmektedir. Gerçek Modül Oranı Eşitliği: TMR = (Vp / Ap…

Devamını oku

Çelik döküm hataları aşağıdaki sebeplerden meydana gelmektedir: Genel olarak ergimiş metalin içinde hapsolan gaz boşlukları Metalin soğuyan yüzeyi deforme etmesi gibi nedenlerle oluşan yüzey boşlukları Hava boşlukları-Blow holes Büzülme-Shrinkage Gözeneklilik (Porozite)-Porosity Soğuk birleşme (Yürümeme )- Misrun Sıcak yırtılma- Hot tears Mental penetrasyon-Mental penetration Soğuk Kapama-Cold shuts Kesik ve erezyon-Cut and…

Devamını oku

Arıtılamayan alaşım elementleri çeliğe aşağıdaki gibi etki etmektedir. KARBON Arıtılamayan alaşım elementleri içinde önemlilerinden biri olan Karbon miktarının artışı ile alaşımsız çeliklerde dayanım ve sertlik artar. Karbon arttıkça çelikteki perlit oranı arttığından çekme dayanımı ve akma sınırı artar. %8 karbondan daha fazla olduğunda bünyeye giren sekonder sementit kristal tanecikleri bünyedeki…

Devamını oku

Çeliklerin mikroyapı ve mekanik özelliklerini etkileyen faktörlerin başında alaşım elementlerinin etkileri gelir. Alaşım elementleri belirli özellikleri elde etmek veya gidermek amacıyla önceden saptanmış miktarlarda bulunması zorunlu olan bileşenlere denir. İstenmediği halde üretimden kaynaklanan elementlere ise empürite veya katışkı denir. Çeliklerdeki kadar geniş çaplı özellik değişimi hiçbir malzemede görülmez. Bunu alaşım…

Devamını oku

Takım çelikleri çok farklı teknoloji ve ekipman kullanılarak üretilebilirler. Dünyada takım çelikleri genel olarak yüzde 75’i hurdadan ergitme yöntemi ile geri kalanıysa cevherden üretilmiş ignotların ergitilmesi sonucunda meydana gelir. Takım çeliklerinin üretiminde; •önce ergitme işlemi •sonra rafine işlemi yapılır. Ergitme işlemi; Ergitme işlemi elektrik ark ocaklarında yapılmaktadır. Ayrıca malzemedeki Kükürt…

Devamını oku

Alaşımsız karbonlu çeliklerin AC3 veya AC1(Karbon miktarına bağlı dönüşüm noktaları) hemen üzerine kadar ısıtmalarının ardından yüzeyde ya da çekirdeğe kadar yüksek sertliği martenzit oluşumu ile sağlayacak bir hızda soğutulmasına SERTLEŞTİRME denir. (Yüksek alaşımlı çeliklerin sertleştirilmesinde bu tanım geçerli değildir.) Genel olarak sertleştirme iki grup altında incelenebilir. Çekirdeğe kadar ani soğutma…

Devamını oku