Browsing: PİK DÖKÜM

Pik dökümün avantajları arasında en önemlisi en basit döküm tekniği olmasıdır.  Hammadde maliyeti düşüktür. Ayrıca düşük üretim maliyetine sahiptir.  Bu gibi özellikleri nedeniyle ülkemizde en yaygın görülen döküm tekniğidir. Temel olarak pik döküm tekniğinde, kalıplama için yaş kum kullanılmaktadır. Hammadde olarak ham pik alınarak sıvı metal elde edilmektedir. Yüksek fırında…

Devamını oku

Pik Döküm demir cevherinin  yüksek fırınlarda karbon (doğrudan indirgeme ) ya da karbon monoksit (dolaylı indirgeme) ile azaltılarak üretilen pik demirin önceden hazırlanan bir kalıba dökülmesi ya da sıvı metal üzerine uygulanması yöntemine denilir. Yüksek fırında kullanılan ham maddeler; demir cevheri, metalürjik kok  ve  dolomit, kireç ve benzeri gibi uygun…

Devamını oku

Pik dökümde aşılayıcı birçok amaçla kullanılır. Bu amaçlar; 1)Demir Karbür veya çilleri gidermek için 2)Homojen A tipi yapıya ulaşmak maksatlı grafit morfolojisini yeniden düzenlemek 3)Aynı dökümde ince ve kalın kesitler arasındaki farkı en aza indirgemek. 4)Aynı potada bütün döküm süresince etkili olabilmek. Tüm ticari aşılayıcılar, grafit ve FERROSİLİS den oluşan…

Devamını oku

Cüruf kusurları(inklüzyonları), ana metal cürufundan uygun olmayan ayrışmaların ya da proses sırasında metalin oksidasyonunun bir sonucu olarak meydana gelir. Pik dökümde cüruf kusurları maça kısmında ya da kalıbın kontrolsüz doldurulmasından yayılmış olarak bulunur. Ayrıca cüruf kusurları metal ve kalıp malzemesinin reaksiyonunun sonucu olarak da meydana gelebilir. Pik döküm cüruf kusurları…

Devamını oku

Dökme demirin aşılanması; sıvı metale çekirdek ilave edilmek suretiyle katılaşma mekanizmasını ve mikroyapıyı istenilen şekilde elde edebilmek için etkilemektir. Çekirdekler grafit prespitasyonu için kristalleşme merkezleri işlevini gören ≤ 4 µm boyutunda ince parçacıklardır. En yaygın bilinen oksit çekirdeklenme teorisi dir. Oksit Çekirdeklenme Teorisi: Bu teoriye göre, aşılama sırasında SiO_2 çekirdekleri…

Devamını oku

Diğer demir esaslı malzemeler Pik Demir: Ticari pik demir, demir cevherinin redüklenmesiyle elde edilir ve Karbon, Silisyum, Manganez, Fosfor ve Kükürt ‘ün kontrollü kullanımına olanak verir. Diğer bütün elementler artık elementler seviyesindedir. ASTM A standardı bütün ticari pik demirlerin spesifikasyonlarını kompozisyon aralıklarıyla vermektedir. Özellikle KGDD üretimi gibi düşük Kükürt, düşük…

Devamını oku

Dökme demirin aşılanması konusunda önce aşılama,aşılayıcı ve aşılamanın faydalarına bir göz atalım. Aşılama: SFERO DÖKÜM de GRAFİT NODÜLLERİN PİK DÖKÜM de ise grafit parçacıklarının ÇEKİRDEKLENEN kısımlarının arttırılması yoluyla dökme demirin yapı ve özelliklerini kontrol edebilmesidir. Bu durum ÖTEKTİK katılaşma sırasında soğumayı düşürür. Böylece özellikle ince kesitlerde sert Demir Karbürler ya…

Devamını oku

PİK DÖKÜMDE TAVSİYE EDİLEN ANALİZ ORANLARI Pik Döküm için verilen ISO standardında tavsiye edilen pik dökümde analiz oranları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Tavsiye edilen Karbon, Silis, Mangan ve Kükürt bileşiklerinin yanında maksimum fosfor seviyesi de yer almaktadır. Yukarıda verilen tavsiye edilen bileşim oranları ISO sınıfı özellikler elde etmek için iyi bir…

Devamını oku