Sıcak Başlıklar

290 kişi okudu

Sıcak başlıklar; dökümden hemen sonra açık besleyicilerin üzerine ilave edilen malzemelerdir.

Daha önceki yıllarda besleyicilerin ısı kaybını yavaşlatacak ya da daha uzun süreler sıvı kalmalarını sağlayacak ısı kaynağı olarak kullanılabilecek birçok ürün geliştirilmişti. Bu tarz ürünlerden ilk olarak geliştirilmiş olanı büyük olasılıkla sıcak başlıklardır.

Sıcak başlıklar, besleyici üzerinden radial ısı kaybını önlemek için ilave edilen yalıtkan ya da besleyici yüzeyini ısıtmak için kullanılan ekzotermik malzemelerdir.

Yalıtkan tozlar;

•Patlamış perlit
•Çeltik kabuğu
•Vermikülit

gibi düşük yoğunluğu olan ve yalıtkanlık özellikleri yüksek olan malzemelerden meydana gelmektedir.

Ekzotermik malzemelerin ısı kaynağı termit (yüksek ısıveren) reaksiyondur.Ekzotermik malzemeler yalnız başına kullanılabileceği gibi yalıtkan bir malzeme ile karıştırılarak da kullanılabilmektedir. Ekzotermik malzemeler besleyiciye ısı ve yalıtkanlık sağlar. Aynı zamanda besleyici içindeki sıvı metal miktarını arttırarak besleme için kullanılacak sıvı metal hacminin artmasını sağlar.

Sıcak başlıklarda başlık olarak kullanılacak birçok formül ve değişik tipte ürün vardır. Ancak fiziksel özellikler dolayısı ile bu ürünlerin kullanımı sorun yaratabilmektedir. Bu ürünler çoğunlukla toz ya da granül halinde bulunmaktadır. Döküm yapıldıktan sonra sıvı metal üzerine ilave edilmeleri gerektiğinden uygulamanın emniyetli ve hassas bir şekilde yapılması gerekmektedir. Çünkü uygulanması zordur.

Günümüzde yüzer örtü kapakları geleneksel olan bu besleme tozlarının yerine kullanılmaktadır. Bu yüzer örtü kapakları yalıtkan ve ekzotermik ya da sadece ekzotermik olarak üretilebilmektedir. Yüzey örtü kapakları düşük özgül ağırlıklı Alüminyum Silikat Seramik malzemelerden üretilmektedir. Bağlayıcı olarak da Fenolik Üretan Soğuk Kutu reçine kullanılmaktadır.

Yüzer örtü kapakları açık besleyicilerin içine rahat yerleştirilebilecek şekildeki çaplarda ve disk şeklinde üretilmektedir. Ayrıca silindirik olmayan besleyiciler için özel tasarımlı üretilebilmeleri de mümkündür.

Yüzer örtü kapak kullanımı ile;

•Kum besleyicilerin besleme veriminde tutarlılık oldukça iyileşmiş
•Toz malzeme kullanımı ile ilgili
Ne kadar toz kullanıldığı
Tozun döküm bittikten ne kadar sonra ilave edildiği
Besleyicilerin üstünü tam ve yeterli kalınlıkta örtüp, örtmediği

gibi kaygılar ve değişkenlikler ortadan kalmıştır.

Dökümhane ortamında ve laboratuvarda yapılan testler sonucunda; yüzey örtü kapakları kullanıldığında elde edilen iyileşmelerin besleme performansını yükselttiğini ve tekrarlanabilirliği arttırdığı görülmüştür.Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »