Silisyum Kontrolü Nasıl Yapılır?

496 kişi okudu

Silisyum kontrolü özellikle küresel grafitli dökme demirde oldukça önemlidir. PERLİTİK küresel grafitli dökme demirde SFERO Silisyum miktarı karpit oluşumunu önleyecek şekilde yüksek miktarda olmalıdır. Aşırı yükselmede yüksek FERRİT oluşumu meydana gelir. O yüzden de K.G.D.D üretiminde Silisyum kontrolü önemli bir yer tutar.

Güçlükleri önlemek bakımından küresel grafitli dökme demir üretiminin her kademesinde Silisyum kontrolüne gerekli dikkat gösterilmelidir.

Bu kademeler;

1)Şarj içinde kullanılan döndüler.
2)Küreleştirmede kullanılan Magnezyum-Ferro Silisyum malzemesi
3)Pratikte iyi bir Silisyum kontrolü yapmak için Magnezyum ilaveli NODULANT kullanılmaktadır.

Böylelikle Silisyum problemi ortadan kalkmaktadır.

Bu malzeme kullanılarak uygulanan SANDWICH sistemi ile Magnezyum ve Silisyum kontrolü tam olarak yapılmakta ve aşağıdaki faydalar sağlanmaktadır.

1)Ham demirdeki Silisyum miktarı arttırılarak uzun ocak astar ömrü elde edilmektedir.
2)Magnezyum kontrolünde elde edilen büyük esneklik ile küreleştirme iyileştirilmektedir.
3)İyileştirilen küreleştirme ile çok iyi mekanik özellikler elde edilmektedir.
4)Ergitme masrafları azalmakta, daha fazla döndü ocak şarjından kullanılabilmektedir.Küresel grafitli dökme demir SFERO içinde bulunan ana elementlerden biri SİLİSYUM ’dur. Silisyum üretilen grafit miktarını ve elde edilen yapıyı kontrol eder.

Bundan dolayı, demirin fiziksel ve mekanik özellikleri üzerinde derin bir etkisi vardır. Karbon istenen özelliklere göre kolaylıkla ayarlanabilir. Silisyum miktarı ise oldukça zor ayarlanır. Küresel grafitli dökme demir (SFERO) üretiminde bu zorluk daha da artmaktadır. Silisyum her kademede kontrol altında bulundurulmalıdır.

Silisyum ihtiva eden döngüler ocak şarjında kullanılırlar.

%45-%50 arasında Silisyum içeren Magnezyum-Ferro silisyum alaşımları çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Küresel grafitli dökme demirin (SFERO)son analizinde Silisyum içeren birçok aşılayıcı kullanılır ki; bunların içerisindeki Silisyum miktarı %75’e kadar çıkmaktadır.

Önemli olan dökme demirin son analizinde Silisyum miktarını kontrol altında tutabilmektir. Çünkü ergimiş metalin akışkanlığı; katılaşma karakteristiği, grafit oluşumu, yapının meydana gelmesi ve kesit kalınlığının hassaslığında direkt olarak etkilidir.

Küresel grafitli dökme demirin TRETMAN işleminde kullanılan NODULANT Magnezyum içermesine rağmen içinde Silisyum yoktur.

Burada son Silisyum kontrolü yapılarak en ekonomik bir şekilde istenen mekanik ve kimyasal özelliklere uyan sağlam dökümler elde edilmektedir.

Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »