Isıl İşlem Yöntemleri Nelerdir?

980 kişi okudu

Isıl işlem yöntemleri arasında aşağıdakileri saymak mümkündür.

1)Fırında Isıtma:

Hacimsel olarak büyük olan, şekil olarak karışık olan ya da çok sayıda parçalar genel olarak fırında tavlama yapılırlar.
Fırında ısıtma; hem homojen bir ısıtmanın sağlandığı hem de istenirse inert atmosfer yaratarak parçada oksitlenmenin (tufal oluşumu) önüne geçildiği önemli Isıl işlem yöntemleri arasındadır.

2)Propan Gazıyla Yerel Isıtma:

Alevle Isıtma: Alevle ısıtılarak gerilim giderme de insan faktörü çok önemli bir rol oynar. Çünkü denetim ancak anında mümkündür ve iş bitince doğal olarak denetim olanağı da ortadan kalkar. O yüzden işi yapanın dikkatine bağlıdır.

Kızılötesi ışınla ısıtma: İnfrared ısıtıcı değişik bir çeşit gazlı ısıtıcıdır ki genellikle Propan ve doğal gaz ile çalışır. Ancak alev, sıkı dokunmuş bir tel örgünün gerisindedir. Alevin ve kızıl sıcaklığa bağlı tel kafesin yaydığı kızıl ötesi ışınlar parçayı ısıtır.3)Elektrik Direnciyle Isıtma

Elektrikle ısıtma dirençle ısıtma ve endüksiyonla ısıtma şeklinde temel iki prensibe göre yapılır.

Şebeke gerilimiyle ısıtma: Evlerde ve ofislerde kullanılan elektrik sobalarının benzeri olan ama daha güçlü olanları kaynakların gerilim gidermesinde kullanılır.

Düşük gerilimle ısıtma: Isıtıcı dirençlerin düşük gerilimli yaklaşık 30-80 V alternatif akımla beslenmesi güvenlik açısından önem kazanır. Ancak şebeke gerilimini düşük düzeye indirmek için trifaze transformatör kullanılması gereklidir.

Kaynak makinesinin ısıtmada kullanılması: Kaynak makinaları düşük voltaj ve yüksek amper üretirler. Bunların ürettikleri akım düşü gerilim ısıtıcıların beslemesinde kullanılabilir.

4)Endüksiyonla Isıtma

Şebeke Frekansı ile Isıtma: 50 frekans şebeke akımıyla endüksiyon mümkündür. Bu esasa göre çalışan kaynak ısıl işlem cihazları da vardır.

Orta frekanslarla ısıtma: Endüksiyon verimi frekansın karekökü ile doru orantılıdır. Frekans yükseldikçe elektriğin ısıya dönüşen oranı artar. Belli bir ısı üretmek için şebekeden çekilen elektriğin miktarı azalır. Daha ince kablolar kullanılır. Kablo ömrü uzar ve soğutmak gerekmeyebilir. Yani frekansı yükseltmek, endüksiyonla ısıtma yönteminde birçok problemin çözümünde rol oynar.

Endüksiyonla ve dirençle ısıtma yöntemlerinin karşılaştırması: Hem endüksiyon hem de dirençle ısıtma etkin ve yaygın Isıl işlem yöntemleri olarak kullanılmaktadır. Bazı bakımlardan biri diğerine tercih edilebilir. Ama birbirlerine üstün oldukları söylenemez.

Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »