Türk Döküm Sektörü Üretiminin Fazlasını Artık İhraç Ediyor!

285 kişi okudu

Türk Döküm Sanayicileri Derneği’nden yapılan açıklamalara göre; Türk döküm sektörü artık dünyada güçlü ve önemli bir konumda. 2017 yılı toplam döküm üretimi 2 milyon yüz elli beş bin ton oldu. İhracat rakamı 1.3 milyon tonu aşmış durumda.

Bu rakamlar döküm sektörünün toplam üretim rakamının yüzde 60 ndan fazlasını ihraç ettiği anlamına gelmektedir.

Türk Döküm Sektörü üretim miktarları ve pazar payları ile günden güne büyüme kaydetmektedir. Bu büyümede teknoloji yatırımları ve global pazarlardaki aktif çalışmalar etkili olmaktadır. Bu da gerek Avrupa’daki gerek dünyada ki ülkelerin dikkatlerini ülkemize çekmektedir. Ayrıca TURKCAST gibi uluslararası düzenlenen fuarlar sayesinde sadece döküm sektörü değil Otomotiv ve Yan Sanayi, Madencilik, İnşaat, Savunma, Demiryolu, Enerji, Havacılık, Tarım Makinaları, İş Makinaları, Gemi Yapımı ve Beyaz Eşya gibi pek çok sektörden yerli ve yabancı döküm alıcıları ve döküm üreticileri bir araya gelmektedir.

Ülkemizin şu aralar yaşadığı ekonomik dalgalanmaların döküm sektörüne olan etkileri , dökümcülerimizin geçmiş dönemlerde edindiği tecrübeler ve ihracata daha fazla önem vermesi sebebi ile sınırlı ölçüde hissedilmektedir.

Türk döküm sektörü iç pazarına baktığımızda da bir miktar gerileme yaşanabilecektir. Ancak savunma sektöründe meydana gelen ve olası gelişmeler, artan güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları ve Türk sanayisinde yaşanan gelişmeler dolayısı ile önümüzdeki dönemler yurt içi piyasasında pozitif gelişmeler olarak görülecektir.

Son yıllarda döküm sektöründe yaşanan en temel sıkıntı nitelikli ya da niteliksiz elaman açığıdır. Ayrıca fakültelerin mühendislik bölümünden mezun olan mühendislerin de eğitimlerinin yetersiz oluşu. Üniversitelerde öğrencilere proses bilgilerinin yanı sıra döküm alanında da gereken yeterli bilgi aktarılamamaktadır. Artık üniversitelerde verilen eğitim daha çok katı malzemelerin özelliklerine bağlı ve malzeme eksenine endeksli olarak verilmektedir.

Halbuki yeni dünyada dökümhane ya da çelikhane gibi farklı üretim süreçlerini algılayabilen ve süreç sonuç ilişkisi kurabilen mühendislere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca üretim süreçlerinde atık olarak ortaya çıkan ve farklı sanayilerde hammadde olarak kullanımı söz konusu olan proses çıktılarının değerlendirilmesi de önem kazanmaktadır. Örnek olarak atık olarak değerlendirilen kullanılmış döküm kumlarının yol veya asfalt yapımında ya da çimento sanayinde hammadde olarak kullanılabilmesidir.

Kaynak : SubconTurkey

Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »