Silisyumun Etkileri Nelerdir?

329 kişi okudu

Silisyumun Etkileri
Ergimiş Demir Üzerinde Silisyumun Etkileri
Ergimiş demir üzerinde Silisyumun etkileri üç kısımda toplanabilir.
1)Akıcılık
2)Karbon erime kabiliyeti
3)Refraktöre olan zarar

1)Akıcılık:

Silisyum miktarı arttıkça, SFERO yani küresel grafitli dökme demirin akıcılığı çoğalır.

2)Karbon Erime Kabiliyeti:

Dökme demirin içindeki karbonun eriyebilme kabiliyeti, büyük miktarda Silisyum miktarına bağlıdır. Bu durum demirin ergitilmesi ve ısıl işlemi sırasında bir güçlük çıkarmaz, sadece yüksek sıcaklıklarda yapılan HİPERÖTEKTİK dökme demirin dökümünde karbon kusmaları meydana gelir. Kalın kesitli dökme demir dökümlerde bu daha açık görülmektedir.3)REFRAKTÖRE (Astara) Olan Zarar:

Düşük Silisyum içeren dökme demir silika, astara çok zarar veren bir alaşımdır.

Bu kritik problem küresel grafitli dökme demirin Silika astarlı endüksiyon ocaklarında eritilmesinde ortaya çıkar. SFERO yani küresel grafitli dökme demirdeki yüksek Karbon miktarı, düşük Silisyum miktarı ile bağlanır. Normal olarak küreleştirme esnasında kullanılan Magnezyum alaşımı ve aşılayıcılar bu reaksiyonu hızlandırır.
Dökme demirde Silisyum miktarı düşük olduğu zaman aşırı derecede astar erozyonu meydana gelir ve astar ömrü azalır.

Katılaşma Karakteristikleri Üzerinde Silisyumun Etkileri

Küresel grafitli dökme demirde Silisyum miktarının arttırılması ile şekillenen ÖTEKTİK
grafitin miktarı artar. ÖTEKTİK grafitin bu kadar artışı ergimiş demirin soğuması esnasında genleşme meydana getirir. Kalıbı genişletir ve ÖZTENİT katılaşır. Dökme demir içindeki Silisyum miktarının arttırılması ile grafit oluşumu artar. Bu grafit oluşumu sonucu büyük derecede kendi kendini besleme meydana gelir. Bu yüzden pratikte grafit oluşumunun artışı ile kalıpta genişlemeler meydana gelir ve döküm parça anormal şekiller alır.


Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »