Sfero Dökümde Analiz Oranları Ne Olmalıdır?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
1.429 kişi okudu

Yukarıdaki tabloda;
*Verilen değerler tavsiye edilen maksimum Mangan değerleridir.
**Çarpma özelliklerinin istendiği durumlarda maksimum Silisyum değeri %2,5 ‘tir.

ISO standardında tavsiye edilen sfero dökümde analiz oranları tabloda yer almaktadır.

Tavsiye edilen Karbon, Silis ve Mangan bileşikleri oranları da sfero dökümde analiz oranları tablosunda verilmiştir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

• 800/2, 700/2 ve 600/3 sınıfları için %0,5 Cu (Bakır) ya da %0,1 Sn (Kalay) ilavesi yapılabilir.
• Ana metalin Kükürt içeriği maksimum %0,020 ile sınırlandırılmalıdır.
• Nihai ürün Kükürt içeriği maksimum %0,015 olmalıdır.
• Fosfor, tüm sfero dökümlerde %0,03 ‘ün altında elde edilmelidir.
• Krom seviyesi %0,05 ‘in altında olmalıdır.
• Kalıcı Magnezyum seviyesi %0,03 ile %0,06 arası değişen bir oranda olmalıdır.Tavsiye edilen Sfero dökümde analiz oranları ISO sınıfı özellikler elde etmek içim iyi bir temel oluşturur. Ancak, istenen özellikler diğer önemli parametreler doğru seçilmediği sürece garanti edilemez.

Bunlar;

• Aşılayıcı malzemenin doğru seçimi ve ilave süreci
• Uzayan bekleme süreleri ve aşırı ısıtmadan kaçınılması
• Mekanik özellikleri olumsuz etkileyecek, ana metal ve alaşım elementlerinden gelen artık bileşenlerden
korunmak amacıyla dikkatli ham madde ve alaşım elementi seçimi
• Belirlenen amaç ve şartlara ulaşılabilmesi için Magnezyum işleme metodunun ve küreselleştirici maddenin
doğru seçilmesi
• Kalıptaki malzemenin soğuma hızı ve katılaşma yapısına etkisinin dikkate alınması
• İnklüzyon kusurlarından etkilenmemek için hassas cüruf çekme

Özel amaçlı sfero döküm içinse;

• Daha iyi mukavemet
• Daha iyi genleşme
• Daha düşük grafit yüzmesi
• Özel alaşım sınıfları

gibi bazı durumlarda spesifik özellikleri geliştirebilmek için verilen analizden sapmak avantajlı olabilir.


Share.

Yorum bırakın

Translate »