Savurma Döküm Nedir ve Avantajları Nelerdir?

259 kişi bu ay okudu

İnce cidarlı silindirleri dökmek için kullanılan yönteme Savurma Döküm ya da Santrifüj Döküm (Centrifugal Casting- Rotacasting)) denilmektedir. Yöntemde dökme demir, ekseni etrafında hızla dönen bir kokile dökülür. Döküm parçanın konfigürasyonuna bağlı olarak kalıp yatay veya dikey eksende dönebilir. Böylece sıvı metal merkezkaç kuvvetinin etkisiyle silindirik savurma kokilin iç cidarına yaslanır ve burada katılaşır.

Merkezkaç kuvveti, erimiş metali, yerçekimi kuvvetinin 100 katına yaklaşan basınçlarda kalıpta dağıtmak için hareket eder. Bu uygulanan basınç, kontrollü katılaştırma ve ikincil rafinasyonun mühendislik mekaniği birleşimi üstün kalitede parçalar üretir.Malzemenin et kalınlığı dökülen sıvı metal miktarına bağlıdır ve istenildiği gibi ayarlanabilir.

Kalıp dolmaya başladığında, daha yoğun erimiş metal ergime kalıbının duvarına zorlanır. Döküm katılaştıktan sonra, parça kalıptan çıkarılır ve artık kirlilikler işlenir, böylece boşluklar veya gaz cepleri olmadan hatasız bir yapı ortaya çıkar.

Savurma döküm, yüksek malzeme sağlamlığına sahip bileşenler sağlayan bir işlemdir. Sonuç olarak, jet motoru kompresör kutuları, hidro aşınma halkaları, birçok askeri ürün gibi döküm parçaları ve diğer yüksek güvenilirlik uygulamaları gerektiren uygulamalar için tercih edilen döküm tekniklerinden biridir.
Savurma Döküm Çeşitleri Nelerdir?

İki tür savurma döküm işlemi vardır: Dikey ,Yatay ve Vakumlu Savurma

Dikey Savurma Döküm (Dikey Santrifüj Döküm )

Bu dikey dökümler, kalıba grafit, kum veya seramik kalıplar yerleştirerek şekillendirmeyi başarabilir.Ancak bu çeşit bir döküm aynı zamanda işleme veya imalat sonrası işlemleri önemli ölçüde arttırır.

Dökümün dış yüzeyindeki ayrıntılar, kalıbın iç çapına flanşlar veya patronlar değiştirilebilir. Bitmiş parçanın simetrik olması gerekmez.

İç çap ve dolayısıyla dökümün et kalınlığı, döner kalıba dökülen metal miktarının ve işlenen miktara bağlıdır. Dikey döküm yaparken, dökümün yüksekliği tipik olarak genişliğin iki katından az olmalıdır.

Yatay Savurma Döküm (Yatay Santrifüj Döküm)

Bazı santrifüj tekerlekler sadece kalıbın yatay eksen etrafında döndüğü yatay dökümler üretir. Yüksek kaliteli boru şekilli bileşenler üretmek için yatay savurma döküm uygun maliyetli bir yöntemdir.

Bu işlem özellikle döküm uzunluğunun dış çapından önemli ölçüde daha uzun olduğu uzun silindirik parçalar için uygundur. Bu yöntem; düz boru bölümlerini, uç flanşlı uzun silindirleri veya birden fazla parçanın düz bir silindirden etkili bir şekilde işlenebileceği halkalar veya flanşlar gibi kısa parçaları içermektedir.

Uzun çelik döküm kalıbı yatay konumdayken yüksek hızda döndürülür. Yerçekimi kuvvetlerini dengelemek için kalıbın dönme hızı yüksektir. Kapaklar, erimiş metali içerecek şekilde kalıbın her bir ucuna sabitlenir ve kalıbın içinde belirli bir ağırlıkta metal vermek için bir dökme hunisi kullanılır.
Vakumlu Savurma Döküm ( Vakumlu Santrifüj Döküm)

Nikel-kobalt süper alaşımları da dahil olmak üzere bazı alaşımlar oksijene reaktif olduğundan, vakumda savurma (santrifüjlü) döküm yöntemi, parça detayı ve atmosfere maruz kalma kontrolü önemli olduğunda kullanılır.

Bir vakumda dökümün avantajlarına ek olarak, santrifüj döküm ile sağlanan doğal yüksek metal bütünlüğü, yönlü katılaştırma, gözeneklilik olmaması ve ağ şekillendirme dahil gerçekleştirilir.

Vakumlu savurma (santrifüj) döküm , genellikle havacılık ve askeri uygulamalarda kullanılan çok yüksek güvenilirliğe sahip ürünler için uygundur.

Savurma Döküm Hangi Durumlarda Kullanılır?

  • Eksen üzerinde dönebilen simetrik parçaların dökümü söz konusu olduğunda
  • Kum Döküm (Statik döküm) malzeme özellikleri yetersiz olduğunda
  • 61.350 kg veya daha fazla 135.000 lbs’ye kadar büyük parçalarda

Ayrıca bıyutsal bütünlük ve düzgün bir tane yapısı gerekmektedir.

Savurma Dökümün Avantajları Nelerdir?

En önemli özellikleri;
1)İyi mekanik, teknolojik ve karakteristik değerler
2)Sıkı ve ince doku
3)Hatasız ve boşluksuz dökümdür.

Özellikle KOMPOZİT savurma dökümde;
1)iki malzemenin birbiri ile birleşmesi
2)dışta yüksek sertlik ve aşınma direnci
3)sertlik derinliğinin istenildiği gibi ayarlanabilmesi
4)iç bölgede iyi işlenebilme sağlanmaktadır.

Kaynak:Metaltek International

Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »