Şarj Hesabında Kullanılan Karbon Vericiler Nelerdir?

201 kişi bu ay okudu

Şarj hesabında doğru karbon vericiler kullanmak önemlidir.Demir esaslı metal ergitilen endüksiyon ocaklarında karbon seviyesini ayarlamak için pek çok karbon verici kullanılmaktadır. Pek çok karbon verici bulunabildiği için, doğru bir seçim önemlidir. Bulunabilen karbon arttırıcılar; kalsine petrol koku, suni grafit, doğal grafit, kok kırığı ve antrasit kömürüdür.

Kullanılacak malzemenin seçimini Kükürt ve Azot miktarı belirler. Dikkat edilmesi gereken diğer özellikler de özgül ağırlık, boyutlar ve uçucu miktarıdır.

Üretilecek metalin tipi malzeme fiyatı ve karbon verimi hangi ilavenin kullanılacağını belirleyebilir. Karbon kazanımı(verim), metalin kimyasal kompozisyonu, ocak atmosferi ve sıcaklık gibi bazı faktörlere bağlıdır.

Ocak çalıştırma tekniğine bağlı bazı başka faktörler vardır. Cüruf kontrolü, paslı hurda, karbon ilavesinin verildiği zaman ve sıra gibi, bütün bunlar iyi bir verim için yakından kontrol edilmelidir.

Kalsine petrol koku, karbon ilavesi olarak oldukça yaygın kullanılmaktadır. Petrol koku, petrolden uçucu maddelerin ayrılmasıyla elde edilir ve eğer küresel grafitli dökme demir (SFERO) üretiminde kullanılacaksa Kükürt yüksek gelebilir.

Evlerde kullanılan kokların çoğunda Kükürt seviyesi %50 veya daha yüksektir. Bu malzemenin gri dökme demir ya da temper dökme demirde karbon kaynağı olarak kullanılması kabul edilebilir. Gerçi bu metallerin Kükürt miktarları Küresel Grafitli Dökme Demir den daha yüksektir.Doğal Grafit:
Meksika’dan çıkarılmaktadır. Şarj hesabında karbon verici malzemeler olarak kullanılan doğal grafit gibi bu malzemenin Kükürt seviyesi az fakat KÜL ü yüksek (%12-20), karbon miktarı %80-85’tir. Kül cürufa karıştığı için, cüruf alma problemleri yaratabilir.

İyi bir cüruf kontrolü olduğunda cüruf silikon açısından zenginse, doğal grafit kullanmak avantajlıdır. Bu silika, demir oksidin astarı aşındırmasını önler. Çekirdeksiz endüksiyon ocaklarında, uçucu miktarı az (%3-4) malzeme, uçucusu fazla (%8-9) malzemeye tercih edilir.

Suni Grafit:
Yüksek sıcaklıklarda işlenerek petrol kokundan üretilir. Bu karbon formunun Kükürt ve Külü düşük, Karbon miktarı yüksektir.
Karbon verici malzemelerin fiyatları diğer karbon malzemelerinden daha yüksektir.

Yaş Petrol Koku:
Karbon verici olarak bulunabilir ancak yüksek Kükürt ve uçucular nedeniyle endüksiyon ocaklarında kullanım için ekonomik değildir.

Kok Kırığı:
Metalurjik kok tozu(kırıkları)(kupol ocağı ve yüksek fırınlarda kullanılan kok) diğer bir Karbon kaynağıdır. Yüksek fırın kokunun kırıklarında Kükürt nisbeten yüksektir. (%1,0) keza kül %7-8 olabilir.Antrasit Kömürü:
Antrasit kömürü de karbon kaynağı olarak kullanılabilir. Kok tozu ile kıyaslanınca karbon miktarı düşük ve uçucular çok daha fazladır. Malzemenin fiyatı düşük olabilir, ancak karbon kazanımı, kükürt ve cüruf içindeki kül dikkate alındığında ekonomik olarak çekici olmayabilir. Yüksek uçucu miktarı hava kirliliği problemlerine neden olabilir.Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »