Rekabet Gücü Nasıl Arttırılır?

273 kişi okudu

Gelin hep beraber bir düşünelim. Acaba rekabet gücünü arttıran şey;

    Para mıdır ?
    Teknoloji midir ?
    Sanayi ve üretim kapasitesi midir?
    Siyasi güç müdür?

Cevabınız ne oldu?
Öncelikle “Rekabet Gücü Nasıl Arttırılır?”sorusunun cevabını doğru belirlememiz gerekiyor.

Gelişen global dünya düzenindeki en büyük faktör üretken bir teknoloji ile entegre olmuş bir sanayi proses sistemidir. Dolayısı ile bunun getirisi olarak da çok güçlü bir ekonomik gelir sistemidir. Bu faktör güçlü olunca otomatik olarak diğer sistemler bir ekosistem döngüsü gibi ilerleyip devam eder.

Artık yeni dünya düzeninde karşımızda çok hızla ilerleyen ve her alana sahip olma amacı güden bir teknoloji var. Bu teknoloji doğru yer, zaman ve şekilde kullanıldığında her alanda hem sistematik bir rahatlamaya gidilecek hem de çok yüksek verimler elde edilecektir.

Her alanda araştırma ve geliştirmeye ARGE’ye çok büyük bütçeler ayrılmalıdır. Gerçek anlamda değer katan projeler için biran evvel bilimsel adımlar atılmalıdır. Yerli üretime sistematik ve ekip sistemi ile geçilmelidir.

Yerli üretim benim için “ olmazsa olmaz” dır. Dünya düzeni ne kadar değişirse değişsin ister istemez (farkında olunsa ya da olunmasa bile ) sistematik olarak bu düzene ayak uyduruluyor.

Ancak yerli üretim paydada daha büyük oranda tutulursa sektörler bu anlık değişimlerden hiç yara almadan hızla kurtulacak. Hatta belki bu değişim tam tersine yükselmeyi hızlandıracaktır. Bunun da kilit anahtarı kesinlikle yerli üretim olacaktır. Bu doğal olarak her sektöre uygun olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Ben her alanda sıçramanın önemini vurgulamak istiyorum. Tarım, ,gıda, otomotiv, havacılık-uzay, kimya, fizik, matematik, makine, yazılım biyoteknoloji, nanoteknoloji, jeofizik …….vs.

Bu sektörlerde atılacak yerli büyük adımların ülkemizi yüz yıl ileri götüreceğine inanıyorum. Böylece ekonomik kalkınmadan bahsederken küçük rakamlarla konuşmayacağız. Tam tersine hayal ettiğimiz o büyük rakamlar sanki bizim hayalimiz değil her zamanki “normalimiz” miş gibi konuşuyor hale geleceğiz.

Böylelikle işsizlik sorunu ortadan kalktığı gibi daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyulacak. Hastalıklar azalacak, bilim ışığında hızla büyüyen bir gençliğe gelecek teminat olarak bırakılacak.

Bunun da tek çözümü “YERLİ ÜRETİM” dir!

Yorum bırakın

Translate »