Refraktör Lideri Kümaş Manyezit ve Pazardaki Gelişmeler

105 kişi bu ay okudu
Magnezyum Karbonata Manyezit adının verilmesi 19.yüzyıla dayanmaktadır. Manyezit cevheri hem ham olarak kuullanılmakta hem de kalsine edilebillmektedir. Hatta sinterleştirme sonrası metalürjik işlemlerde refraktör olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde dünyanın en kaliteli doğal manyezit yatakları mevcuttur.Kümaş Manyezit Türkiye’de 1972 ‘den beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Kümaş Manyezit refraktör pazarının lideri konumuna gelmiştir. Dünya kriptokristalin manyezit cevheri ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’lik bölümünü karşılamaktadır.Kümaş tarafından üretilen madenler başta demir çelik, bakır sektörü olmak üzere çimento, kireç ve cam sektörleri için de oldukça kritik bir öneme sahiptir. Kümaş,cevher ihtiyacını Kütahya, Eskişehir ve Bilecik ‘deki üç tesisinde sahip oldukları doğal manyezit ve dolomit cevheri madenlerinden elde etmektedir. Böylece manyezit bazlı refrakter ve harç üretimi ile demir çelik sektörünün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek durumdadır.Kümaş Manyezit pandemi süresince de 2020 deki faaliyetlerine devam etmiştir. Daha evvel yüzde 98 MgO (magnezyum oksit) içerikli fused manyezitin tamamını kendisi üretebilir bir duruma geçmiştir. 2020 yılında da satış faaliyetlerini yüzde 14 arttırmıştır.Kümaş sahip olduğu kaliteli rezervler nedeniyle Avusturya, Hindistan ve Çin gibi ülkelerin ilgisini çekmekteydi. Bu nedenle 2018 yılından beri Hindistan’ın en önemli çimento üreticilerinden biri olan Dhalma Bharat Grubu , Kümaş Manyezit’i ciddi olarak takip altına almıştı. 350-380 milyon dolarlık değeri ile Kümaş’ın, Türkiye için döviz kazandıracak önemli bir rolü vardır. Aynı zamanda iharacat açısından da kritik bir oyuncudur.

Satın Alma Görüşmeleri

Geçen yıl Avusturya’lı RHI Magnesita N.V 400 milyon Euro üzerinde teklif verdi. Rekabet Kurulu’na başvurmuştu. Kümaş ile bağlayıcı olmayan niyet anlaşması imzalamış ancak satış gerçekleşmemişti. Kümaş’ı satın almak için Yıldırım Grubu ve Oyak Grubu’ndan da teklif gelmişti.2020 Kasım ayında Oyak Grubu Erdemir üzerinden satın alma işlemleri duyurdu. 2012 yılında Kümaş hisseleri yüzde 49’ı Yıldız Holding ve yüzde 51’i Gözde Girişim Yatırım A.Ş. tarafından satın alınmıştı. Ocak 2021 itibarı ile yasal onay sürecinin ardından sermayesinin tamamını Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş’ye devretmek için antlaşma imzaladı. Rekabet Kurulu’ da tek kontrolün Ereğli Demir Çelik tarafından devralınmasına onay verdi.Ereğli Demir Çelik; Kümaş Manyezit’i büyüterek , termik santrallere ve cam sektörüne girmeyi planlamaktadır. Böylelikle gelirinin yüzde 40’ını ihracattan sağlayan Kümaş için yüzde 20-25 büyümeyi hedeflemektedir.Kaynak: Kümaş
100%
100%
Awesome
  • Kaç kişi oy kullandı (4)
    6.7

Yazar Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü mezunudur. Uzun yıllar Türkiye'nin lider kuruluşlarında Üretim, Planlama, Kalite, Satış ve Pazarlama bölümlerinde çalışmıştır. Üretim Müdürü, Fabrika Müdürü, Proje Direktörü vb gibi görevler üstlenmiştir. Halen sektörde profesyonel kariyerine devam etmektedir.

Yorum bırakın

Translate »