Paslanmaz Çelik Üretimi ‘nde Yeni Trendler

231 kişi okudu

Paslanmaz Çelik Üretimi ‘nde Yeni Trendler Ne Olmalıdır?

Türkiye’de paslanmaz çelik üretimi için ön çalışmalar başladı. “Milli Sanayi Hamlesi’nde Döküm Stratejileri” adlı yazımda da bu gelişmelere değinmiştim. Tek kristal türbin kanadı yapmaya başlayabildiğimiz şu günlerde bu konuda daha çok ses getiren çalışmalar olmalıdır. Tam da bu yüzden iyi niyetle yapılan tüm özel sektör çalışmalarına destek verilmesi, hayati önem taşımaktadır.Paslanmaz Çelik Üretimi konusunda sektörde Uzak Doğu’nun tartışılmaz üstünlüğü devam etmekte ve bu ürünlerin tamamına yakını tedarik amaçlı ithal edilmektedir. Ancak vergi konusundaki yenilikler ile artan ithalat maliyetleri, özellikle yurt içi piyasada üreticilerin farklı arayışlara kaymasına sebep olmaktadır. Birçok ülkede de durum aynıdır. O yüzden “alternatif tedarikçi” olma noktasında hazır Türkiye pazarı ilk sıralarda yer alırken, lehimize kayan bu rüzgarı iyi kullanmak gerektiğini düşünüyorum.Türkiye hedefe “Pupa Yelken” ilerlemelidir.

Dünya’da Paslanmaz Çelik Üretimi ile İlgili Hangi Gelişmeler Oluyor?

Avusturalya
Yakın zamanda Avusturalya’ da yaşayan bir Türk iş insanının sanal ortamda “webinar” ına katılmıştım. Aktardıkları açıkçası durumun ne kadar büyük bir fırsata dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Avusturalya ‘nın tüm Çin mallarına getirdiği kısıtlama ile Avusturalya pazarını alternatif tedarikçilere açık hale getirdiğini anlattı. Ayrıca bazı Çin firmalarının mallarını Taiwan ve Vietnam gibi ülkeler üzerinden, Avusturalya pazarına vermeye çalıştığını da ifade etti. Bizim de bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor.
Türkiye
Ülkemizde vana&pompa sektörü lokomotif olmak üzere diğer bir çok sektörde de mamul bazında yerli imalat yapılmasına yönelik “start” lar verilmiş durumda. Amaç ithal edilen ürünlerin yerli imalatını yapmaktır. Bunun için de döküm ve talaşlı imalat sektörleri hareketlenmiştir.Ancak  Uzakdoğu firmalarının bu stratejinin farkına varıp ülkemizde de yatırım yapmak için harekete geçmeleri unutulmamalıdır.Tabi ki teknoloji transferini bu durumun pozitif bir sonucu olarak algılayabiliriz. Ancak Uzakdoğu firmalarının tedarik zincirinin baş aktörü olmaya devam etme çabaları halen sürmekte. Bunu da stratejinin olumsuz bir yönü olarak değerlendirmek gerekir.
Avrupa ve Ortadoğu
Avrupa’ya ihracat yapan bazı Ortadoğulu firmalar da Türkiye’ye işletmelerini getirmek istemektedirler. Bu amacın temel noktası ise bulundukları bölgede istikrar olmamasıdır.
Amerika
Amerika’nın Sesi sitesinin Associated Press haber ajansına dayandırdığı bilgilere göre; Amerika savunma sanayisinde özellikle askeri teçhizatlarda kullanılan ve stratejik önemi olan madenler ile yarı iletkenlerin tedarik zincirini gözden geçirmektedir. Bu konuyu çözme noktasında önemli adımlar atılmakta.Öyle ki bu tür ürünlerde yabancı ülkelere olan bağımlılık günden gine artıyor. Bu da  Amerika için ulusal bir güvenlik ve ekonomik riske işaret ediyor. Bunun için tedarik zincirini istikrarlı ve güvenilir bir hale getirmek planlanıyor.  Bu amaçla yurt içi imalatı arttırma yoluyla sorun giderilmeye çalışılıyor. Ayrıca uluslararası ortaklarla işbirliği yapma seçeneği de gündemde. Bizim de kendi stratejilerimizi üretip, geliştirmemiz gerekiyor.Genel hatları ile durumu değerlendirecek olursak; özel sektör ile devletin iş birliği içinde olması gerekmektedir. Özellikle stratejik ve katma değeri yüksek ürünlerin imalatı konusunda yapılacak yeni çalışmalar önem arz etmektedir.  Yerli, yerli-yabancı ortak yatırımlar ve ilave teşvikler ile bu sağlanabilir. Bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekmektedir. Metalurji sektörü olarak biz de buna hazırız. Geçtiğimiz yılın tüm Türkiye ye öğrettiği en önemli sonuç; kendi kendimize yeter olabilmenin ne kadar hayati olduğudur.

Yazar Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü mezunudur. Uzun yıllar Türkiye'nin lider kuruluşlarında Üretim, Planlama, Kalite, Satış ve Pazarlama bölümlerinde çalışmıştır. Üretim Müdürü, Fabrika Müdürü, Proje Direktörü vb gibi görevler üstlenmiştir. Halen sektörde profesyonel kariyerine devam etmektedir.

Yorum bırakın

Translate »