Optimum Enerji Kullanımı Nasıl Sağlanabilir?

689 kişi okudu

Optimum enerji kullanımı günümüzde oldukça önem taşımaktadır. Ergitilen ton başına güç talebinin azalmasıyla, enerji fiyatı da azalabilir. Bazı yerlerde tüketicilerin elektrik faturaları, elektrik gücü taleplerine göre düzenlenmektedir.(Bir talep periyodunda kullandıkları yararlı enerji ve periyod için ödedikleri fiyat/kwh)

Talep periyodları genel olarak 15,30 veya 60 dakikalık sürelerdir. Eğer bir dökümhane 15 dakika için 10.000 kwh talep faturası ödüyorsa bu zaman aralığında 0-10.000 kwh arasında enerji kullanılabilir. Pek çok bölgede yığılma veya talep periyodları 07.00 – 21.00 arasıdır.

Eğer dökümhane 9.000 kwh kullanmışsa elektrik için sözleşme bedelini ödeyecektir. Eğer bu dökümhane sözleşme talep limitini aşarsa, bu defa da yeni bir limit içine girecek ve tüketici bu hafta, ay ya da yıl içinde daha çok ödeme yapacak demektir.

Bununla birlikte eğer tüketici sürekli olarak talep limitinin altında enerji tüketiyorsa veya sadece arada sırada limit değerine yaklaşıyorsa; parasını, kullanmadığı enerji için boşa harcıyor demektir. Yani optimum enerji kullanımı sağlanamamış demektir.

İdeal olarak fabrikalar taleplerinin %95 ve daha fazlasını, üretimlerini aksatmaksızın kullanmayı hedefler.Bu genel olarak;
*Ergitme ve/veya kalıplamayı enerji hatlarında yığılma olmayan saatlerde yaparak
*İşlerinin yükünün çoğunu talep periyodlarına yığarak, mümkün olduğunca taleplerini kullanmaya programlayarak
*Bekletme ocakları kullanarak mevcut ergitme kapasitelerini arttırırlar ve enerji tüketimindeki duraklamaları
azaltarak yapılır.

Optimum enerji için ön ısıtıcı kullanarak ergitmede kwh/ton u azaltmak bütün çabaların verimini arttırır.

Örneğin:
Bir dökümhane kalıplama hattının yükünü 21.00-07.00 arası 20 ton/h ve talep periyodu olan 07.00-21.00 arasında da 10 ton/h olarak düzenlemişse:
Elektrik ihtiyacında %10 ‘luk azalma bu dökümhaneye;
*11 ton/h kapasiteyle çalışma
*talep limitini 9.000 kwh e düşürme imkânı tanıyacaktır.

Eğer dökümhanede ocaklar toplam enerjinin %50 ‘sini tüketiyorsa ve 540°C ye ön ısıtılmış şarj kullanılarak ergitmede %20 enerji tasarrufu sağlanıyorsa, elektrik talebinde %10 azaltmaya gitmek mantıklı olacaktır.

Doğal olarak bu rakamlar dökümhaneden dökümhaneye değişiklik gösterir. ergitme için ton başına gerekli kwh in azalması daha düşük enerji talebini mümkün kılar.
300-750 °C sıcaklıkta ön ısıtma normal olarak kurutma periyodunda elimine edilen fazla uçucular, birikintiler(yağ, gres, buz vs.) bulunan daha ucuz hurda kullanmayı da olanaklı yapar.

Dikkate alınması gereken en önemli faktörler;
*fiyat
*değişik şarj malzemelerinin bölgede temin edilebilirliği
*yanıcı maddelerin; ocakta, metal ve çevre kirliliği kontrol aletlerinde oluşturacağı zararlı etkilerdir.

Çok az miktardaki su veya yağ bile şarj yapma sırasında ciddi patlamalara neden olabilir. Bu nedenle 300-750 °C ta ön ısıtma ocak personeli ve ekipman için önemli bir güvenlik sağlar. Ekipmandaki hasar her dökümhane tarafından giderilebilir, Fakat can kaybı ve işçilerin emniyeti yönetimde çok daha rahatsız edicidir.


Yazar Hakkında

1 Yorum

  1. Pingback: Martensitik Paslanmaz Çelik Nedir? | DökümTEK

Yorum bırakın

Translate »