Mini Besleyiciler ve Avantajları Nelerdir?

354 kişi okudu

Düşük özgül ağırlıklı Alüminyum Silikat Seramik (LDASC) ve cold-box bağlayıcılı gömlekler geliştirilip, iyileştirilmeye çalışılırken ortaya mini besleyiciler çıkmıştır.

Mini besleyiciler, besleyici ölçülerinin oldukça küçülmesini sağlayarak verimin %70’ lere çıkmasını sağlamıştır.

Böylelikle; parça üzerine besleyicilerin yerleştirilmesi için gerekli alan azaltılmıştır.

Temel prensip; Alüminyum Demir Oksit ile reaksiyona girerek 2400 °C ‘lere varan yüksek ısı açığa çıkarmasına dayanır.

Örneğin; 23 kg ağırlığındaki doğal besleyici, ekzotermik gömlek kullanılarak 8,4 kg ‘a indirilirken, mini besleyici ile gerekli olan besleyici ağırlığı 1,3 kg olmuştur. 158,8 cm² lik taşlama alanı 73,5 cm² mini besleyici ile 19,6 cm² ye iner.

Mini besleyicilerin kullanılması ile;

•Verim artar.
•Kalıplama hattının performansı artar.
•Kesme ve taşlama işçiliği azalır.
•Malzeme maliyeti azalır.

Yaylı pimli besleyiciler:

Ekzotermik kırıcı maça ile birlikte gömlek ve yaylı pimin kullanılması; her iki sitemin avantajlarının birleşmesini sağlar.

Ekzotermik kırıcı maça besleyicinin boyun alanının küçülmesini sağlayarak yaylı pimin yardımıyla parça ile besleyici arasında bir kum tabakası meydana getirir. Gömlek model yüzeyine baskı yapmadığından parçada iz oluşmaz ve besleyici kolay bir şekilde kırılabilir. Bununla beraber bazen besleyici boynunun bir kısmı kırıldıktan sonra parça üzerinde kalabilmektedir.

Bu nedenle bu kısmın taşlanarak alınması için ayrı işçilik gerekir.

Metal boyunlu mini-besleyiciler:

Bir yandan mini besleyicilerin var olan avantajlarından faydalanmak bir yandan da iyileştirmeler yapmak üzere kırıcı maça yerine, metal tüpten üretilmiş besleyici boyunları geliştirilmiştir.

Metal boyunlu mini besleyiciler, metal tüpün konik tarafı model üzerine gelecek şekilde yaylı bir pim üstüne yerleştirilirler. Kalıplama esnasında besleyici kum ile sıkışmaya başladığında yaylı pin üstündeki metal tüp sabit kalır ve besleyici aşağıya doğru hareket eder.

Böylece, kırılması ve taşlanması son derece kolay olan, küçük ve çentikli bir besleyici boynu ortaya çıkar.

Birçok dökümhanede bu tip besleyiciler sayesinde, besleyiciler kırıldıktan sonraki taşlama işlemi ortadan kalkmış olur.

Sıkışma esnasında pim üzerine aşağıya doğru dik olarak hareket eden gömlek, besleyicinin altında kalan kumu çok iyi bir şekilde sıkıştırdığından döküm parça yüzeyleri de oldukça düzgün ve pürüzsüz olmaktadır.

Günümüzde bu tip gömleklerin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.Yazar Hakkında

Translate »