Milli Sanayi Hamlesi ‘nde Döküm Stratejileri

475 kişi okudu

Döküm sektörünün gelişimi Milli Sanayi Hamlesi’ nin gereğidir.
Günümüzde Döküm Teknikleri ile,

 • Uzay
 • Savunma
 • Havacılık
 • Denizcilik
 • Demiryolu
 • Otomotiv
 • Enerji
 • Madencilik
 • Hidroelektrik
 • Tarım
 • İnşaat
 • Madencilik

gibi bir çok sektöre parça üretilerek hizmet verilmektedir.
Dolayısı ile döküm sektörü çalışanlarını, ana faaliyet konularının yanı sıra pek çok sektörün alt ve /veya yan çalışanı olarak tanımlayabiliriz.
Milli Sanayi Hamlesi ’nde döküm sektörünün üzerine düşen görevi en iyi şeklide yerine getirmesi için bazı noktalarda gelişim kaçınılmaz olmaktadır.

Milli Sanayi Hamlesi olarak Döküm Sektörü’nün daha da gelişmesi için neler yapılabilir?

 • Dökümhanelerde çalışacak ara kademe personel bulmak çok zor. Meslek liselerinde dökümcü, kalıpçı, ocakçı, modelci, maçacı gibi bölümlerin sayısının arttırılması, bu bölümlerin özendirilmesi ve daha fazla teşvik edilmesi gerekmektedir.
 • Burada verilen eğitimler; akademik personelle birlikte sektörde deneyimli kişilerin de vereceği eğitimlerle desteklenmelidir.
 • Ham maddeyi çoğunlukla ithal ettiğimiz için kurdaki dalgalanmalar ham madde fiyatlarında maliyetleri arttırıcı en önemli unsurlarından biri olmaktadır. Ham madde fiyatları Sübvansiyonlar ile desteklenmelidir.
 • “Enerji “ de başlı başına önemli maliyet kalemlerinden biridir  ve özellikle yurt dışı rekabeti olumsuz etkilemektedir. OSB’lerde ki enerji fiyatlarındaki avantajlardan , döküm sektöründe faaliyet gösteren tüm dökümhaneler yararlanmalıdır.
 • OSB’lerde dökümcülere de yer verilmelidir. Birçok OSB’de dökümhane yatırımlarına sıcak bakılmamaktadır. Bundan ötürü yer veya fabrika kiralanması öncesinde OSB yönetimlerince bürokratik engeller çıkartılmaktadır.
 • Sektörün ağır ve çok tehlikeli sınıfta yer alması nedeniyle ; personel maaşlarının sadece işverene bırakılmadan “devlet teşviği” ya da “vergi indirimleri “ vasıtası ile yükseltilmesi gerekmektedir.
 • Döküm sektöründeki görülebilen olası iş kazaları için proaktif çözümler üretilse de; çalışanlar için özel sağlık sigortası ve özel hayat sigortası yapılma zorunluluğu getirilmelidir.
 • Küçük ölçekli dökümcülerin de bir birlik haline getirilmesi gerekir. Ayrıca kapasitelerine göre sınıflandırma yapılmalıdır. Bu dökümcüler de Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği’ne entegre edilerek ,sanayileşme stratejisinde rol oynamaları sağlanamalıdır.
 • “Dökümhane Açma Standartları” oluşturulmalıdır. Buna standartlara uygun olarak ; Organize Sanayi Bölgeleri’ nde fabrika alanları belirlenmelidir. Bu alanların veya fabrikaların standartlar doğrultusunda alt yapı çalışmaları yapılmalı  ve fabrikalar hibe ve teşviklerden yararlandırılmalıdır.YAZI

100%
100%
Harika
 • Kaç kişi oy kullandı (18)
  8.6

Yazar Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü mezunudur. Uzun yıllar Türkiye'nin lider kuruluşlarında Üretim, Planlama, Kalite, Satış ve Pazarlama bölümlerinde çalışmıştır. Üretim Müdürü, Fabrika Müdürü, Proje Direktörü vb gibi görevler üstlenmiştir. Halen sektörde profesyonel kariyerine devam etmektedir.

Translate »