Metallurjik Hatalar ve Çözümleri Nelerdir?

710 kişi okudu

Metallerin işlenmesi, imalatı ve kullanımı sırasında bazı kusurlar ya da hatalar meydana gelebilir.Bu kusurlar metallurjik, kimyasal ve fiziksel reaksiyonlardan kaynaklanır.Bu tür metallurjik hatalar, kimyasal ve fiziksel kusurlar imalat sürecinin doğasında yer alır.

Tüm metaller atom yapısındaki hatalardan, kristalografik yapıların doğasından ve işleme sırasında ya da sonrasında oluşabilecek hatalardan dolayı kusur içerebilirler. Bu kusurlar en azından önlenebilir ya da en az seviyeye düşürülebilirler.

Karmaşık kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar sonucu hem erimiş hem de katı hal, hem homojen hem de homojen olmayan malzeme kusurları da oluşabilir.

Üretim sürecinin yanlış uygulanması, kontrol aşamalarının olmaması,cihazların performansını etkileyebilecek faktörlerin bulunması artık stres oluşturabilir.

Bunların sonucunda;

 • ayrışma
 • delik,
 • çatlama,
 • kapanım,
 • yüzey izleri,
 • çentikler,
 • malzemede istenmeyen ya da kasıtsız oluşan metallurjik değişiklikler
 • meydana gelir.

  Bunların etkilerini en aza indirmek ve kaçınılabilesi durumlardan kurtulabilmek için mümkün olduğunca iyi bir pratik, iyi bir süreç ve kontrol gereklidir.

  Kusurlar sadece kökenleri ile değil aynı zamanda şekilleri ile de karakterize edilebilir. Gerilmeler geometride ani değişikliklerde ortaya çıkan çentiklerde konsantre edilir. Çok yüksek, keskin çentiklerde stres konsantrasyonları gelişebilir.

  Üç boyutlu yani hacimsel kusurlar daha az çentik etkisi yaratır. Ancak yük taşıma etkisini azaltarak gerilmeler yaratır.

  Kusurların önemini değerlendirirken dikkate alınması gereken noktalar:
 • boyut
 • nitelik
 • çalışma stresi
 • artık stres ile ilgili yönelim
 • dış yapı
 • Üretim hataları;
  Malzemenin erimiş halde başladığı yerlerde;
 • segregasyon
 • delikler ve gözeneklilik
 • büzülme
 • inklüzyonlar
 • Malzemenin katı olduğu ve işlendiği yerler
 • çatlaklar
 • yüzey hataları
 • artık gerilmeler
 • gevrekleştirme etkileri
 • Metallurjik hatalar genel olarak; mekanik özellikler, yabancı parçalar ve kırılma gibi sebeplerden meydana gelir. Üretimde metallurjik hatalar ve buna karşı alınması gereken tedbirler
  (önlemler) yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

  Yazar Hakkında

  Translate »