Mekanik Testler Nasıl Yenilenmelidir?

356 kişi okudu

Genel

1)Eğer test kısımları veya parçaları, testler için belirtilenlere uygun olarak alınmamış ve hazırlanmamış ise, bu parçalarla yapılan testlerin sonuçları geçersiz sayılır. Bu durumda testler, uygun tarzda hazırlanmış test parçaları ile yeniden yapılmalıdır.

2)Testlerin istenilen şekilde yapılmış olmasına rağmen, istenilen sonuçlar elde edilmemişse, ilgili birim test miktarının reddedilmesinden önce, aşağıdaki şartların sağlanması suretiyle testler yeniden yapılabilir. Eğer hatalı malzeme kullanıldığı şüphesi varsa, testler yeniden yapılmamalıdır.

3)Eğer test sonuçlarının olumsuzluğu, açık olarak testlerin yapılma şeklinden veya az da olsa test parçasında saptanan hatadan kaynaklanıyor ise, sonuçlar göz önüne alınmamalı ve aynı test parçasından alınacak parça ile tekrar edilmelidir. Bu durum ölçü uzunluğu dışında kırılma oluşan çekme parçalarına da uygulanır.

4) Eğer test sonuçlarının olumsuzluğu, mamulün uygun yapılmayan ısıl işleminden kaynaklanıyor ise, ısıl işlem tekrar yapılabilir. Bundan sonra tüm testler tekrar yapılır ve daha önce yapılan testlerin sonuçları dikkate alınmaz.

5) Eğer testler sonucunda, sürekli olarak tekrarlanan üretim hataları nedeniyle çok miktarda mamulün istenilen sonuçları sağlayamadığı anlaşılırsa, tüm mamuller reddedilebilir.
İstekleri Sağlamayan Çekme veya Eğme Test Parçaları (borular hariç)

Tekil testler
İstekleri sağlamayan her çekme veya eğme test parçası yerine, aynı test kısmından veya aynı örnekten alınan iki test parçası teste tabi tutulmalıdır. Her durum için, her iki test parçası da istekleri sağlamalıdır.

Demet ve eriyik testleri
Örnekler ayrıldığı takdirde, olumlu sonuç vermeyen her bir çekme veya eğme test parçası için, birim test miktarının farklı örneklerinden alınacak iki adet test parçası test edilmelidir.
Eğer söz konusu örnek birim test miktarının bir parçası olarak sayılıyorsa, yeniden testin biri bu örneğe, diğeri de farklı örneğe uygulanır.
Her iki test de istekleri sağlamalıdır.

İstekleri Sağlamayan Darbe Test Parçaları (borular hariç)

Tekil testler
Eğer 3 darbe test parçasının ortalama değeri istekleri sağlamıyorsa veya herhangi bir değer, istenilen ortalama değerin %70’inden daha az ise, aynı test kısmından 3 test parçası daha alınarak test yapılır. 6 tekil testin ortalama değeri istekleri sağlamalıdır. Ancak, 6 tekil testin sadece ikisi istenilen ortalama değerin altında ve bunlardan sadece biri ortalama değerin %70 ‘inin altında olabilir, aksi halde söz konusu örnek reddedilmelidir.

Demet veya eriyik testleri
Eğer 3 darbe test parçasının ortalama değeri istekleri sağlamıyorsa veya herhangi bir değer ortalama değerin %70’inden daha az ise, öncelikle tekil testlerde belirtildiği gibi bir uygulama yapılmalıdır.
Eğer yenilenen testler de olumlu sonuç vermiyor ise, örnek reddedilebilir.


Yazar Hakkında

Translate »