Magnezyum Miktarının Önemi Nedir?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
1.412 kişi okudu

Magnezyum miktarının önemi; ana malzeme demirin içerdiği tüm kükürt ve oksijen miktarındaki dalgalanmaları bertaraf etmek içindir.

Magnezyum dökme demir eriyiklerine genellikle magnezyum ferrosilis alaşımı MgFeSi veya FeSiMg olarak ilave edilir.

Magnezyum, demirde bulunan kükürt ve oksijenle birleşerek sülfür ve oksitler oluşturur. Ana malzeme demirin içerdiği tüm kükürt ve oksijen miktarındaki dalgalanmaları bertaraf etmek amacıyla gerekenden daha fazla magnezyum ilavesi yapılır.

Bunun amacı buharlaşan magnezyumu telafi edebilmektir. Yalnızca çok küçük miktar magnezyum, çekirdeklenme reaksiyonunun tamamlanmasından sonra demirin içerisinde çözünür.

Sıvı demirin toplam analitik ve kalıcı magnezyum içeriği işlemden sonra sadece; çözünen magnezyum, magnezyum bileşiklerinin mikro inklüzyonları (oksitler ve sülfürler) ve büyük magnezyum içeren cüruf parçalarından oluşur.

Tüm bu magnezyum değişik yollarda bekletilme sırasında reaksiyona girer.Magnezyum analizinin ve bekletme sırasında magnezyum beslemesinin önemli özellikleri:

• Hesaplanan sfero dökümün toplam magnezyum miktarı çözünen magnezyum içeriği ile aynı değildir.
• Bekletme esnasında magnezyum miktarının azalması cüruf ayırımı, inklüzyon yüzmesi ve çöken magnezyumun
buharlaşarak kayıp olmasından meydana gelir.
• Zararlı cüruf parçacıkları bekletme süresiyle banyo yüzeyinde yüzeceğinden ve sistemden uzaklaşmış
olacağından, metal temizliği ve cüruf kirletmesinden uzak olacağından pozitif bir etki görülebilir.
• Bir numunedeki toplam magnezyum miktarı (cüruflar, mikro partiküller ve çözünmüş) sıradan analitik
yöntemlerle hesaplanabilir.
• Bekletme esnasında çözünmüş magnezyum kayıplarının küçük oluşu ve magnezyum beslemeye bağlı küresel grafit
yapının bozulması genellikle aşılayıcı ile beslemenin bir sonucudur.
• Tamamen küresel grafit yapılar az miktarda geç aşılayıcı ilavesi ile tekrar kazanılabilir.

Share.

Yorum bırakın

Translate »