Konveyörde Ön Isıtma Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

561 kişi okudu

Konveyörde ön ısıtma avantajlarından ve dezavantajlarından bahsetmeden önce titreşimli konveyör sistemini tanımakta fayda vardır.

TİTREŞİMLİ KONVEYÖRLÜ ÖN ISITICILAR

Günümüzde endüksiyon ocakların şarjının ön ısıtmasında en yaygın olarak kullanılan ekipmanlardan biridir.

Bu titreşimli konveyör sisteminde titreşimli (sarsak) konveyör bandına hurda ince ve homojen olarak yüklenir. Hurda yükü yüksekliği hurda yoğunluğunu ve sistemin büyüklüğüne bağlı olarak 6-15” (15-35 cm) dir. Hurda, üzerinde birkaç tane güçlü bek olan tünel içinde bantla nakledilir. Pek çok tünel için bu sayı (4-70)’tir.

Alevle doğrudan temas hurdanın hızlı ısınmasını sağlar. Güçlü alev sonucu 4-6 dakikada hurda 600°C (1110 °F) ya kadar ısınır.

Titreşimli Konveyörlü Ön Isıtıcıların Avantajları Nelerdir?

Konveyörde ön ısıtma avantajları;
1)Yüksek sıcaklıklara kısa zamanda ulaşılabilmektedir.
2)Konveyör tipi ön ısıtıcıların verimi nihai kovalı ön ısıtıcılardan da yüksektir.
3)Uçucu malzemelerin ocağa gitme ihtimali, daha yüksek ortalama ön ısıtma sıcaklığı ve homojen hurda yığılması nedeniyle daha azdır.
4)Konveyör tipi ön ısıtıcılar toz eleme sistemleriyle de uyum sağlar. Bu da cürufu azaltır, silika astarın ömrünü uzatır ve aşılayıcı ihtiyacını azaltabilir.
Konveyör Tipi Ön Isıtıcıların Dezavantajları Nelerdir?

Konveyörde ön ısıtma dezavantajları

1)Bu sistemler oldukça büyük alan kaplarlar.
2)Eğer kontrol edilmezlerse; tünel tipi ön ısıtıcılar, hurdayı kolayca aşırı ısıtarak fazla oksitlenmeye neden olabilirler. Hatta nadir durumlarda şarj ön ısıtıcıda ergiyebilir.
3)Bu sistem kovalı tipe göre fazla bek sayısı ve titreşimli konveyör nedeniyle daha fazla yatırım gerektirir.

Yeni birimlerde en az iki yakıt kullanacak şekilde yapılarak, yakıtlardan herhangi birisinin yokluğu ya da kıtlığa karşı tedbir alınmıştır.

En yaygın olanı birincil yakıt olarak doğal gazı ikincil yakıt olarak da petrolü kullanmaktır.

Şarj ısındıktan sonra birkaç değişik metotla ocağa taşınabilir.

En yaygını şarjı banttan şarj kovasına boşaltmak ve kovayı bir vinç ya da kreynle ocağa götürmektir.

Nispeten yaygın olan diğer metot; ön ısıtma konveyörünün çıkışına ikinci bir titreşimli konveyör koyarak ocağa yüklemektir.

Bunlar en yaygın iki metottur.

Üçüncü metot da konveyör beslemesinin doğrudan kullanımıdır.

Yazar Hakkında

Translate »