Kaynakta Isıl İşlemi Zorunlu Kılan Haller

564 kişi okudu

Kaynakta ısıl işlemi zorunlu kılan haller işletme koşullarına bağlı olarak iki gruba ayrılabilir.

1)İşletme koşullarının malzemeyi etkilemesi:

Malzeme işletme koşullarından etkilenir ise ve bu etki iç gerilmelerin varlığı ile artar ise önlem almak gerekir. Bu önlem bahsedilen zararlı etkinin ortadan kaldırılmasını sağlamak ve kaynakta ısıl işlemi zorunlu kılan haller düşünülerek gerilim giderme tavlaması yapmaktır.

İşletme koşullarının malzeme üzerinde bundan başka diğer etkileri;

Hidrojen kırılganlığı
Gerilim korozyonu
Soğukta gevrekleşmedir

2)Güvenliğin pekiştirilmesi:

Aşırı derecede zehirli akışkanların öldürücü devrelerde dolaşırken kaza olasılıklarını azaltmak gerekir. Hayati önemin söz konusu olduğu bu durumda maliyet ikinci planda tutulmalıdır. Bunun için de sistem içine giren her türlü malzemede ve işçilikte bazı özel nitelikler aranır. Kesinlikle can güvenliğini artıran ilave işlemler ve kontroller yapılmalıdır.

Kaynak sonrası gerilim giderme işlemi bu işlemlerden biridir. Devrenin basınç, sıcaklık ve malzeme koşullarına göre gerek duyulmasa bile yine de bu gerilim giderme işlemi yapılır.

Örneğin; Bilindiği gibi Hidrojen siyanür (HCN) yani SİYANÜR oldukça keskin zehirli bir maddedir. Havayla teması sırasında uygun görülen en yüksek doz 10 ppm den ibarettir.

Siyanür, petrokimya tesislerinde ACN Akrilonitril üretiminin zorunlu bir yan ürünüdür. Akrilonitril saflaştırılırken aynı zamanda siyanür de saflaştırılmış olur.

Siyanür korozif bir madde değildir. Bu nedenle devrelerin karbon çelikten imal edilmesinde bir sakınca olmaz. Ancak kullanılacak malzeme mükemmel yani kusursuz olmalıdır. Benzer nedenle kaynak dikişleri de kusursuz olmaldır.

Düşük basınç ve sıcaklıkta çalışan bu devrelerde normal olarak yüzde 10 dolayında tutulabilecek radyografik muayene yüzde 100 çıkarılır.

Ayrıca, malzeme ve cidar kalınlığı açısından zorunlu olmasa bile kaynak dikişlerine gerilim giderme eksiksiz uygulanır.

Ancak standartlarda bazı istisnai durumlar vardır. Bunlara örnek gösterecek olursak küçük çaplı borulardan bahsedebiliriz. Malzeme cinsine bağlı olarak, belirli bir çapın altındaki borular kaynak sonrası ısıl işlemden muaf tutulmuştur.

Bilindiği gibi standartlar taban kaliteyi ya da kalite tabanını belirlerler. Bu nedenledir ki istisnai durumlarda ve bazı projelerde, proje müellifinin gerek gördüğü şekliyle bu tür uygulamalar kısmen veya tamamen kaldırılabilir. Bu da standartlarda kayıt altına alınmıştır.


Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »