Karbon İlavesi Nasıl Olmalıdır?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
1.388 kişi okudu

Karbon ilavesi tekniği endüksiyon ocaklarında sürekli ve sabit kontrol gerektirir.
Karbonun bu formunun metal banyosuna göre düşük yoğunluğu, ocak çevresi ve malzemenin ocağa verilişi önemlidir.
Doğru büyüklükte (-3, + 80 mesh önerilir) malzeme kullanımı ergimiş metalde iyi bir verim için optimum yüzeyi verecektir.

Karbon ilavesi banyoda normal olarak ulaşılan en yüksek sıcaklıkta yapılmalıdır. Tavsiye edilen metal banyosu sıcaklığı 2600 °F (1425 °C) tercihen 1540 °C ye yakın bir sıcaklıktır.

Metal şarj karbon verici malzemenin üzerine yüklenerek karbon verici malzeme banyonun içine doğru bastırılır. Metal sıcaklığı düşürülür ve başka malzeme şarj edilmeden metal banyosunun karbonu alması sağlanır. Banyoda fazla cüruf olması önlenmelidir. Cüruf kalınlığı maksimum 2” (5 cm) olmalıdır. Fazla cüruf kalınlığı karbonun banyo içine doğru cüruf içine gitmesine neden olarak cürufun artmasına neden olur.

Dökme demirlerde düşük silisyum miktarı (takriben %1,80’in altında) banyoya geçen karbonun verimini maksimum yapar.

Banyodaki karbon veriminin sürekliliğini sağlamak için ergitme sürecinin her basamağını standartlaştırmak iyi bir uygulamadır. Yukarıda sayılanların fazla miktarda ihmali değişik karbon verimlerine neden olacağı kalite ve maliyet problemleri de yaratacaktır.

Satıcı ve kullanıcının spefikasyonlar konusundaki anlaşması ve bu spefikasyonlara uyması ergitme prosesinde daha iyi bir kontrol sağlayacaktır. Malzeme özelliklerinin iyi bir kontrolü için Karbon, Kükürt, Azot, kül ve uçucu miktarı kadar tane büyüklüğü dağılımı da test edilmelidir.

Share.

Yorum bırakın

Translate »