Kalıp Sıkıştırma Metodları Nelerdir?

589 kişi okudu

Son zamanlarda yeni kalıplama metodları geliştirilmiş ve bu metodlar pratikte de başarılı bir şekilde uygulama alanı bulmuştur.

Uluslararası pazarlarda döküm parçalarının yüzde 65-80 i bentonit bağlayıcılı kalıp kumu ile üretilir. Almanya’da bulunan dökümhanelerde yapılan araştırmalarda döküm parçalarının yüzde 70’nin bu metod ile üretildiği tespit edilmiştir.

Son dönemlerde kopya edilerek geliştirilen ve büyümekte olan diğer kalıplama metodlarına rağmen, bentonit bağlayıcılı kalıplama metodu gelecekte de bu konuda en baskın yöntemlerden biri olacaktır.

KALIP KUMU SIKIŞTIRMA METODLARI

KALIP KUMU KALIP KONTURLARININ ÖN ŞEKİLLENDİRİLMESİ (DERECENİN DOLDURULMASI)

Ön Sıkıştırma

Dereceye boşaltma

  eleyerek
  havalandırarak
  vibrasyon ile
  tokalama ile

Basınç kullanma

  kumu hafif basınç ile üfleme
  kumu yüksek basınç ile üfleme
  kumu doldurma ve hava ile sıkıştırma
  kumu doldurma ve zayıf bir hava impulsu ile sıkıştırma

Vakum

  emme

KALIP KONTURUNUN ELDE EDİLMESİ

Asıl Sıkıştırma

Takalama

Presleme
Normal basınç ile 0.2- 0.6 MPa
Yüksek basınç ile 0.6-1.2 MPa
Takalama ya da vibrasyonlu ön sıkıştırma ile
Model Konturlarına göre ayarlanabilen keçi ayakları ile

İmpuls ile sıkıştırma
Ana sıkıştırma basıncı impuls ile
Yukarıda duran pres kafası ile
Hareketli pres kafası ile
Gaz impuls sıkıştırma
Gaz-Impact
Hava-Impact

  akışkan
  vana
  iki kademeliBasamaklandırılmış Sıkıştırma Metodları

  İmpuls sıkıştırma
  Yüksek basınçlı sıkıştırma

İki basamaklı sıkıştırma metodları

  Üfleme
  Kumu üfleme
  Vakum
  Hava ile yıkayarak sıkıştırma
  Vibrasyonla presleme

Kalıp imalatında yani kalıp içerisindeki boşluğun elde edilebilmesi ve dış balyaların oluşumu üç aşamadan ibarettir.

1-Nemli ve dağıtılabilir kalıp kumunun derece içerisine bırakılması
Sağlıklı bir kalıbın oluşturulabilmesi için nemli ve dağıtılabilir bir kalıp kumunun derece içine bırakılması esastır. Kalıp mukavemeti, yoğunluğu ve kalıp setliklerin her yerde aynı olması, kalıp yoğunluğunun her yerde eşit olmasına ve ana sıkıştırmanın yeterliliğine bağlıdır. Bundan ötürü derecenin doldurulması ÖN KONTUR TEŞKİL ETME olarak da adlandırılır.

2-Bentonitli kalıp kumunun şekillendirilmesi
Bunun amacı oluşturulacak kalıbın her yerinde eşit oranda sıkıştırma ve tüm kalıpta eşit sıkıştırma tarzı, sıkıştırma kesafeti, kalıp kumu kalitesi (mukavemet, kum akıcılığı, ulaşılabilirlik)
yakalamaktır.

3-Elde edilen kalıbın modelden sıyrılması & bozulmadan kalması ve balyaların sarkmadan kalması
Kalıbı modelden sıyırma işleminde vibrasyon, model ayırıcı, modelin belirli bir koniklikte ve eksiksiz olarak imal edilmesi gibi teknik etkilerin yanı sıra, kalıp kumunun şekil değiştirebilme özelliği, plastik özelliği, çekme mukavemeti gibi özellikleri, kalıbın modelden rahat ve zarar görmeden çıkarılabilmesini sağlar.

Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »