Kalıp Kumu Ana Hammaddesi Nedir?

812 kişi okudu

Sentetik bağlayıcı kum sisteminde en önemli malzeme tabi ki Bentonit ’tir. Yani kalıp kumu ana ham maddesi Bentonit ’ten meydana gelmektedir.

Diğer kalıp kumu ana hammaddesini oluşturan ana bileşenler ise;
Doğal kum
Olivin kumu
Staurolit kumu
Kromit kumu
Zirkon kumu
Kömür kumu
Şamot kumu
Krom –Magnezit kumu
Silis kumudur.

Kalıp kumu ana hammaddelerinden biri olan Silis kumu, Quarz minerali bakımından zengin taş veya kayaların, atmosfer değişiklikleri ile parçalanıp, ufalanması ile meydan gelmiştir.(Örnek; granit)

Meydana gelen bu taneler, yıkama ve sınıflandırma yapıldıktan sonra dökümhanelerin kullanabilecekleri sili kumu haline gelirler.
Silis kumu içerisindeki silis miktarı en az %98, tane iriliği 0,063-1 mm arasında olmalıdır.

Kum genel olarak özellikle 0,06-1,5 mm arasındaki tane dağılımında kullanılır.

Çok saf Silis, Tertier ve Tebeşir zamanında oluşmuştur.

Kuvars kumunun ocak işletmesi;
Kuru metot ile taraklama
Sulu metot ile emilme yolu vasıtasıyla uzaklaştırma bunkerlerine gönderilen silis kumu süspansiyonu
ile gerçekleştirilir.

Diğer silis kumu kazanım yöntemleri ise;
Yıkama
Hidro sınıflandırma
Suyun uzaklaştırılmasıdır.

Kuvars minerali kimyasal bileşimi sebebi ile (SiO_2) silisyum dioksit olarak isimlendirilir.

Kuvars çeşitli modifikasyonlar içinde;
Alçak ve yüksek kuvars
Alçak ve yüksek kristabolit
Alçak, orta ve yüksek tridimit
Silis camı
şeklinde bulunur.En geniş şekli ile alçak kuvars şeklinde bulunur. 573°C de alacak kuvars yüksek kuvarsa dönüşerek genleşmesi sayesinde kristal kafesi meydana getirir.

Bu genleşme kuvars sıçraması olarak da karakterize edilebilir. 573°C nin altına düşüldüğünde ise yine alçak kuvarsa dönüşür. Bu tersinir bir dönüşümdür.

Kuvars kumunun tane olarak yapı özellikleri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirlir;
Tane büyüklüğüne göre dağılım
Tane şekli
Tane yüzeyi
Tane yapısı

Kuvars kumunun tane büyüklüğüne göre değerlendirmesi yapıldığında;
Tane büyüklüğü 0,02 mm’nin altında bulunan taneler kil
Tane büyüklüğü 0,02 mm’nin üzeri olan taneler kum
şeklinde adlandırılır.

Tane şekli olarak ise kumlar;
Yuvarlak
Köşeli
Kırıntılı
Köşeleri yuvarlanmış
olarak ayrılırlar.

Tane yapısı olarak Silis kumu monokristal ve polikristal şeklinde birbirlerinden ayırt edilirler.

Kum yüzeyinin teorik spesifik yüzeyi, gerçekteki spesifik yüzeyi ve köşelilik derecesi önemlidir.


Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »