Kalıp Boyasının Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Kalıp Boyasının Seçimi
Kalıp boyası; kalıbı korumak, ısısal değişimleri kontrol altına almak ve döküm parçanın genleşmesini kolaylaştırmak için kullanılır.

Kalıp boyası iki ana tipte yapılır;
a)kalıbı izole etmek
b)kalıbı yağlamakİzole boyasının seçimi;
a)döküm parçanın dizaynına
b)kullanılan alaşıma
c)döküm sıcaklığına

göre yapılır. Bazı izole boyası döküm parçanın katılaşma hızını yavaşlatır ve metal akışını düzenler.

Bir döküm parçada ince kısımlarda büyük genleşmeler meydana gelir.(Örnek olarak bir motor karteri verilebilir)

Boyanın içinde kalın refrakter parçacıkların faydaları birleşen köşelerde görülür.

Sıvı alüminyum yüzey gerginliği sivri yerlere doğru akışları arttırır. Kalıp üzerine atılacak kalın boya ince kesitli yerleri doldurarak kaba bir yüzeyin elde edilmesine sebep olur. Sonuç olarak boya seçiminde ergiyik alüminyum kalıbın en ince kesitlerini doldurmasını ve döküm parçaya komple bir güzellik vermesi düşünülmelidir.

Eğer kalıp az konikler ile geniş yüzeyler veya metal maçalar ile birleşik bir halde ise izole kat boyanın üzerine yağlayıcı bir kat daha uygulanmasını gerektirir. Bu dökümün kalıp içerisinden rahatlıkla çıkarılmasını ve izole katın çok az aşınmasını sağlar.

Ana refrakter kat değiştirilmeden yağlayıcı boya birçok kez yenilenebilir. Grafit esaslı boyaları kullanmak kalıp boşluğundaki ısı akışlarını hızlandırır. Kanat gibi ince kısımlarda problemler doğurur. Çillenme etkisini arttırarak vaktinden önce katılaşmayı meydana getirir ve boşluklar başlar.

Bunları düşünerek boyamaya gerekli zamanı ayırmak ve uygun boyayı, boya üreticilerinin fikrini alarak seçmek gerektir. Boyanın metal akışına yardımcı olması gerektiği unutulmamalıdır. Tabi ki bu kalıp dizaynı ile birlikte düşünülmelidir. Kötü bir döküm pratiği ve metal tretmanı iyi bir boyanın faydalarını büyük miktarda azaltır.


About Author

Leave A Reply

Translate »