Enerji Verimliliği Geleceğin Yeni Sektörü ve Mesleği Olacak!

375 kişi okudu

Enerji verimliliği ya da verimli enerji kullanımı;binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesi, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarı azalmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Bir başka deyişle ürün ve hizmet sağlamak için gereken enerji miktarını azaltma hedefidir.

Daha az enerji tüketimi ile daha fazla ve kaliteli ürün üretimi yapmak, hizmet sağlamak,bir evin yalıtılması, bir binanın konforlu bir sıcaklığa ulaşması ve bunu korumak için daha az ısıtma ve soğutma enerjisi kullanması verimli enerji kullanımına verilebilecek örneklerdir.

Türkiye’de yapılan bir araştırmada;sektörlere göre enerji tüketimi incelenmiş ve oranların sanayide %39 binalarda ise %30 olduğu görülmüştür.

Türkiye gibi büyüyen ve gelişen bir ülkede, enerjiye olan ihtiyaç diğer birçok ülkeye göre daha fazla artış göstermektedir.Türkiye gereksinim duyduğu birincil enerjinin yaklaşık 4’te 3’ünü ithal etmektedir.Bu durum katma değerli ürün üretme ve geliştirme noktasında ciddi bir girdi maliyetini oluşturmaktadır.Bu nedenle katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin sürdürülebilir olması oldukça zordur.

Türkiye’nin enerji yoğunluğu, yani üretilen birim ekonomik değer için tüketilen enerji miktarı OECD ülkelerinin 2 katı, AB ülkelerinin 2.5 katı, Japonya’nın 4 katı, dünya ortalamasının 1.3 katıdır. Dolayısı ile aldığımız her mal ve hizmet karşılığında diğer ülkelere göre daha fazla ödeme yapmaktayız.

Bir yandan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilir olması diğer yandan toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında önemli bir rol oynaması nedeniyle, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verimli enerji kullanma politikaları üzerinde hassasiyetle durmaktadır.Bu amaçla 2023 yılına kadar verimlilik çalışmaları ile Türkiye’nin milli gelir başına tüketilen enerji miktarının yani enerji yoğunluğunun, 2011 yılına göre en az %20 azaltılması hedeflenmiştir.

Enerji arzı, dışa bağımlılığın azaltılması, çevre koruması, iklim değişikliği ile mücadelenin arttırılması vb. Türkiye’nin ulusal strateji hedefleri ve enerji politikaları bileşenlerinden biri haline gelmiştir.

Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Başkanı Murat Kalsın;

“Enerji Verimliliği Derneği olarak Bakanlık ile bir “Bilinç Endeksi” üzerinde çalışıyoruz”.

“Bu bilinç endeksi çalışmasıyla, sanayide, ulaşımda, tüm kurumlarda enerji verimliliği bilincini yerleştirip, endekse dönüştürüp gerekli yatırımların yapılması için desteğin verilmesi sağlanacak” dedi.

Enerji Verimliliği Müşavirliği geleceğin yeni sektörü ve mesleği olacak!

Enerji Verimliliği Müşavirliği konusunda,  Murat Kalsın “T.C. Ekonomi Bakanlığı ile birinci faz imzalandı, ikinci aşamaya geçiyoruz. Enerji Verimliliği Müşavirliği mesleği sahaya çıkacak”. dedi.


Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »