Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı

732 kişi okudu

Düşük alaşımlı çelikler kaynak esansında ısıl işlem gereksinimi açısından karbon eşdeğerine (CE) ye göre üç grupta sınıflandırılırlar.

CE düşük çelikler ısıl işlem olmaksızın kaynatılabilir ama CE değeri yükseldikçe ısıl işlem gereksinimi zorunlu hale gelir.

Düşük alaşımlı çelikler için ısıl işlem gereksinimi önlemek amacı ile düşük hidrojenli elektrod kullanılabilir. Bu yöntem ile düşük ve orta CE karbon eşdeğerine sahip çeliklerin ince kesitlerini ısıl işlem olmadan kaynatmak imkanı mümkün hale gelir.Yalın karbonlu çeliklerin kaynağından düşük karbonlu çeliklerin kaynağını ayıran en önemli farklılık , düşük karbonlu çeliklerin daha fazla sertleşme eğilimine sahip olmasıdır. Yani daha yavaş soğuma durumunda dahi MARTENZİT oluşumu meydana gelir.

Alaşım katgıları arttıkça sertleşme kabiliyeti artarken, kaynaklabilirlik azalma gösterir.

Alaşımlı çeliklerin kaynaklanabilirliğinin tespitinde Karbon eşdeğeri kavramı kullanılır. Her alaşım elementi çeliğin karbon eşdeğeri ve dolayıyla kaynaklanabilme üzerinde farklı bir etki gerçekleştirir.

Karbon Eşdeğeri (CE)

Formülde yer alan paydaların artması bahsedilen etkinin zayıfladığını gösterir.

Buna göre kaynaklanabilirlilik özelliğinde en etkili olan Karbon ( C ) sonra Molibden
(Mo) daha sonra da Krom (Cr) ve Vanadyum (V) katkılarıdır.

Yine formüle göre Nikel (Ni ) ve Bakır (Cu) ın kaynakta en az sorun yaratan katkılar olduğunu görebiliriz.

Sonuç olarak:
Yüksek sıcaklıklara dayanımı ile bilinen Krom-Molibden (Cr-Mo) ve Krom-Vanadyum (Cr-V) gibi adlandırılan düşük alaşımlı çelikler ancak ısıl işlem ile birlikte kaynaklanabilirler.

Derin soğuklarda bile gevşemeleriyle bilinen ve Nikel Ni alaşımlı çelikler diye adlandırılan düşük alaşımlı çelikler ısıl işlem gerekmeden de kaynaklanabilirler.

Çelikteki kalıntılardan Fosfor (P) çok etkilidir ve P/2 olarak formüle eklenebilir. Kükürtün pratikte pek etkisi yoktur.

Silisyumun(Si) etkisi ihmal edilebilecek kadar küçüktür ve Si / 24 olarak formüle eklenebilir.

Ancak bu elementlerin çelikteki varlıkları çok az olduğundan Karbon eşdeğeri CE formülüne normal olarak pek dahil edilmezler.

Yazar Hakkında

Translate »