Cüruf İnklüzyonu Nedir?

1 / 1 Sayfa
776 kişi okudu

Cüruf inklüzyonları , kaynak metalinde veya kaynak arayüzünde tutulan metalik olmayan partiküllerdir. Cüruf inklüzyonu hatalı kaynak tekniği, ekleme yanlış erişim veya her ikisinden de kaynaklanabilir. Derz sınırlarında veya kaynak geçişleri arasındaki keskin çentikler cüruf sıkışmasını teşvik eder.

Uygun teknikle, cüruf inklüzyonu erimiş kaynak metalinin yüzeyine yükselir. Tungsten inklüzyonları , gaz tungsten ark kaynağı işlemi ile biriktirilen kaynak metalinde tutulan tungsten partikülleridir . Kapanmaya sebep olan faktörlerden biri  Tungsten elektrodunu erimiş kaynak metaline batırmakdır. Bir diğeri ise Tungsten’i eriten çok yüksek akım kullanmak olabilir.

Metalurjide, istenmeyen kapanımların önlenmesi; alüminyum alaşımları veya çelikler gibi yapısal malzemelerin saflığının sağlanmasında ve geliştirilmesinde kilit bir rol oynar. Malzeme bilimi perspektifinden bakıldığında, ortalama çapı 10 um olan metalik olmayan inklüzyonlar, metalik malzeme yapısında üç boyutlu kusurlar olarak işlev görür. Kapanımların malzeme özellikleri üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Örneğin, mevcudiyetleri yerel bir stres artışı ile sonuçlanır ve yorgunluk mukavemeti azalır, böylece yarı-mamul ürünün veya bileşenin kalitesi nihayetinde azalır.

Cüruf inklüzyonu genel olarak üst döküm yüzeylerinde görülen metalik kaynaklı olmayan düzensiz şekilli inklüzyonlar halinde görülür. Sorun döküm potasındaki sıvı metalin cürufundan kaynaklanır.
Metalik olmayan inklüzyonlar (Non Metalic Inclusions) ise çeliğin özelliğinde önemli bir çok rol oynar ve bu da çelik ürünlerinin hem işlenmesini hem de uygulanmasını etkiler.

Cüruf İnklüzyonunu Önlemek İçin Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

•Eğer bu cüruf kumun aşınması nedeniyle oluşmaktaysa kumun içindeki inert toz azaltılmalıdır.

•Daha çok cilalı karbon oluşturan bir kömür tozu kullanılmalıdır.

Kalıp kumunun değirmendeki karışım süresi arttırılmalıdır.

Özetle, çeliklerde içerme kontrolünün son yıllarda önemli ölçüde geliştiği sonucuna varılmıştır. Bunun nedeni, termodinamik, çelik ve cüruf kimyasal bileşimi ile erime atölyesi arasındaki etkileşimi anlamadaki ilerlemedir. Bu, çelik özelliklerini optimize etmek için metalik olmayan inklüzyonların işleme yoluyla uyarlanmasını mümkün kılmıştır.

Bununla birlikte, inklüzyonun kontrolü ve optimizasyonunu iyileştirmek için bazı önemli sorunlar devam etmektedir. Bunların da çözülmesi gerekir.

Son yıllarda, otomatik Saha Emisyon Tabancası Tarama Elektron Mikroskobu (FEG-SEM) tabanlı inklüzyon analizinin ilerlemesi, sekonder metalürji sürecinin yanı sıra çelik ürün metalurjisi için mevcut olan metalik olmayan inklüzyon (Non Metalic Inclusion) verilerinin miktarını ve kalitesini büyük ölçüde değiştirmiştir.


YAZI

100%
100%
Harika
  • Kaç kişi oy kullandı (3)
    10
1 / 1 Sayfa

Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »