Çıkışların Dizaynı Nasıl Olmalıdır?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
591 kişi okudu

Çıkışların Dizaynı (Tasarımı) Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çıkışların dizaynı (tasarımı)nı yaparken aşağıdaki noktalara dikkat etmekte fayda vardır.

Çıkış Kesit Alanı:

Çıkışların kesit alanları çok küçük ise çıkış kök kısımlarında boşluklar meydana gelir. Eğer çıkışın kesit alanı çok büyük ise cüruf ve pisliklerin döküm parça içerisine girmesine sebep olur ve çıkışlar döküm parçadan güçlükle ayrılabilir.

Çıkış kesit alanı döküm parçanın kalınlığına uygun olmalıdır. Çıkışların kesit şekilleri; dairesel, altıgen, eşkenar, oval, u tipi, plaka tip, dikdörtgen, w tipi şeklinde olabilir. Döküm parçasının ölçüsüne, kalınlığına, kalıplama durumuna, yatay yolluk sayısına bağlı olarak bunlardan biri seçilir.

Ergimiş metalin çıkışlar ile dağılması, dik yolluk, yatay yolluk ve çıkış arasında kesitlerin uygun dağılımı ile düzgün bir akış sağlamalıdır. Çıkış tasarımı düzgün bir akış elde etmek için oldukça önemlidir.

Çıkış kesit alanı yolluktan küçükse:

Çıkışların toplam kesit alanları, yatay yolluktan daha küçük olduğu zaman ergimiş metal, yatay yolluğu çabuk ve muntazam doldurur ve böylelikle her bir yatay yolluktan, kalıp içerisine sağlıklı bir akış temin edilmiş olur.

Çıkış kesit alanı yolluktan büyükse:

Çıkışların toplam kesit alanı yatay yolluktan daha büyük olursa, ergimiş metal dik yolluk ya da yatay yolluğu zorlukla doldurur. Bu yüzden dik yolluk ve yatay yolluklarda pisliklerin temizlenmesi zorlukla yapılabilir. Çıkışlarda ergimiş metal akışı muntazam olmayacaktır.

Çıkış alt kısımlara yerleştirilirse:

Çıkışlar alt kısımlara yerleştirildiği zaman ve toplam kesit alanları yolluktan daha geniş olduğunda, akış muntazam ve çabuk olur. Akıştaki sürtünmeden dolayı arka basınç etkisini gösterir.

Çıkış üst kısımlara yerleştirilirse:

Çıkışlar üst kısımlarda bulunduğu zaman, yolluk toplam kesit alanı yatay yolluktan büyük olduğunda, memelerdeki akış muntazam olmaz.
Çıkış tasarımı yaparken dikkat edilecek noktalardan biri de, çıkış toplam kesit alanlarının bilinmesidir. Çünkü toplam kesit alanı, hesaplanan göre dökümün ne zaman biteceğinin bilinmesine yarar.

Share.

Yorum bırakın

Translate »