Çentik Darbe Testleri Nasıl Uygulanır?

475 kişi okudu

Çentik Darbe Testinin Yapılması:

ISO U- Çentik test parçası kullanılan darbe testi, normal olarak oda sıcaklığında (18-28 °C ) yapılmalıdır.
ISO V – Çentik test parçası kullanılan darbe testi ise oda sıcaklığı veya şartnamelere göre daha düşük test sıcaklığında yapılır.
Oda sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta yapılan testlerde, parçanın sıcaklığı dikkatle kontrol edilmelidir. Kırılma anında parça sıcaklığı, istenilen sıcaklıktan ± 2° C ‘dan daha fazla farklılık göstermemelidir.

Test Sonuçlarının Belirlenmesi:

ISO V-Çentik test parçaları için KV
ISO U-Çentik test parçaları için KU

sembolleri kullanılarak, darbe tarafından absorbe edilen enerji, en yakın değere yuvarlatılmak suretiyle J cinsinden ifade edilir.

*Testler oda sıcaklığından farklı sıcaklıkta yapılmış ise, bu durum belirtilmelidir.
*Gerektiğinde kırılma yüzeyindeki kristal oranı ve/veya kırılma noktasındaki lateral genişleme belirlenmelidir.
*Kırılma yüzeyindeki kristal oranı hesaplanarak, toplam kırık yüzeyine oranı olarak belirtilmelidir.
*Lateral genişleme, çentiğin aksi tarafındaki yüzeyde 0,1 mm hassasiyetle ölçülmelidir.

Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »