Çelik Dökümde Deoksidasyon Nasıl Yapılır?

207 kişi bu ay okudu

Deoksidasyon işleminden bahsetmeden önce Oksidasyon un amacını anlamak gerekir.OKSİDASYON un esas amacı, kaliteyi arttırmak için çeliğin içinde çözünmüş oksijeni azaltmaktır.

Bu işlem Silis, Mangan ve Alüminyum gibi elementlerin metal ocaktan dökülmeden hemen önce ocağa verilmesi, ZrSi ve CaSi gibi malzemelerinde potaya verilmesi işlemidir.

Aksi halde küçük potalarla ocaktan ergimiş metal alınarak döküm yapılıyorsa; potada Alüminyum vermek, Alüminyum birikimi nedeniyle tane arası kırılganlığa sebep olan ALÜMİNYUM NİTRİT oluşumuna yol açabilir.

Silis ve Mangan oksitlenme ürünleri maden banyosu içinden yüzeye çıkarak cürufa karışırlar. Alüminyum oksit ürünleri de maden banyosu üstüne yüzerek cürufa karışabilir. Ancak Silis -Mangan karışımı ya da, Silis-Mangan-

Alüminyum karışımı Deoksidasyon da olsa, bir miktar Deoksidasyon ürünleri soğuyarak katılaşmış döküm parçanın mikroskop altında incelenmesinde İNKLUZYON olarak görülür.

Bu İNKLUZYONLAR metalden tamamen atılamamalarının bir sebebi bu metalik olmayan İNKLUZYONLARIN metal içinde hapsolmalarıdır. Ancak tek sebep bu değildir. Gerçekte DEOKSİDASYON reaksiyonları metal soğurken de sürer ve bu nedenle DEOKSİDASYON ürünlerinin ergimiş metal dışına atılmaları için zaman yeterli değildir. DEOKSİDASYON reaksiyonun katılaşma süresince sürmesi bu Deoksidasyon ürünlerinin tümü ile dışarı atılmasını imkânsızlaştırır.

İlave edilen Alüminyum çeliğin DEOKSİDASYONUDA dökümcüleri oldukça ilgilendiren bazı yarı reaksiyonlara girerler.Bu reaksiyonlar:

1)Karınca POROZİTE sinin önlenmesi
2)Sülfit İNKLUZYON dağılımın bir miktar kontrolü
3)Isıl işlem esnasında ÖZTENİTİK tane büyüklüğünün kontrolü
4)Akışkanlığa etkisi(Sıvı madeni döküm için daha akışkan hale getirir.

Hem yetersiz hem de aşırı DEOKSİDASYONUN, akışkanlığın azalmasına neden olduğu tespit edilmiştir. Aşırı Deoksidasyon, çok fazla DEOKSİDANT örneğin Alüminyum ilavesi demektir. Bu aşırı miktar, çelik içinde kalan kalıcı RESİDÜ olarak kalır.Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »