Browsing: DÖKÜM TEKNİKLERİ

Karıştırma döküm, kompozit malzemelerin üretimi amacı ile, içinde dağılmış bir fazın, mekanik karıştırma vasıtası ile bir erimiş matris metal ile karıştırıldığı bir sıvı hal yöntemidir. Karıştırma döküm (Mechanical Stirring Casting), sıvı hal fabrikasyonunun en basit ve en uygun maliyetli bir yöntemi olarak görülmektedir. Mekanik Karıştırma Döküm: Sıvı mekanik karıştırma yöntemi…

Devamını oku

Martensitik paslanmaz çelik; genel olarak korozyona dayanıklı ve çok çeşitli sertlik ve mukavemet seviyelerine kadar ısıl işlem ile sertleştirilebilen ve çelik dereceleri sağlamak için geliştirilmiş nikel içermeyen bir grup krom çeliğidir. Kısacası martensitik paslanmaz çelik minimum % 10,5 krom içeren korozyon ve ısıya dayanıklı çelikler ailesidir. Nasıl farklı mukavemet, kaynaklanabilirlik…

Devamını oku

Çelik döküm hataları aşağıdaki sebeplerden meydana gelmektedir: Genel olarak ergimiş metalin içinde hapsolan gaz boşlukları Metalin soğuyan yüzeyi deforme etmesi gibi nedenlerle oluşan yüzey boşlukları Hava boşlukları-Blow holes Büzülme-Shrinkage Gözeneklilik (Porozite)-Porosity Soğuk birleşme (Yürümeme )- Misrun Sıcak yırtılma- Hot tears Mental penetrasyon-Mental penetration Soğuk Kapama-Cold shuts Kesik ve erezyon-Cut and…

Devamını oku

Döküm Teknikleri içine dahil edilebilecek bir çok metal döküm türü olmasına rağmen, kum dökümü en yaygın kullanılan türdür. Kum Döküm basit bir tekniktir. Dökümü gerçekleştirilmek istenen metal parçanın bir kopyası, nesnenin oyuk bir “negatif” oluşturduğu döküm kumu içine itilir. Bu boşluk erimiş metalle doldurulur ve döküm parçanın bütün ayrıntılarını toplar.…

Devamını oku

Mekanik ve otomatik çalışma prensibine sahip kalıplama sistemindeki arıza ve hatalar ya da istenmeyen olaylar aşağıdaki gibidir: Kumun karıştırılmasında, sevkinde, stoklanmasında, dozajlanmasında, kalıp içine boşaltılmasında ve sıkıştırılmasında akıcılık ve yapışma problemi Kalıbın sıyrılmasında kalıp kırılma problemleri 1.Kumun Akışkanlığı Kalıplama sistemindeki arıza ve hatalar denildiğinde ilk akla kumun akışkanlığı gelmelidir. Kil…

Devamını oku

Alüminyum Döküm Teknikleri karmaşık şekillerdeki yarı ya da bitmiş haldeki ürünlerin üretimi için en yaygın kullanılan ve çok yönlü teknikleri içeren bir döküm tekniğidir. Bu teknikler,tüketici ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni pazarlara penetrasyonu sağlamak için sürekli geliştirilmektedir. Alüminyum dökümde yenilikler çoğunlukla döküm için en önemli pazar olan otomobil sektörüne yöneliktir .…

Devamını oku

Kayıp Mum Tekniği Revetman denilen hassas döküm alçısı içerisine alınan mum modelin kaybettirilerek yerine sıvı metalin dökülmesi tekniğidir. Erimiş metalden çoğunlukla paslanmaz çelik alaşımlardan, prinç, alüminyum ve karbon çelikten parçalar yapmak için uygulanan HASSAS DÖKÜM bu nedenle KAYIP BALMUMU DÖKÜMÜ şeklinde de adlandırılır. İlk döküm teknolojisi; eritilmiş sıvı bakırın, genel…

Devamını oku

Optimal Aktive Edilen Bentonit ’ten Hangi Özellikler İstenir? Aktive edilen Bentonit ne kuru ne de çok ıslak olmalıdır. Islak bentonit çok zor sevk edilme problemi yarattığı gibi, Kuru Bentonit’te suyu bünyesine geç alarak, ıslanması ve şişmesi, bu sayede istenen bağlama kabiliyetini çok geç kazanması gibi problemlere yol açar. Aynı zamanda…

Devamını oku

Sentetik kum karışımların bağlayıcısı Bentonit’tir. Bentonit kili özellikle montmorillont kil minerallerinden oluşmuş bir kildir. Kimyasal olarak içinde su bulunan ve ince olarak yayılan plakacık şeklindeki Al-Silikat olarak görülebilir. Montmorillont haricinde içerisinde Kuvars, Glimmer, Feldspat, Kireç, Dolomit, Kaolin,İllit, Pirit, Rutil, Demir Oksit, Alüminyum Oksit ya da değişen miktarlarda Alüminyum Hidroksit gibi…

Devamını oku