Browsing: DÖKÜM TEKNİKLERİ

Paslanmaz çeliklerin önemli özellikleri döküm teknikleri açısından paslanmaz çelik dökümü önemli bir noktaya taşımaktadır. Paslanmaz Çelik Nedir? %10,5 ve üzeri oranda krom ve %1,2 ve altında karbon içeren ve bundan dolayı korozyona karşı dayanıklılık sağlayan paslanmaz çelik, kendini onaran bir yüzey tabakası oluşturan demir alaşımıdır. Paslanmaz çelik, 1900’lü yılların başında…

Devamını oku

Çelik üretiminde ergitme ve rafinasyon metali arıtmak için uygulanır. Çünkü pirometalürjik süreçlerle cevherden metal üretilirken, metalde bir miktar safsızlıklar oluşur. Bu safsızlıklar; Yan ürün şeklinde ortaya çıkan elementler Tek başına bir etkisi olmayan ama metalin özelliklerine ve değerine olumsuz etki eden elementler Tek başına  bir etkisi olmayan ama metalin özelliklerine…

Devamını oku

Paslanmaz çelik; kendiliğinden yapılanan ve korozyon direnci sağlayan bir yüzey tabakası(pasif tabaka ) meydana getirmek üzere gerek miktarda ≥ %10,5 krom ve ≤ %1,2 karbon içeren demir alaşımıdır. Paslanmaz çeliklerin metalürjik yapısını çoğunlukla alaşım elementlerinin yapısı belirlemektedir. Paslanmaz çeliklerin fiziksel ve kimayasal olduğu kadar, mekanik özellikleri de önem arz eder. Mekanik…

Devamını oku

Çeliklerin deoksidasyonu; sadece çözünmüş demir oksiti düşük seviyelere indirmek için değil aynı zamanda çelikteki reaksiyon ürünlerini temizlemek için de yapılır. Deoksidasyon, çelik üretiminde  son aşamadır. Aynı zamanda ergimiş metalden oksijeni alma metodudur. Bazik oksijen fırınlarında, istenmeyen safsızlık elementlerinin rafine edilmesi için oksijen kullanımı nedeniyle, çelik banyosu üfleme sonunda 400 -800…

Devamını oku

Hassas Döküm Teknolojisi Shell kalıplama yönteminden daha teknik bir yöntemdir. Karmaşık parçaların dökümünde kullanılan en bilinen yöntemlerdendir. Kayıp balmumu dökümüne dayanan eski bir metal şekillendirme yöntemidir. Shell kalıplama yöntemi ; dökme demir, karbon çeliği, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, alüminyum alaşımları ve bakır alaşımları kullanılarak yapılır. Demirli ve demirsiz metallerin kullanımına…

Devamını oku

Pik Döküm demir cevherinin  yüksek fırınlarda karbon (doğrudan indirgeme ) ya da karbon monoksit (dolaylı indirgeme) ile azaltılarak üretilen pik demirin önceden hazırlanan bir kalıba dökülmesi ya da sıvı metal üzerine uygulanması yöntemine denilir. Yüksek fırında kullanılan ham maddeler; demir cevheri, metalürjik kok  ve  dolomit, kireç ve benzeri gibi uygun…

Devamını oku

Metal içinde yüksek Oksijen ‘in çözünebilme nedenleri; 1)Madendeki düşük Karbon veya Silis miktarı 2)Cürufta yüksek FeO miktarı 3)Bazik cüruf kompozisyonu (içeriği) ve düşük cüruf akışkanlığı 4)Yüksek sıcaklıktır. Karbon kaynaması sıcaklık ve karbon miktarı yeterince yüksek olduğunda ve silis miktarı yeterince düşük olduğunda meydana gelir. Rafinasyon işlemi süresince banyodaki oksijen miktarı…

Devamını oku

Dökümde modifikasyon (ıslah etme) : Alüminyum alaşımlarının mikro yapısında silisyum sert, iğnesel bir faz gibi gözükür. Bu iğneler az miktarda sodyum ilavesi ile birinci küresel şekle dönüşürler. Bilhassa %8-13 silisli alaşımlarda mekanik özellikleri önemli bir şekilde arttırırlar. Dökümde Modifikasyon, bir metalik sodyum ilavesi ile veya sodyum tuzlarının dikkatle hazırlanan bir…

Devamını oku

“ÇEKİNTİ DERİNLİĞİ EŞİTLİĞİ” NE ANLAMA GELMEKTEDİR? Besleyici tasarlanırken makro segragasyon bölgesi sağlıklı olarak tespit edilemiyorsa, besleyici altı segragasyonun anlaşılmasının yararı az olacaktır. Çekinti derinliği eşitliği besleyici parça kombinasyonunda hem çekinti hem de segragasyon derinliğini doğru bir biçimde tespit etmek için kullanılabilmektedir. Gerçek Modül Oranı Eşitliği: TMR = (Vp / Ap…

Devamını oku

Alüminyum Nedir? Alüminyum, genellikle mucize metal olarak adlandırılır. 1825 yılında Danimarkalı kimyager Hans-Christian Oersted’in yeryüzünden başarıyla çıkarmasıyla alüminyum serbest metal olarak ortaya çıktı.1886’da Amerika’dan Charles Martin Salonu ve Fransa’dan Paul Heroult eş zamanlı olarak oksitinden metalik alüminyum üretimi için elektrolitik işlemi keşfetti. On bir yıl sonra, Avusturyalı Carl Joseph Bayer,…

Devamını oku