Browsing: SFERO DÖKÜM

Küresel grafit oluşumunu açıklarken Küresel grafitli dökme demirin DUCTİLE IRON (SFERO) soğuma eğrisinde bir sıcaklık aralığı mevcuttur. Bunun sonucu olarak küresel grafitli dökme demirde kristalleşmeyi durduran bir tutukluğun olmaması gerekir. Bu da iki şekilde açıklanabilir. 1)Sıvı madenden önce ÖSTENİT DENTRİTLERİ ayrışmakta ve bununla birlikte bunun içerisinde küresel grafit oluşumu meydana…

Devamını oku

Üretimde; grafitin küresel yapısından dolayı küresel grafitli demir döküm SFERO DÖKÜM olarak da bilinmektedir. Günümüzde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Sfero dökümün avantajları hakkında bahsetmek için; üretimi ve üretimi sırasında önemli parametrelerin neler olduğu ve bunların etkileri incelenmelidir. Bu demirlerin mikro yapı ve özellikleri, kullanılan alaşım elementlerin etkilerine bağlı olarak…

Devamını oku

Sfero Demirin Özellikleri Ve Mikro Yapıya Bağlı Olarak Değişimi: Sfero olarak bildiğimiz, Küresel Dökme Demir ailesinin değişik grupları birbirinden değişik mekanik özelliklere sahiptir. Dolayısı ile sfero demirin özellikleri konusundan bahsederken bu özellikleri; *Mekanik *Fiziksel *Kimyasal diye ayırmak mümkündür. Bu mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerin elde edilmesinde en önemli rol oynayan…

Devamını oku

Sfero Demir, “Küresel Grafitli Dökme Demir” in üretimde yaygın olarak kullanılan ismidir. Sfero demirin fiziksel özellikleri bahsedilirken öncelikle mukavemetten bahsetmek gerekir. Küresel Dökme Demirin Fiziksel Özellikleri Mukavemet Çok fazla avantajının yanı sıra;yanında karbon miktarı %1,5 ‘u aştığı takdirde malzeme mukavemeti azalır. Mukavemetin azalması serbest karbonun bünyede grafit şeklinde meydana gelmesindendir.…

Devamını oku

Grafitin küresel yapısından dolayı küresel grafitli dökme demir döküm Sfero Döküm olarak da bilinmektedir. Günümüzde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Üretimi ve üretimi sırasında önemli parametrelerin neler olduğu ve bunların etkileri incelenmektedir. Bu demirlerin mikro yapı ve özellikleri, kullanılan alaşım elementlerin etkilerine bağlı olarak değişir. Her alaşım elementin bu demirin…

Devamını oku