Browsing: SFERO DÖKÜM

Sferonun mikro yapısı ve katılaşması: sfero (KGDD)demir; yüksek karbonlu, grafitin küresel bir biçimde var olduğu bir alaşım olarak tarif edilir. Lamel grafitli pik döküm ya da kır dökme demir yapısı ise aşağıdaki resimdeki gibidir. KGDD ( SFERO ) katılaşması, bütünü ile ÖTEKTİK dönüşüm tarafından belirlenir. Bunun için aşağıdaki resimde verilen…

Devamını oku

Alaşım Nedir? Metal ya da ametal bir elementin başka bir element ile birleşmesiyle oluşan ve metal karakterizasyonuna sahip homojen bileşiğe alaşım denir. Alaşımlar kendini oluşturan metalin özelliklerinden farklı özelliklere sahip olurlar. Alaşım Elementlerinin Sfero Üzerindeki Etkileri: KARBON: Sfero üzerine alaşım elementlerinin etkileri içinde en önemli faktör Karbon alaşım elementidir.Karbon SFERO…

Devamını oku

Her ne kadar ÖSTENİT değiştirilerek özel dökme demirler elde edilebilirse de; çoğunlukla değişik miktarda FERRİT ile PERLİTİK yapıda küresel grafit içeren küresel grafitli dökme demir SFERO üretilir. FERRİT miktarındaki varyasyonlar ile perlitin değişen incelik derecelerinde %2’den %20 ‘ye kadar varan sertlik ve dayanım değişimleri elde edilebilir. Küresel grafitli dökme demirler…

Devamını oku

Sferonun katılaşma mekanizması incelenirken SFERO (Küresel Grafitli Dökme Demir) numuneleri hızlı soğutularak incelenirse, kısmen katılaşan dökme demirde ÖTEKTİK katılaşma sırasında önce grafit kürecikleri şekillenir ve sonra hızla çoğalırlar. HİPOTEKTİK dökme demirlerde ÖTEKTİK katılaşmasının ilk kademesinde birincil DENTRİTLER arasında grafit kürecikler gözükür. Eğer çok kısa zamanda ÖSTENİT tabakası ile örtülmez ise…

Devamını oku

Gri veya dövülebilir demirden daha iyi mekanik özelliklere sahip bir demir meydana getirmek için uğraşırken, demir döküm için bir magnezyum (bakır-magnezyum alaşımı) ilavesi yapıldı. Elde edilen dökümler pul değil, neredeyse mükemmel grafit küreleri içeriyordu. Bu uygulama metal dünyasında çarpıcı yeni olasılıklara kapı açtı. Sfero döküm, düşük maliyetle çok yönlülük ve…

Devamını oku

Sfero demirin mikroyapısı, yumuşatma tavına tabi tutulmuş PERLİTİK TEMPER döküm yapısına benzer. Sadece mevcut grafitler, TEMPER mikro yapıdaki grafit kürelerden daha yuvarlaktır. SFERO demirin mikroyapısı dökümden çıktığı halde genel olarak PERLİT veya PERLİT ve FERRİT halindedir. Yumuşatma tavı yapılarak tamamen FERRİT haline çevrilir. SFERO ,Küresel Grafitli Demir Döküm; döküm sektöründe…

Devamını oku

1)Magnezyum ve bazı toprak alkali elementlerin sıvı metale ilavesiyle, grafit tanecikleri küresel olarak katılaşmaktadır. Bu elementlerden Magnezyum ucuz olduğu için tercih edilmektedir. 2)Sıvı dökme demire saf olarak magnezyum ilavesi *Saf Mg 1107 C° de buharlaştığı için, 1400 C°- 1450 C° deki sıvı metal içinde yüksek basınç yaratmaktadır. *Magnezyum, demir içinde…

Devamını oku

MAGNEZYUMUN METALE İLAVESİ Magnezyumun; yüksek kimyasal aktivitesi, düşük kaynama noktası(1107 C°) ve düşük özgül ağırlığı nedeniyle ergimiş metale ilavesinde pek çok teknik zorluk ortaya çıkar. Bu zorluklar aşağıda belirtilen yöntemlerle ortadan kaldırılmaya çalışılır. 1)Metali ergime sıcaklığında ve Mg buharlaşma basıncına eşit bir basınçta tutmak gerekir. Bunun için kapağı vidalı bir…

Devamını oku

NODULANT Nedir ? İçerisinde %10 magnezyum ve çok az miktarda kalsiyum, seryum, silisyum ve karbon içeren sıkıştırılmış demir tozuna NODULANT denir. Nodulant daha çok saf magnezyum TREATMAN sistemini basitleştirir. Silisyum ilavesine bağlı olarak, tamamen magnezyum kontrolüne olanak sağlar. Silisyumun Etkisi Ve Kontrolü: Küresel grafitli dökme demire (SFERO) özelliklerini kazandıran ana…

Devamını oku

Dokusu içerisindeki grafitleri küresel şekilde olan demir karbon döküm malzemesine Küresel Grafitli Dökme Demir adı verilir ve en yaygın olarak SFERO demir ismi kullanılır. Terminolojide DUCTILE IRON olarak isimlendirilir. Sfero Demir (DUCTILE IRON )Üretim Kademeleri: Üretim kademeleri üç ana başlıkta toplanabilir. 1)Düşük kükürtlü eriyik dökme demirin elde edilmesi.(Kükürt miktarı tercihen…

Devamını oku