Browsing: ÇELİK DÖKÜM

Deoksidasyon sonunda empürite (pisliklerden) tamamen temizlenmemiş sıvı çeliğin dökülmesi sırasında, çelik döküm parçanın bünyesinde ve yapısında;çözülmüş empürite ler(Mangan, Silis, Fosfor ve Oksijen, Hidrojen, Nitrojen gazları) süspansiyonda kalan metal olmayan kalıntılar bırakır. Bu nedenle katılaşma sonunda birikimli(segregasyonlu) ve kalıntılı(inkluzyonlu) çekirdeklenmiş(cored) katı çözeltisi oluşur. Soğuma sırasında dönüşüm (TRANSFORMASYON) aralığında başlangıçta östenit olan…

Devamını oku

Kaynatmalı Ocak Ergitmesi İle Çelik Döküm İmali Prensipleri: Oksidasyon ve Rafinasyon Karbon: Oksidasyon periyodundaki en önemli reaksiyon karbon ve oksijen arasındaki CO gazını oluşturan reaksiyondur. C + O < ----> CO Bu reaksiyon banyoyu karıştırır ve maden içinde çözünmüş Hidrojen ve Nitrojen gazlarını dışarı taşır. Ayrıca diğer oksidasyon ürünlerini de…

Devamını oku

Deoksidasyon işleminden bahsetmeden önce Oksidasyon un amacını anlamak gerekir.OKSİDASYON un esas amacı, kaliteyi arttırmak için çeliğin içinde çözünmüş oksijeni azaltmaktır. Bu işlem Silis, Mangan ve Alüminyum gibi elementlerin metal ocaktan dökülmeden hemen önce ocağa verilmesi, ZrSi ve CaSi gibi malzemelerinde potaya verilmesi işlemidir. Aksi halde küçük potalarla ocaktan ergimiş metal…

Devamını oku

Çelik dökümün prensipleri; *kalıp erozyonu *cüruf tutma KALIP EROZYONU: Kalıp erozyonu aşağıdaki işlemlerin bir ya da daha fazlasından yararlanmak suretiyle azaltılabilir. *Bir yatay yolluk girişi yerine birkaç yatay yolluk kullanmak *Oldukça büyük yatay yolluklar kullanmak. *Kalıbı doldurmaya yetecek şekilde düşük sıcaklıkta döküm yapmak *Kısa düşey yolluk kullanmak *Dikey yolluk ve…

Devamını oku

Çeliğin ergitilmesi, diğer metallerin ergitilmelerinden oldukça farklıdır.Çelik ergitmenin esasta farklı olan bu kısmı; iyi kalite çelik yapmayı sağlamak amacı ile gereken sıvı çeliğin rafine edilme işleminden oluşmaktadır. Kabaca söyleyecek olursak; ergitme işlemi içinde sıvı metalde bir OKSİDASYON olayı gerçekleşir. Bu ergitme süresince ve sonrasında da devam eder. Oksitlenme sırasında bazı…

Devamını oku

Çelik döküm doğrudan işlenen çeliklerdir ki erimiş halde nihai hallerine dökülürler. Neredeyse tüm alaşımlar gerekli özelliklere sahip olduğundan çelik döküm için kullanılabilir. Çelik Nedir? Dökme demir ve dökme çelik arasındaki fark karbon içeriğidir. Dökme demirin karbon içeriği genellikle% 2,06’nın üzerindedir. Bu, karbon içeriği her zaman bu değerin altında olan döküm…

Devamını oku

ÇİLLER-SOĞUTUCULAR Aşağıdaki tablo; Çelik döküm kalınlığı ile çil plaka kalınlığı veya çil çubuk çapı arasındaki bağlantı yı göstermektedir. Soğutucular – Çillerin kullanılmasında ki önemli noktalar: 1)Paslı çiller gaz kabarcıklarına neden olurlar. Bu nedenle çillerin yüzeyi temiz tutulmalı, üzerlerine çok ince bir tabaka halinde bezir yağı sürülmelidir. Kullanılmadan önce bu yağ…

Devamını oku

Japon Dökümcüler Birliği’nin kabul ettiği çelik dökümler için döküm zamanı formülü aşağıdaki gibidir.: Dökümcüler Birliği’nin Döküm Zamanı Formülü T=Dökme zamanı(saniye) A=Sabit(saniye) K=Sisteme uygun olarak seçilen sabit r=Ana parçanın kalınlığı(mm) α=Kalınlık için sabit(α=0,4) β=W için döküm sıcaklığının sabiti W=Döküm ağırlığı (ton)

Devamını oku

Yüzey boşlukları önleme yöntemlerinden en etkilisi deoksidasyondur. “Yüzey Boşlukları”nı Önlemek İçin: Yeterli DEOKSİDASYON yapılmalıdır. Sürekli ve iyi bir DEOKSİDASYON verimi elde etmek için: 1)Alüminyumun tamamen çeliğin içinde kaldığından ve cürufla temas etmediğinden emin olmak gerekmektedir. 2)%0,1 normal alüminyum ilavesi potanın 1/3’i dolduktan sonra yapılmalıdır. 3)Alüminyum sıvı çelikte oksitlenerek kaybolur. Bu…

Devamını oku

Yüzey boşlukları aşağıdaki gibi sebeplerle meydana gelir. 1) Ergimiş çelikle birlikte, yolluk sisteminden kalıp içine taşınan hava; kalıp duvarlarından atmosfere açık besleyici boşluklarından havalandırma deliklerinden çıkamayarak çelik içerisine hapis olur ve gaz boşlukları meydana getirir. Bu şekilde oluşan gaz boşlukları, döküm parçanın hızla katılaşan üst kısmında oluşur ve dökümün üst…

Devamını oku