Gözatma: ÇELİK DÖKÜM

Çelik, metalurji dünyasında en yaygın kullanılan malzemelerden biridir ve bu popülerlik, onun özelleştirilebilir doğasından kaynaklanmaktadır. Çeliklerin kimyasal kompozisyonları, onların özelliklerini ve uygulama alanlarını doğrudan etkiler. Ancak, çeliklerin geniş bir yelpazede varyasyonları bulunmaktadır. İşte çeliklerin kimyasal kompozisyonlarını belirleyen ana bileşenler: Demir (Fe): Çeliğin temel bileşeni demirdir. Demir, çeliğin yapısının büyük bir…

Devamını oku

Alaşımsız karbonlu çeliklerin sertleştirilmesi için AC3 veya AC1(Karbon miktarına bağlı dönüşüm noktaları) hemen üzerine kadar ısıtmalarının ardından yüzeyde ya da çekirdeğe kadar yüksek sertliği martenzit oluşumu ile sağlayacak bir hızda soğutulması gerekir. (Yüksek alaşımlı çeliklerin sertleştirilmesinde bu tanım geçerli değildir.) Genel olarak sertleştirme iki grup altında incelenebilir. Çekirdeğe kadar ani…

Devamını oku

Döküm parçalarında yüzey boşlukları oluşumu, üretim sürecinin kalitesini etkileyen yaygın bir sorundur. Yüzey boşlukları, estetik kusurların yanı sıra, parçanın mekanik özelliklerini de olumsuz etkileyebilir. Yüzey boşluklarının oluşumunun ardında birçok farklı sebep bulunmaktadır. 1. Gaz Gözenekleri Eriyik metale karışan gazlar, döküm sırasında metalin katılaşmasıyla gaz gözenekleri oluşturabilir. Bu genellikle eriyik metaldaki…

Devamını oku

Çelik döküm zamanı hesaplanması, dökümün özellikleri, kullanılan ekipmanlar, döküm hızı, döküm parçasının geometrisi ve diğer birçok faktöre bağlıdır. Ancak, basit bir hesap yapmak için çelik döküm hızı (V) biliniyorsa, döküm zamanını (t) hesaplamak için aşağıdaki basit formül kullanılabilir: t= Volum / V Burada: t = döküm zamanı Volum = dökülen…

Devamını oku

Ocaktan Metal Nasıl Alınmalıdır? Ocaktan metal alma işlemi için; metal ya tek bir büyük potaya alınır, buradan daha küçük potalara verilerek kalıplara dökülür, ya da doğrudan bu pota ile döküm yapılır. Metalin her bir potadan diğerine transferinde 10°-100° arasında sıcaklık kaybolur. Bu nedenle potadan potaya olacak şekilde asgari transfer yapılmalıdır.…

Devamını oku

Çelik üretiminde ergitme ve rafinasyon metali arıtmak için uygulanır. Çünkü pirometalürjik süreçlerle cevherden metal üretilirken, metalde bir miktar safsızlıklar oluşur. Bu safsızlıklar; Yan ürün şeklinde ortaya çıkan elementler Tek başına bir etkisi olmayan ama metalin özelliklerine ve değerine olumsuz etki eden elementler Tek başına  bir etkisi olmayan ama metalin özelliklerine…

Devamını oku

Çeliklerin deoksidasyonu; sadece çözünmüş demir oksiti düşük seviyelere indirmek için değil aynı zamanda çelikteki reaksiyon ürünlerini temizlemek için de yapılır. Deoksidasyon, çelik üretiminde  son aşamadır. Aynı zamanda ergimiş metalden oksijeni alma metodudur. Bazik oksijen fırınlarında, istenmeyen safsızlık elementlerinin rafine edilmesi için oksijen kullanımı nedeniyle, çelik banyosu üfleme sonunda 400 -800…

Devamını oku

Metal içinde yüksek Oksijen ‘in çözünebilme nedenleri; 1)Madendeki düşük Karbon veya Silis miktarı 2)Cürufta yüksek FeO miktarı 3)Bazik cüruf kompozisyonu (içeriği) ve düşük cüruf akışkanlığı 4)Yüksek sıcaklıktır. Karbon kaynaması sıcaklık ve karbon miktarı yeterince yüksek olduğunda ve silis miktarı yeterince düşük olduğunda meydana gelir. Rafinasyon işlemi süresince banyodaki oksijen miktarı…

Devamını oku

“ÇEKİNTİ DERİNLİĞİ EŞİTLİĞİ” NE ANLAMA GELMEKTEDİR? Besleyici tasarlanırken makro segragasyon bölgesi sağlıklı olarak tespit edilemiyorsa, besleyici altı segragasyonun anlaşılmasının yararı az olacaktır. Çekinti derinliği eşitliği besleyici parça kombinasyonunda hem çekinti hem de segragasyon derinliğini doğru bir biçimde tespit etmek için kullanılabilmektedir. Gerçek Modül Oranı Eşitliği: TMR = (Vp / Ap…

Devamını oku

Çelik döküm hataları aşağıdaki sebeplerden meydana gelmektedir: Genel olarak ergimiş metalin içinde hapsolan gaz boşlukları Metalin soğuyan yüzeyi deforme etmesi gibi nedenlerle oluşan yüzey boşlukları Hava boşlukları-Blow holes Büzülme-Shrinkage Gözeneklilik (Porozite)-Porosity Soğuk birleşme (Yürümeme )- Misrun Sıcak yırtılma- Hot tears Mental penetrasyon-Mental penetration Soğuk Kapama-Cold shuts Kesik ve erezyon-Cut and…

Devamını oku